Ido

Izvor: Wikipedija
Ido

Države
govorenja:
govori se u svim državama koje danas postoje
Regije
govorenja:
cijela Zemlja
Broj govornika: 100 do 200
Rang: međunarodni umjetni jezik
Razredba:
Jezični kôd
ISO 639-1: io
ISO 639-2: ido
ISO 639-3: ido
Vidi također: Jezik | Jezične porodice i jezici | Popis jezika po kodnim nazivima | Popis jezika

Ido (ISO 639-3: ido), je logičan i jednostavan međunarodni umjetni jezik stvoren da bi olakšao komunikaciju među ljudima različitih govornih sredina i kultura.

Logo Ida

Ido je unaprijeđena i pojednostavljena inačica esperanta. Razvila ga je skupina jezikoslovaca, među kojima su znanstvenici dr. Louis de Beaufront, prof. Louis Couturat, prof. Richard Lorenz, prof. Wilhelm Ostwald, prof. L. Pfaundler i prof. Otto Jespersen.

Glavne promjene u idu se očituju u ortografiji gdje nema dijakritičkih znakova i nastavka za akuzativ. Akuzativ se upotrebljava samo onda kada je potrebno. Postoje također i neke razlike u rječniku i nastavcima (sufiksi i prefiksi) između ida i esperanta. Srodan je esperantu, talijanskom te latinskom jeziku te drugim romanskim jezicima.

Fotografija Međunarodnog ido kongresa u Dessau, Njemačka, 1922.god.

Abeceda[uredi | uredi kôd]

A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p Qq Rr S s T t U u V v W w X x Y y Z z

"Opća deklaracija o ljudskim pravima" na ido jeziku[uredi | uredi kôd]

  • "Omna homi naskas libera ed egala relate digneso e yuri. Li es dotita per raciono e koncienco e devas agar vers l'una l'altra en spirito di frateso."
  • "Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva."

Molitva Oče naš na ido jeziku[uredi | uredi kôd]

Patro nia, qua esas en la cielo,
Tua nomo santigesez;
Tua regno advenez;
Tua volo facesez,
Quale en la cielo, tale anke sur la tero.
Donez a ni cadie l'omnadia pano,
E pardonez a ni nia ofensi,
Quale anke ni pardonas a nia ofensanti,
E ne duktez ni al tento,
Ma liberigez ni del malajo.

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]