Prijeđi na sadržaj

Dodatak:Popis gradova u Tanzaniji

Izvor: Wikipedija

Slijedi popis gradova u Saveznoj Republici Tanzaniji:

Dar-es-Salaam
Mbeya
Morogoro
R. br. Grad Broj stanovnika Regija
Popis 1988. Popis 2002. Popis 2005.
1. Dar-es-Salaam 1.205.443 2.336.055 2.698.651 Dar-es-Salaam (regija)
2. Arusha 102.544 270.485 341.155 Aruša
3. Mbeya 130.798 230.318 291.672 Mbeya
4. Morogoro 117.760 206.868 250.914 Morogoro
5. Mwanza 172.287 209.806 225.244 Mwanza
6. Tanga 137.364 179.400 224.891 Tanga
7. Zanzibar City 157.634 205.870 219.954 Zanzibar
8. Dodoma 83.205 149.180 180.551 Dodoma
9. Kigoma 74.224 130.142 164.261 Kigoma
10. Moshi 96.838 143.799 156.970 Kilimandžaro
11. Tabora 92.779 127.887 145.291 Tabora
12. Songea 52.985 98.149 126.499 Ruvuma
13. Musoma 63.652 103.497 121.125 Mara
14. Iringa 84.860 99.723 111.831 Iringa
15. Katumba - 99.205 108.558 Rukwa
16. Shinyanga 46.802 73.768 107.365 Šinjanga
17. Mtwara 66.452 78.116 96.606 Mtwara
18. Ushirombo - 87.807 95.052 Šinjanga
19. Sumbawanga 47.878 74.303 89.169 Rukwa
20. Mpanda 41.014 - 73.338 Rukwa
21. Bukoba 28.702 59.157 70.630 Kagera
22. Singida 39.598 57.904 62.436 Singida
23. Uyovu - 56.211 60.849 Šinjanga
24. Sengerama 24.312 36.938 57.040 Mwanza
25. Kalangalala - 52.487 56.621 Mwanza
26. Mishoma - 50.055 54.774 Rukwa
27. Makambako - 51.049 53.003 Iringa
28. Mererani - 48.027 52.995 Manyara
29. Buseresere - 49.105 52.870 Kagera
30. Bunda 27.550 46.178 50.949 Mara