Halogeni elementi

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Redni broj Kemijski element Kemijski simbol
9 Fluor F
17 Klor Cl
35 Brom Br
53 Jod I
85 Astat At
117 Ununseptij Uus

Halogeni elementi su kemijska skupina elemenata. Nalaze se u 17. skupini elemenata (staro VII ili VIIA) u periodnom sustavu: fluor (F), klor (Cl), brom (Br), jod (I), astat (At) i još neotkrivenu ununseptij (Uus). Izraz halogen je spojen s elementima koji daju sol u spoju s metalima. Spomenut je u Francuskoj u XVIII. stoljeću, a ima grčke korijene.

Halogeni elementi su elementi p-bloka. Njihovi atomi imaju sedam valentnih elektrona, pa ima je elektronska konfiguracija valentne ljuske ns2np5. Zbog takve elektronske konfiguracije i velike elektronegativnosti, svi halogeni elementi u spojevima s metalima imaju oksidacijski broj -1. Pozitivne neparne oksidacijske brojeve I, III, V i VII mogu imati svi osim fluora.

Zbog velike reaktivnosti, halogeni se elementi u elementarnom stanju ne nalaze kao atomi, već kao nepolarne dvoatomne molekule. Između molekula djeluju slabe van der Waalsove privlačne sile, koje postaju jače od fluora prema jodu. To je razlog da su fluor i klor pri sobnoj temperaturi plinovi, brom tekućina, a jod čvrsta tvar. Halogeni elementi čine, prema kemijskim svojstvima, skupinu najsličnijih nemetala.

Halogen Atomska masa (U) Talište (K) Vrelište (K) Elektronegativnost (Pauling)
Fluor 18.998 53.53 85.03 3.98
Klor 35.453 171.6 239.11 3.16
Brom 79.904 265.8 332.0 2.96
Jod 126.904 386.85 457.4 2.66
Astat (210) 575 610 ? 2.2
Ununseptij (291)* * * *

* Ununseptij još nije otkriven pa su ovo samo pretpotstavke koje su izvedene iz sličnih elemnata.