Crveni križ Federacije BiH

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine[uredi VE | uredi]

Prve pojave Crvenog križa/krsta u BiH[uredi VE | uredi]

Red Cross icon.svg

Prve pojave organiziranog humanitarnog djelovanja u Bosni i Hercegovini javljaju se još u vrijeme balkanskih ratova, dakle 1912. i 1913. godine kada je formirano „Bosanskohercegovačko društvo za pomoć i sanitarnu njegu u ratu i u slučaju opće nevolje u mirno doba“, čiji su ciljevi bili identični općim ciljevima Crvenog križa/krsta. Međunarodnim priznanjem [[Republike Bosne i Hercegovine, kao neovisne i suverene države, 8. travnja 1992. godine, Uredbom predsjednika Predsjedništva BiH, Alije Izetbegovića, a kasnije Zakonom o položaju i ovlaštenjima Crvenog krsta/križa BiH, Crveni križ/krst BiH priznaje se od Republike Bosne i Hercegovine kao njen pomoćni organ u oblasti humanitarnog rada i samostalna humanitarna organizacija koja nastavlja svoje djelovanje izvršavajući ciljeve i zadatke prije svega u oblasti zbrinjavanja velikog broja protjeranih, izbjeglih i siromašnih građana Bosne i Hercegovine.

Prva Izborna Skupština Crvenog križa Federacije BiH održana je 18. listopada 1997. godine u Sarajevu, te od tada organizacija Crvenog križa Federacije BiH ima uzlaznu putanju kako u svom organizacionom tako i operativnom radu. Programski ciljevi i zadaci ove organizacije realiziraju se uz učešće oko 2000 stalnih i oko 5000 povremenih volontera, te preko 140 stalno zaposlenih u strukturi Crveng križa Federacije BiH koju čini 10 kantonalnih organizacija, 5 gradskih i 74 organizacije Crvenog križa općina, te glavni ured Crvenog križa Federacije BiH.

Crveni križ Federacije BiH snažno je podupirao uspostavu Društva Crvenog krsta/križa BiH, koje je nakon priznanja od Vijeća ministara BiH formirano 15. prosinca 2000. godine. Naredne, 2001. godine priznato je od strane Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa (ICRC) i Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) kao 177. članica Međunarodnog pokreta.

Zakon o Crvenom križu FBiH[uredi VE | uredi]

Zakonom o Crvenom križu Federacije BiH («Sl. novine FBiH», broj 28/06), Crveni križ je prepoznat kao humanitarna, dobrovoljna organizacija od posebnog društvenog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, koja djeluje u sastavu Društva Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine, na temelju misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Ženevskih konvencija i uživa posebnu zaštitu i skrb organa i tijela Federacije, kantona, grada i općine.

Statutom Crvenog križa Federacije BiH su definisani opći ciljevi Crvenog križa Federacije BiH:

  • 1. ublažavanje ljudskih patnji, a posebno onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim nepogodama, drugim masovnim nesrećama, katastrofama i oružanim sukobima;
  • 2. podizanje zdravstvene kulture stanovništva, u skladu sa Zakonom o Crvenom križu FBiH;
  • 3. podsticanje, unapređenje i propagiranje socijalne sigurnosti građana, solidarnost i propagiranje međusobnog pomaganja;
  • 4. unapređenje i propagiranje načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i međunarodnog humanitarnog prava, među stanovništvom, te načela ljudskih i dječijih prava;
  • 5. propagiranje i unapređenje ideala mira, uzajamnog poštovanja i razumijevanja među svim ljudima i narodima;
  • 6. praćenje i koordinacija aktivnosti organizacija Crvenog križa iz člana 2. stav 3. Zakona o Crvenom križu FBiH.

Program djelovanja[uredi VE | uredi]

Crveni križ Federacije BiH svoje djelovanje u zajednici temelji na tradicionalnim programskim aktivnostima Crvenog križa, ali i na aktivnostima iz posebnih programa uvedenih na osnovu potreba postratne BiH i problema sa kojima se susreće naše društvo u procesu tranzicije. Pored Službe traženja, te programa socijalno-humanitarne djelatnosti, zdravstvene djelatnosti, pripravnost i odgovor na prirodne i druge nesreće i diseminacije kao tradicionalnih programa Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u cijelom svijetu, Crveni križ FBiH realizira i programe upozoravanje na opasnost od mina i program kretanja stanovništva.

Zakonom o krvi i krvnim sastojcima/pripravcima («Sl. novine FBiH», broj 09/10) Federalni zavod i transfuzijski centri, u saradnji sa Crvenim križom/krstom Federacije Bosne i Hercegovine i kantona utvrđuju godišnji plan akcija dobrovoljnog darivanja krvi za svaku kalendarsku godinu. U cilju uspješnog realiziranja godišnjeg plana akcija dobrovoljnog darivanja krvi Federalni zavod, transfuzijski centri i Crveni krst/križ Federacije Bosne i Hercegovine i kantona djeluju jedinstveno. Crveni križ Federacije BiH svim dobrovoljnim darivateljima krvi dodjeljuje posebna godišnja priznanja u povodu Svjetskog dana dobrovoljnih darivalaca krvi.

Značajnu ulogu u radu Crvenog križa Federacije BiH imaju mladi volonteri koji su organizirani kroz strukturu mladih Crvenog križa Federacije BiH čije organizovanje i djelovanje je preciznije definisano Pravilima o organizovanju i djelovanju mladih Crvenog križa Federacije BiH.

Službena stranica Crvenog križa Federacije BiH: www.ckfbih.ba