Fenolftalein

Izvor: Wikipedija

Fenolftalein je bijeli kristalni prah, jedan od najpoznatijih indikatora. Otkrio ga je 1871. Adolf von Baeyer. Na sobnoj je temperaturi u tekućem stanju. Kemijski je spoj s formulom C20H14O4. često se označava s "HIN" ili "phph".

Fenolftalein je kemijski pokazatelj koji mijenja boju u odnosu na sredinu. Ako je sredina jako kisela, mijenja boju u narančastu, a ako je sredina razrjeđena ostaje bezbojan. U koncentriranoj lužini fenolftalein je bezbojan, dok je u razrjeđenoj lužini on purpuran.

Strukture fenolftaleina
Spezies H3In+ H2In In2− In(OH)3−
Struktura
pH < 0 0–8,2 8,2–12,0 > 12,0
boja crvena bezbojna purpurna bezbojna
Phenolphthalein in Schwefelsäure Phenolphthalein bei pH=9