Curieva temperatura

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Feromagnetski materijal Curieva temperatura (K)
Željezo, α-Fe 1043
Kobalt, Co 1388
Nikal, Ni 627
Gadolinij, Gd 293
Disprozij, Dy 85
Hematit, α-Fe2O3 956

Curieva temperatura je temperatura iznad koje feromagnetična tvar gubi svoja feromagnetska svojstva i postaje paramagnetična. Ime je dobila po francuskom fizičaru Pierru Curieu.

Pri temperaturama nižim od Curieve magnetski momenti atoma unutar magnetskih domena djelomično su jednako usmjereni. Približavanjem temperature Curievoj temperaturi, termičko gibanje atoma sve više narušava ovo zajedničko usmjerenje. Pri Curievoj temperaturi ukupna magnetizacija jednaka je nuli tako da materijal postaje paramagnetičan.