Aminoglikozid

Izvor: Wikipedija
Streptomicin

Aminoglikozid je molekula koja sadrži šećernu skupinu i aminoskupinu.

Nekoliko spojeva aminoglikozida djeluju kao antibiotici, koji su djelotvorni protiv određenih bakterija: amikacin, gentamicin, kanamicin, neomicin, netilmicin, paromomicin, rodostreptomicin, streptomicin, tobramicin i apramicin.

Antraciklini su također skupina aminoglikozida, koja se koriste u medicini kao kemoterapijska sredstva.

Aminoglikozidi djeluju tako, što na različite načine inhibiraju sintezu proteina bakterije.