Diplomatika

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Diplomatika je znanost koja se bavi proučavanjem diploma, povelja, ugovora i drugih službenih spisa u okviru povijesnih znanosti.

Naziv dolazi od grčke riječi diploma.