Bogoslovije Srpske pravoslavne Crkve

Izvor: Wikipedija

U Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) bogoslovija je petogodišnja srednja škola u koju se upisuju svršeni učenici osnovne škole. Nakon završene bogoslovije polaznici (bogoslovi) spremni su za ređenje, prvo za đakone, a onda i svećenike, a mogu i nastaviti školovanje na Teološkom fakultetu u Beogradu ili Foči.

SPC ima osam bogoslovija: