Apozicija

Izvor: Wikipedija

Apozicija (lat. appositio - prilaganje, dodavanje, stavljanje pokraj čega)[1] je rečenični dio, imenica koja pobliže označava drugu imenicu[2] i s njom se slaže u rodu, broju i padežu[3] (za razliku od imenskog atributa). U uobičajenom redu riječi apozicija prethodi imenici koju označuje.[4]

Moj prijatelj Ivan je na poslu.
Miloš, stari moj prijatelj, još uvijek me posjećuje.
Ja idem s djevojkom Marijom u kino Central.

Iznimke[uredi | uredi kôd]

Apozicija i imenica koju pobliže označuje ne slažu se uvijek u rodu i broju u određenim imenima. Primjeri:

a) neslaganje u rodu

On živi u gradu (jednina, muški rod) Rijeci (jednina, ženski rod).

b) neslaganje u broju

Ovo smo ljeto proveli u gradu (jednina, muški rod) Vinkovcima (množina, muški rod).

c) neslaganje u rodu i broju

Otišao sam u grad (jednina, muški rod) Vodice (množina, ženski rod).

U nekim se slučajevima apozicija ne slaže s imenicom koju pobliže označuje u padežu. Primjeri:

Bili smo u hotelu (lokativ) Antunović (nominativ).
U kazalištu (lokativ) Gavella (nominativ) održala se predstava za djecu.

Apozicijski skup[uredi | uredi kôd]

Apozicijski skup je skup riječi koji sačinjava jedna ili više apozicija sa svojim atributima.

Naljepša djevojka Marija bila je ponos sela.

Jedna apozicija može se odnositi na više imenica.[5]

Godine 1671. pogubljeni su hrvatski velikaši Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan.

Ako se apozicija ili apozicijski skup nalaze iza imenice nalazi koju određuje, onda se između imenice i apozicije stavlja zarez.

Onda su Mlečići vladali jedim dijelom Istre, te lijepe zemlje na sinjem moru.
Hej, Jače, ljudino čobanska, što ruješ po tom blatu.

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. Apozicija - Hrvatska enciklopedija
  2. Apozicija - Hrvatski jezikInačica izvorne stranice arhivirana 26. rujna 2015., hrvatskijezik.eu, pristupljeno 17. rujna 2015.
  3. Apozicija - Proleksis enciklopedija
  4. Hrvatski jezik - služba riječi, prezi.com, 8. prosinca 2013.
  5. Težak - Babić, Gramatika hrvatskog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2009., ISBN 978-953-040015-3