Himna Kirgistana

Izvor: Wikipedija

Državna himna Kirgistana (kir: Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гимни; Kyrgyz Respublikasynyn Mamlekettik himni, ruski: Гимн Кыргызской Республики; Gimn Kyrgyzskoy Respubliki) usvoјena je 1992. godine nakon osamostaljenja Kirgistana od Sovjetskoga Saveza. Glazbu himne skladali su Nasir Davlesov i Kali Moldobasanov, a riječi himne napisali su Džamil Sadikov i Ešmambet Kulujev.

Tekst[uredi | uredi kôd]

Kirgijski jezik Ruski jezik Engleski jezik
Ак мөңгүлүү аска зоолор, талаалар,
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.
Рефрен:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.
Байыртадан бүткөн мүнөз элиме,
Досторуна даяр дилин берүүгө.
Бул ынтымак эл бирдигин ширетип,
Бейкуттукту берет кыргыз жерине.
Рефрен.
Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын,
Ыйык сактап урпактарга берели.
Рефрен.
Высокие горы, долины, поля —
Родная, заветная наша земля.
Отцы наши жили среди Ала-Тоо,
Всегда свою родину свято храня.
Рефрен:
Вперёд, киргизский народ,
Путем свободы вперёд!
Взрастай, народ, расцветай,
Свою судьбу созидай!
Извечно народ наш для дружбы открыт,
Единство и дружбу он в сердце хранит.
Земля Киргизстана, родная страна
Лучами согласия озарена.
Рефрен.
Мечты и надежды отцов сбылись.
И знамя свободы возносится ввысь.
Наследье отцов наших передадим,
На благо народа потомкам своим.
Рефрен.
High mountains, valleys and fields
Are our native, holy land.
Our fathers lived amidst the Ala-Too,
Always saving their motherland.
Refren:
Come on, Kyrgyz people,
Come on to freedom!
Stand up and flourish!
Create your fortune!
We are open for freedom for ages.
Friendship and unity are in our hearts.
The land of Kyrgyzstan, our native state,
Shining in the rays of consent.
Refren:
Dreams of the people came true,
And the flag of liberty is over us.
The heritage of our fathers we will
Pass to our sons for the benefit of people.
Refren: