Jasmin Milić

Izvor: Wikipedija

Jasmin Milić (Bijeljina, 28. prosinac 1969.), hrvatski teolog i biskup Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj.

Životopis[uredi | uredi kôd]

Zvanje vjeroučitelja stekao je 1993., diplomiranog teologa 1994. a magisterija znanosti 1997. godine na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. Studirao je također i na Evanđeoskom biblijskom institutu u Beču (Austrija). Doktorirao je crkvenu povijest 2. prosinca 2005. godine na Protestantskom teološkom fakultetu u Novom Sad) pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Mihaela Kuzmiča. Tema disertacije je "Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1862. – 1918. Na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku obranio je dana 3. svibnja 2013. doktorsku disertaciju pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Ivana Balte nazivom: Povijesno-ustrojbeni i pravni razvoj Reformirane crkve na današnjem hrvatskom prostoru s posebnim osvrtom na hrvatsku župu Tordinci 1862. – 1952.

Upisan je u Upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske pod matičnim brojem: 258510

Dana 22. rujna 2012. godine Sinoda Protestantske reformirane kršćanske crkve u RH izabrala ga je za biskupa. Izbor je potvrdilo Biskupsko vijeće Reformirane episkopalne crkve u SAD. Dana 3. svibnja 2013. posvećen je za biskupa na svečanom bogoslužju u Tordincima, po rukama preuzvišenog Royala U. Grotea, te suzareditelja preuzvišenog Gerharda Meyera i preuzvišenog Paula Hunta. Oženjen je i ima dvoje djece.

Vršio je ili vrši sljedeće funkcije:

 • Od 1993. do 1998. urednik je Kršćanskog radio programa "Izvori vjere"
 • Od 1994. do 1998. voditelj je izvanrednog studija na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku.
 • Od 1995. do 1997. je pastor/župnik u Đakovu.
 • Od 1997. do 1999. je pomoćni župnik u Hrastinu.
 • Od 1997. do 1999. biskupski je tajnik.
 • Od 1998. utemeljuje i upravlja župom Dobroga Pastira u Osijeku.
 • Od 1999. do 2001. senior je Osječkog seniorata Reformirane crkve.
 • Od 1999. godine župnik je a od 2013. upravitelj najstarije protestantske župe u Hrvatskoj u Tordincima.
 • Od 1999. do 2019. vjeroučitelj je u Osnovnoj školi u Tordincima.
 • Od 2005. do danas predavač je na Protestantskom teološkom fakultetu u Novom Sadu, a od 2008. do 2012. na istom je fakultetu obavljao dužnost prodekana za znanost.
 • Od 2011. do 2013. imenovanjem biskupa Royala U. Grotea arhiđakon Protestantske reformirane kršćanske crkve u RH.
 • Od 2013. do 2017. predavač je i voditelj izvanrednog studija na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku.
 • Od 2013. do danas dekan je i predavač na Protestantskom teološkom učilištu "Mihael Starin" u Osijeku.
 • Od 2013. biskup je Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj.
 • Od 2015. do 2018. vjeroučitelj je u Osnovnoj školi Viljevo.
 • Od 2022. glavni tajnik Hrvatske protestantske konferencije

Knjige[uredi | uredi kôd]

1. Reformirana župa u Tordincima, Protestantska reformirana crkvena općina Tordinci, Tordinci, 2002, ISBN 953-6865-06-8

2. Tko je bio Jean Calvin, Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH, Osijek, 2003, ISBN 953-6865-08-4

3. Povijesno-pravni razvoj reformiranih crkvenih općina u Hrvatskoj, Osijek: Kršćanski centar «Dobroga Pastira», 2004., ISBN 953-6865-11-4

4. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj (Prikaz ustrojstva, vjerovanja i djelovanja), Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj, 2005., ISBN 953-6865-12-2

5. Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1862. – 1918., Tordinci: Protestantska reformirana crkvena općina Tordinci, Novi Sad: Teološki fakultet-Novi Sad, 2006. ISBN 953-6865-14-9

6. Kalvinski Kanoni iz Kneževih Vinograda, Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH; Kneževi Vinogradi: Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi, 2006. ISBN 953-6865-15-7

7. Povijesni pregled liturgije s posebnim osvrtom na razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine, Osijek: Kršćanski centar “Dobroga Pastira”, 2007. ISBN 978-953-6865-17-8

8. Kalvinizam na optuženičkoj klupi, Tordinci: Protestantska reformirana crkvena općina Tordinci, 2008. ISBN 978-953-6865-25-3

9. Ljubav si ti (zbirka ljubavnih pjesama), Osijek: KC “Dobroga Pastira, 2008. ISBN 978-953-6865-26-0.

10. Blagoslovljeno kraljevstvo njegovo (tumačenje euharistijskog bogoslužja prema Knjizi zajedničkih molitava, The Book of Common Prayer), Osijek: Kršćanski centar “Dobroga Pastira”, 2012. ISBN 978-953-6865-35-2

11. Povijest Reformirane crkve u Hrvatskoj, Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH i Evanđeoski teološki fakultet, 2014. ISBN 978-953-6865-37-6

Brošure[uredi | uredi kôd]

1 Isus nas uči moliti, Deset razmišljanja o Očenašu, Osijek: Kršćanski centar "Dobroga Pastira", 2019. ISBN 978-953-6865-45-1

2. Čisto srce stvori mi Bože, Davidov grijeh i Božje milosrđe, Osijek: Kršćanski centar "Dobroga Pastira", 2019. ISBN 978-953-6865-46-8

Članci[uredi | uredi kôd]

(Izbor znanstvenih i stručnih članaka)

1. “Vjerske zajednice i građansko-pravna osobnost”, (UDK 347.471.7), Hrvatska pravna revija 8/2003, str. 13-19. Inženjerski biro, Zagreb, 2003. (ISSN 1332-8670).

2. “Posljedice pravomoćne sudske presude za treću osobu” (UDK 347.952) u: Hrvatska pravna revija 5/2004, str. 81-86 (ISSN 1332-8670).

3. “The Development of the Reformed Church in Croatia”, u: Frontier 6/2004, str. 8-10 (ISSN 0951-7677).

4. “Povijesni razvoj protestantizma s posebnim osvrtom na kalvinizam u Slavoniji”, u Život i škola br 14/ (2/2005), Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Visoka učiteljska škola, 2005., str. 46-60. (UDK 284.2 (497.5) 94 (497.5), Izvorni znanstveni članak.

5. “Pravni položaj verskih zajednica na današnjem Hrvatskom prostoru u Habsburškoj odnosno Austro-ugarskoj monarhiji”, u Religija i tolerancija, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2006., str. 21, UDK 322 (497.5),,169/1918 342.731 (439. 24) (091) Originalni naučni rad.

6. “Božićno vrijeme u protestantskoj liturgijskoj tradiciji”, u Teološki časopis, Novi Sad: Protestantski teološki fakultet, br. 7, 2007., str. 141-155. (ISSN 1451-0928)

7. “Nastanak i rani razvoj protestantizma” (UDK 284 (497. 5-3 Baranja) 15., u Povećalo, Beli Manastir. Zavod za Baranjsku povijesnicu Beli Manastir (ISSN 1330-1667), sv. 2-3., 2007., Izvorni znanstveni članak.

8. “Pravni i činjenični status vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj” (UDK 342.731) u Hrvatska pravna revija 3/2008., str. 9-15 (ISSN 1332-8670).

9. “Protestantizam u Baranji i istočnoj Slavoniji”, u: Slavonija, Baranja i Srijem, vrela europske civilizacije, 1 svezak, Zagreb: Galerija Klovićevi Dvori, 2009. (ISBN 978-953-271-027-4)

10. “Najstarija hrvatska protestantska župa u Tordincima: prošlost i sadašnjost”, u: 500 godina protestantizma: baština i otisci u Hrvatskom društvu, Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo.... (ISBN 978-953-56875-9-7)

Priručnici[uredi | uredi kôd]

1. Red krštenja, konfirmacije i primanja u članstvo (reformirani liturgijski priručnik), Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH, 2008.

2. Memento religije, protestantizam, Split: Mentor d.o.o. Split, 2006. (ISBN 953-6756-24-2)

Priredio je za tisak preko 40 naslova, sudjelovao na međunarodnim znanstvenim kolokvijima, predavao i predaje na više teoloških učilišta u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Apostolska sukcesija[uredi | uredi kôd]

Protestantska reformirana kršćanska crkva je preko anglikanskih biskupa koji su posvetili biskupa Jasmina Milića, primila apostolsku sukcesiju te je u tome smislu jedina Protestantska crkva u Hrvatskoj s apostolskom sukcesijom. U liniji apostolske sukcesije biskupa Milića nalaze se biskupi anglikanske tradicije (od nadbiskupa Thomasa Cranmera u 16. stoljeću) kao i biskupi rimokatoličke tradicije (od nadbiskupa Marca Antonia de Dominisa, nadbiskupa Splitskog i primasa Dalmacije u 18. stoljeću).

U priloženoj listi može se vidjeti lista biskupa od Marca Antonia de Dominisa do današnjeg biskupa PRKC Jasmina Milića (Navode se samo glavni konsekratori, jer je pravilo kod biskupskog posvećenja da novoga biskupa trebaju posvetiti najmanje tri biskupa):

OD MARCA ANTONIA DE DOMINISA DO BISKUPA JASMINA MILIĆA

Nadbiskup MARCO ANTONIO DE DOMINIS sudjeluje u posvećenju biskupa Georga Montaignea za biskupa Lincolna 14. prosinca 1617. u kojem je glavni konsekrator bio nadbiskup George Abbot.

Nadbiskup Yorka GEORG MONTAIGNE je 18. studenog 1621. za biskupa posvetio Williama Lauda

Nadbiskup Canterburya WILLIAM LAUD je 1633. za biskupa posvetio Williama Juxona.

Nadbiskup Canterburya WILLIAM JUXON je 28. listopada 1660. za biskupa posvetio Gilberta Sheldona.

Nadbiskup Canterburya GILBERT SHELDON je za biskupa posvetio Williama Sancrofta. Nadbiskup Canterburya od 1678.

Nadbiskup Canterburya WILLIAM SANCROFT je posvetio za biskupa Johna Tilltsona. Nadbiskup Canterburya od 1691.

Nadbiskup Canterburya JOHN TILLOTSON je 1691. posvetio za biskupa Thomasa Tenisona.

Nadbiskup Canterburya THOMAS TENISON je 1705. posvetio biskupa Williama Wakea.

Nadbiskup Canterburya WILLIAM WAKE je 1737. posvetio za biskupa Johna Pottera.

Nadbiskup Canterburya JOHN POTTER je 1747. posvetio Thomasa Heriinga za biskupa. (Nadbiskup Potter je također zaredio i Johna Weslea, utemeljitelja metodizma, za đakona 1725. i za svećenika 1728.)

Nadbiskup Canterburya THOMAS HERRING je posvetio 1757. za biskupa Matthew Huttona.

Nadbiskup Canterburya MATTHEW HUTTON je 1758. posvetio biskupa Thomasa Seckera.

Nadbiskup Canterburya THOMAS SECKER je 19.02.1750. posvetio Fredericka Cornwallisa za biskupa Lichfielda i Coventrya. Od 1768. nadbiskup je Canterburya.

Nadbiskup Canterburya FREDERICK CORNWALLIS j je 12.veljače 1775. posvetio biskupa John Moorea.

Nadbiskup Canterburya JOHN MOORE je 4. veljače 1787. posvetio Williama Whitea, biskupa Pennsylvanije i prvog predsjedavajućeg biskupa Protestantske episkopalne crkve u SAD.

Biskup WILLIAM WHITE je 31. listopada 1832. posvetio John Henry Hopkinsa, biskupa Vermonta i predsjedavajućeg biskupa Protestantske episkopalne crkve u SAD.

Biskup JOHN HENRY HOPKINS, je 15. studenog 1866. posvetio Georga Davida Cumminsa.

Biskup GEORGE DAVID CUMMINS, je 14. prosinca 1873. posvetio biskupa Chalesa Edwarda Cheneya.

Biskup CHARLES EDWARD CHENEY je 17. srpnja 1876. posvetio biskupa Samuela Fallowsa.

Biskup SAMUEL FALLOWS je 12. siječnja 1909. posvetio biskupa Roberta Livingstona Rudolpha.

Biskup ROBERT LIVINGSTON RUDOLPH je 23. svibnja 1930. posvetio biskupa Josepha Edgara Kearneya.

Biskup JOSEPH EDGAR KEARNEY je 19. siječnja 1937. posvetio za biskupa Howarda Davida Higginsa.

Biskup HOWARD DAVID HIGGINS je 15. lipnja 1966. posvetio biskupa Theophilusa Johna Hertera.

Biskup THEOPHILUS JOHN HERTER je 7. lipnja 1984. za biskupa posvetio Royala Upton Grotea JR.

Biskup ROYAL UPTON GROTE, JR. je 3. svibnja 2013. godine, zajedno s biskupom Paulom Huntom (Engleska) i biskupom Gerhardom Mayerom (Njemačka) za biskupa posvetio Jasmina Milića.

Biskup JASMIN MILIĆ služi kao biskup sufragan za Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju od 2013. godine.

-->

Izvori[uredi | uredi kôd]


Mitre.svg Nedovršeni članak Jasmin Milić koji govori o biskupu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.