Fayolova načela upravljanja

Izvor: Wikipedija

Henri Fayol (1841.1925.), francuz, otac moderne teorije operacijskog menadžmenta. Načela :

 1. Podjela rada
 2. Ovlast i odgovornost
 3. Disciplina
 4. Jedinstvo komande
 5. Jedinstvo usmjeravanja
 6. Sučeljavanje interesa pojedinaca zajedničkim interesima
 7. Nagrađivanje
 8. Centralizacija
 9. Skalarni lanac
 10. Red
 11. Pravednost
 12. Stabilnost namještenja
 13. Inicijativa
 14. "Esprit de corps" → jedinstvo je snaga
Mentalna mapa : Fayolova načela upravljanja