Društvo kapitala

Izvor: Wikipedija

Društvo kapitala (engl. limited company, njem. Kapitalgesellschaft) je jedan od dva temeljna tipa trgovačkog društva. Društvo kapitala utemeljuje jedna ili više fizičkih i/ili pravnih osoba na način da povezivajući ili udružujući uloge formiraju kapital. Društvo kapitala ima svoj definirani temeljni kapital.

Odgovornost članova društva/dioničara[uredi | uredi kôd]

U društvu kapitala za razliku od društva osoba nema osobne odgovornosti članova društva/dioničara, već za obveze društva odgovaraju do visine svojih temeljnih uloga.

Tipovi društva kapitala[uredi | uredi kôd]

Najpoznatiji tipovi društva kapitala su:

Hrvatski zakonodavac propisuje za dionička društva najmanji temeljni kapital u visini od 200.000 Kuna, a za društvo s ograničenom odgovornošću u visini od 20.000 Kuna.

Pored njih u pravu društava poznat je i pravni oblik za osiguravajući društva, koja mogu pored dioničkog društva biti ustrojeni kao društvo za uzajamno osiguranje.

Poveznice[uredi | uredi kôd]

Literatura[uredi | uredi kôd]

Barbić, Jakša (2000.): Pravo društva - Društvo kapitala, knjiga II., Organizator d.o.o., Zagreb

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1993/2133.htm - Zakon o trgovačkim društvima (Narodne Novine)