Dodatak:Popis poginulih mještana Soljana u Drugom svjetskom ratu

Izvor: Wikipedija

Civili [1][uredi | uredi kôd]

 • Martin Vladisavljević (1899.-1945.)
 • Ilija Filipović (1912.-1945.)
 • Živka Lunka rođ. Galović (1909.-1944.)
 • Antun Kovanović (1869.-1945.)
 • Franjo Žaverije Vladisavljević (1868.-1945.)
 • Tomo Vladisavljević (1878.-1945.)
 • Damljan Kovanović (1878.-1945.)
 • Eva Bartolović (1904.-1945.)
 • Marko Kovanović (vođa HSS-a) (1894.-1945.)
 • Antun Gvozdić (1883.-1943.)
 • PetarPavlović (1870.-1945.)
 • Marijan Rogić (1893.-1945.)
 • Josip Šercer, vođa HSS-a (1870.-1944.)
 • Vladislav šercer, bogoslov (1924.-1945.)
 • Vita Šercer, rođ. Žderić (1892.-1945.)
 • Petar Špoljar, šef šumarije Županja (1902.-1945.)
 • Ivan Kovanović (1873.-1945.)
 • Petar Soldo (1890.-1945.)
 • Ana Filipović (1934.-1945.)
 • Blaž Ružić (1899.-1943.)
 • Ana Raček rođ. Bitunjac (1904.-1945.)
 • Živko Špoljar (1898.-1944.)
 • Emilija Vladisavljević (1907.-1945.)
 • Dr. Petar Gvozdić, veliki župan (1899.-1946.)
 • Ilija Kraljević (1906.-1944.)
 • Ana Jemrić rođ. Špoljar (1897.-1944.)
 • Petar Tokić (1896.-1945.)
 • Josip Zlomislić (1893.-1944.)
 • Antun Vladisavljević (1916.-1945.)
 • Josip Demenko, bilježnik u Račinovcima (1917.-1945.)
 • Marijan Margić (1904.-1943.)
 • Matija Bartolović rođ. Soldo (?-1945.)
 • Janko Horvat (1887.-1944.)
 • Janko Horvat (1927.-1944.)
 • Roza Kasa (1929.-1947.) u križarima
 • Eva Vladisavljević rođ Ljubičić (Tutorova) (1889.-1945.)
 • Antun Rajšl (1906.-1943.)
 • Manda Sabo rođ. Kovanović (1909.-1945.)
 • Ivan Sokol, gostioničar (1899.-1945.)
 • Franjo Viktorin, trgovac (1903.-1943.)
 • Ivan Blažević Stanin (1901.-1945.)
 • Ivan Bušić (1903.-1943.)
 • Ela Šproh (1919.-1946.)
 • Josip Ivanić (1886.-1945.)
 • Petar Orsag (1905.-1946.)
 • Šimun Romić (1919.-1945.)
 • Stjepan Markota (1896.-1944.)
 • Franjo Šarić (1906.-11945.)
 • Marijan Džinić (1904.-1943.)
 • Aleksandar Gjarmati (1905.-1943.)
 • Zvonimir Kokotović (1908.-1943.)
 • Adam Kudlak (1927.-1843.)
 • Andrija Valenčik (1907.-1943.)
 • Filip Klarić (1930.-1945.)
 • Franjo Bonić (1902.-11942.)
 • Mijo Špoljar (1877.-1943.)
 • Mihajlo Gruden (1909.-1943.)
 • Andrija Gruden (1912.-1943.)
 • Ivan Brezovski (1892.-1943.)
 • Josip Kovačević (1893.-1943.)
 • Tomo Strgar (1927.-1943.)
 • Samuel Čipkar (1913.-1943.)
 • Petar Josipović (1905.-1944.)
 • Ana Bartolović (1922.-1945.)
 • Mandica Kovanović (1918.-1945.)
 • Tomo Mikić, bilježnik (1913.-1945.)
 • Ana Bartolović (1899.-1945.)
 • Marko Ljubičić (1877.-1945.)
 • Đuro Vrkljan (1899.-1945.)
 • Mara Pekar (?-1945.)
 • Vita Bartolović (1924.-1946.)
 • Adam Damjanović (1890.-1946.)
 • Marija Damjanović (1903.-1946.)
 • Erka Macko (1920.-1944.)
 • Stjepan Pudelko (1901.-1945.)
 • Karlo Pavelić (1903.-1943.)
 • Delfa Molnar (1903.-1944.)
 • Petar Martiš (1935.-1945.)
 • Mišo Belodradski (1925.-1945.)
 • Jerko Šarić (1903.-1945.)
 • Mara Romić (1925.-1944.)
 • Pavo Kudlak, općinski redar (1900.-1945.)
 • Augustin Soldo, pripadnik Kulturbunda (1907.-1945.)
 • Marko Burlak (1900.-1943.)
 • Marko Vladisavljević (1902.-1945.)
 • Josip Kasa (1920.-1945.)
 • Samuel Čipkar (1913.-1943.)
 • Andrija Brezovski (1928.-1943.)
 • Marija Galović (1925.-1945.)

Pripadnici Hrvatske vojske - domobrani[2][uredi | uredi kôd]

 • Stjepan Sajko (1909.-1944.)
 • Marijan Galović (1920.-1944.)
 • Ivan Kovanović (1919.-1944.)
 • Joško Sič (1907.-1942.)
 • Ivan Lukačević (1913.-1943.)
 • Ištvan Žihlavski (1909.-1942.)
 • Janko Šproh (1907.-1942.)
 • Karol Pekar (1909.-1942.)
 • Josip Gvozdić (1912.-1942.)
 • Janko Horvat (1908.-1942.)
 • Tomica Lacko (1913.-1942.)
 • Ivan Romić (1923.-1944.)
 • Ivan Sabo (1920.-1944.)
 • Marko Filipović (1925.-1944.)
 • Josip Hodak (1925.-1944.)
 • Marko Begović (1920.-1945.)
 • Valentin Perko (1914.-1944.)

Pripadnici ustaške vojske[3][uredi | uredi kôd]

 • Ivan Vladisavljević, ustaški narednik (1919.-1945.)
 • Zdravko Lunka (1927.-1945.)
 • Đuro Vidaković (1912.-1945.)
 • Pavo Plavšić, ustaški vodnik (1923.-1945.)
 • Marijan Plavšić (1925.-1945.)
 • Adam Plavšić (1927.-1945.)
 • Andrija Herček (1921.-1945.)
 • Ivan Gvozdić Filjin, ustaški vodnik (1925.-1945.)
 • Andrija Čajko (1926.-1945.)
 • Janko Žihlavski (1918.-1944.)
 • Ivan Soldo (1920.-1945.)
 • Ivan Bonić (1919.-1945.)
 • Franjo Bonić (1919.-1945.)
 • Mijo Hrančo (1921.-1945.)
 • Petar Henželj (1905.-1945.)
 • Pavo Henželj (1928.-1945.)
 • Mijo Žužić (1914.-1945.)
 • Petar Žužić, ustaški vodnik, tajna policija (1921.-1945.)
 • Luka Osmanović (1902.-1945.)
 • Stjepan Tokić (1926.-1947.)
 • Miško Macko (1921.-1944.)
 • Slavko Lipec (1917.-1945.)
 • Anđelko Šarić (1920.-1945.)
 • Augustin Molnar (1915.-1945.)
 • Antun Žužić (1902.-1945.)
 • Ivan Žderić, tabornik (1904.-1945.)
 • Stjepan Raček (1925.-1945.)
 • Antun Ljubičić (1921.-1945.)
 • Mato Tokić (1915.-1945.)
 • Ivan Gvozdić, tabornik (1886.-1944.)
 • Franjo Kasa (1920.-1945.)
 • Luka Pendelj (1913.-1945.)
 • Đuro Bolehradski (1916.-1945.)
 • Andrija Bolehradski (1925.-1945.)
 • Petar Gvozdić (1918.-1945.)
 • Ante Pletković (1923.-1945.)
 • Gabrijel Mihalj (1910.-1945.)
 • Marko Perko (1923.-1944.)
 • Josip Strgar (1922.-1943.)
 • Pero Tokić (1920.-1945.)
 • Petar Ćurdo (1928.-1945.)
 • Emil Juhaz (1923.-1945.)
 • Ivica Perko (1928.-1945.)

Pripadnici NOV-a - partizani[4][uredi | uredi kôd]

Popis poginulih na spomeniku podignutom u Soljanima njima u čast

Na popisu se nalaze soljanske žrtve Narodno-oslobodilačkog rata (1941.-1945.) Spomenik pogunilima mještani Soljana podigli su 27. srpnja 1959. u ulici Matije Gupca.

 • Peršić Mijo
 • Filipović Katica
 • Tot Marko
 • Borić Ivan
 • Ćurdo Stanko
 • Žužić Stipa
 • Orsag Janko
 • Pravda Ivan
 • Špoljar Luka
 • Fabric Mijo
 • Faster Franjo
 • Akalović Mijo
 • Kovanović Pero
 • Ljubičić Ivan
 • Macko Erka
 • Bonić Stojan
 • Ružić Blaž
 • Poljak Miško
 • Čipkar Samo
 • Valenčik Andrija
 • Gavranović Ivan
 • Gavranović Ruža
 • Kubašek Pero
 • Kubašek Tomo
 • Bartolović Ana, ml.
 • Bartolović Ana, st.
 • Kovanović Marko
 • Kovanović Mandica
 • Vladisavljević Emica
 • Koren Pero
 • Bašić Josip
 • Sajko Stipa
 • Burlak Marko

Pripadnici njemačke vojske i hrvatskih legija [5][uredi | uredi kôd]

 • Mijo Pletković (1920.-1943. ), poginuo u Staljingradu
 • Josip Nagl (1921.-1944.), poginuo u Crnoj Gori
 • Luka Panjičanin (1925.-1945.), poginuo u Bosni
 • Antun Bahman (1908.-1945.), nestao
 • Josip Martiš (1914.-1944.)
 • Vjekoslav Cimerman (1921.-1943.)
 • Mato Štrauh (1924.-1944.)
 • Josip Boj (1926.-1944.)
 • Ivan Vidaković (1922.-1943.), poginuo u Bosni

Hrvatski oružnici - žandarmerija[6][uredi | uredi kôd]

 • Đuro Bašić (1920.-1945.)
 • Marko Sajko (1920.-1942.)
 • Mijo Vladisavljević (1912.-1945.)

Soljanski Romi[7][uredi | uredi kôd]

U ljeto 1942. godine, u Soljanima i svim selima Cvelferije vlasti su pokupile sve Rome i deportirale ih u logor Jasenovac. Prema istraživanju koje je provedeno 1996. godine, soljanski Romi otjerani su u logor Jasenovac prije lipnja 1942. godine.

 • Petar Nikolić (1879.)
 • Anka Nikolić (1890.)
 • Mladen Stojanović (1914.)
 • Jelisaveta Nikolić (1924.)
 • Maca Nikolić (?)
 • Ljuba Nikolić (1917.)
 • Draga Mitrović (1877.)
 • Marija Nikolić (1918.)
 • Alojzija Nikolić (1925.)
 • Šandor Nikolić (1930.)
 • Marko Nikolić (1906.)
 • Jelena Đorđević (1909.)
 • Mijo Nikolić (1912.)
 • Kata Nikolić (1915.)
 • Slavica Nikolić (1931.)
 • Andrija Nikolić (1934.)
 • Marko Nikolić (1941.)
 • Kata Stojanović (1925.)
 • Slavko Nikolić (1926.)
 • Andrija Nikolić (1905.)
 • Marija Nikolić (?)
 • Damljan Nikolić (1930.)
 • Vlatko Nikolić (1934.)
 • Milan Nikolić (1899.)
 • Jela Nikolić (1912.)
 • Zorka Nikolić (1927.)
 • Antun Nikolić (1899.)
 • Šandor Nikolić (1894.)
 • Branko Nikolić (1907.), žena mu i dvoje djece

Izvori[uredi | uredi kôd]

 1. Lunka, T., 2013.; Soljani u Drugom svjetskom ratu, str.271
 2. Lunka, T., 2013.; Soljani u Drugom svjetskom ratu, str.274
 3. Lunka, T., 2013.; Soljani u Drugom svjetskom ratu, str.275
 4. Lunka, T., 2013.; Soljani u Drugom svjetskom ratu, str.277
 5. Lunka, T., 2013.; Soljani u Drugom svjetskom ratu, str.277
 6. Lunka, T., 2013.; Soljani u Drugom svjetskom ratu, str.277
 7. Lunka, T., 2013.; Soljani u Drugom svjetskom ratu, str.116