Wikipedija:Navođenje izvora

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži
Prečac:
WP:NI
Green check.png Ova stranica navodi smjernicu Wikipedije na hrvatskom jeziku. Svi bi ju suradnici trebali poštivati.
Smjernice Wikipedije
Međusobna suradnja
1. Wikibonton
2. Molimo budite dobri
prema novim suradnicima
Rad na člancima
3. Navođenje izvora
4. Što ne spada u Wikipediju
5. Kriteriji
6. Životopisi živih osoba
7. Vlasništvo nad člancima
8. Uporaba slika
9. Vanjske poveznice
10. Zanemarite sva pravila


Kada i zašto je potrebno navođenje izvora

Dok se valja držati smjernica navedenih u članku Wikipedija:Literatura (dakle nije potrebno u članku od 5 ili 10 rečenica navoditi popis literature od stotinjak knjiga), kad se radi o temi koja nije općepoznata, navođenje izvora je ponekad nužno, tj. njihovo nenavođenje može uzrokovati brisanje članka uslijed neprovjerljivosti informacija.

  1. Članci trebaju sadržavati samo provjerljive informacije iz vjerodostojnih izvora.
  2. Podaci ili citati koji su sporni ili teško provjerljivi moraju biti potvrđeni navođenjem izvora.
  3. Obveza navođenja izvora je na onome koji podatke postavlja, ne na onome tko ih dovodi u pitanje. Suradnici mogu kod spornih slučajeva novi doprinos obrisati ili vratiti na potkrijepljenu inačicu.

Kako navesti izvor

Izvor na kojeg se pozivamo, bilo da je to poveznica na neku internetsku stranicu (izvan Wikipedije) ili neko tiskano djelo, navodi se između oznaka (tagova) <ref> i </ref>, što u tekstu proizvodi plavu brojčicu s poveznicom na odgovarajuću stavku u popisu svih izvora korištenih u članku.

Uporaba izvora na jednom mjestu u članku

Izvor se dodaje na sljedeći način:

<ref>(internetska adresa ili literatura) naslov koji će se prikazivati kod poveznice za izvor</ref>

Primjer (izvor je knjiga):

<ref>Paar, Vladimir, ''Energetika : udžbenik za II. razred ekonomskih škola'',
11. izd., Školska knjiga, Zagreb, 2009., ISBN 978-953-0-20614-4, str. 123.</ref>

Primjer (izvor je internetska stranica):

<ref>[http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac265.nsf/AllWebDocs/ogr1 Vijenac br. 265/2004.,]
Sandra Cekol: ''Čeh, Leh i Meh'', 29. travnja 2004. (pristupljeno 30. travnja 2004.)</ref>

U zagradi je poželjno staviti datum pristupanja izvoru, a i datum kad je izvor objavljen (ako postoji takav podatak na izvoru).

Uporaba izvora na više mjesta u članku

Ako se više puta navodi isti izvor, on se imenuje samo jednom:

<ref name="ime izvora">(internetska adresa ili literatura) naslov koji će se prikazivati kod poveznice za izvor</ref>

a dalje se navodi isti izvor ponavljanjem njegovog naziva, definiranog kao u odlomku iznad:

<ref name="ime izvora"/>

Primjer (izvor je knjiga):

<ref name="Paar">Paar, Vladimir, ''Energetika : udžbenik za II. razred ekonomskih škola'',
11. izd., Školska knjiga, Zagreb, 2009., ISBN 978-953-0-20614-4, str. 123.</ref>

a u članku se dalje (neograničeno puta) navodi kao

<ref name="Paar"/>

Primjer (izvor je internetska stranica):

<ref name="Cekol">[http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac265.nsf/AllWebDocs/ogr1 Vijenac br. 265/2004.,]
Sandra Cekol: ''Čeh, Leh i Meh'', 29. travnja 2004. (pristupljeno 30. travnja 2004.)</ref>

a u članku se dalje (neograničeno puta) navodi kao

<ref name="Cekol"/>

U zagradi je poželjno staviti datum pristupanja izvoru, a i datum kad je izvor objavljen (ako postoji takav podatak na izvoru).

Izvor valja navesti što bliže izjavi odnosno tekstu na kojeg se dotični izvori odnosi. Ako se izvor odnosi na dio rečenice, izvor je logično i poželjno navesti na kraju tog dijela rečenice, kako bi se izbjegli nesporazumi. Ako se izvor odnosi na cijelu rečenicu ili odlomak teksta, onda ga se navodi na kraju rečenice odnosno odlomka.

Između teksta i oznake izvora (oznaka <ref></ref>) molimo ne ostavljajte razmak (jer se kod prikaza teksta može dogoditi prijelom retka na mjestu između teksta i poveznice na izvor čime oni više ne bi bili vizualno povezani). Ako se izvor odnosi na cijelu rečenicu ili odlomak, oznaka izvora stavlja se iza interpunkcijskog znaka na kraju rečenice.

Iz pravila Wikipedija:Provjerljivost: izvor treba biti naveden jasno i precizno tako da ga čitatelji i suradnici Wikipedije mogu lako naći, kad se radi o knjigama uz sve osnovne podatke koje postoje (npr. autora, naslov, izdavača, mjesto i vrijeme izdavanja, ISBN broj), nužno je navesti i stranicu knjige koja potkrjepljuje ono o čemu pišemo.

Kako napraviti popis izvora

Nakon što ste naveli izvore u članku, popis izvora dobiva se tako da se na kraj članka (prije vanjskih poveznica, ukoliko postoje u članku) stavi sljedeći tekst:

 == Izvori ==
 {{Izvori}}
 

Dotični tekst će uz naslov Izvori napraviti popis izvora koje možemo provjeriti i tako ustanoviti vjerodostojnost članka. Osim naslova Izvori mogu se rabiti i Bilješke ili Literatura. U člancima u kojima nema internetskih poveznica, a iz knjiga nisu navedeni citati nego su knjige navedene više kao popis dodatne literature, smisleniji je naslov "Literatura", makar je preporučljivo navoditi stranicu knjige koja potkrjepljuje navode iz članka. Kada se tagovi <ref></ref> uglavnom rabe za bilješke (ili su bilješke pomiješane s izvorima), autor članka će sam ocijeniti je li primjereniji naslov "Bilješke" ili "Izvori".

  • {{Izvori|2}} odnosno {{Izvori|3}} slaže izvore u dva ili tri stupca, što može biti prikladno ako je u članku velik broj izvora.


Važna napomena: ukoliko u članak ne stavite oznaku {{Izvori}}, dobit ćete poruku:

Pogrješka u citiranju: oznake <ref> postoje, ali oznaka <references/> nije pronađena

i popis izvora neće biti vidljiv.

Vidi i

Napomena

  • Članci koji nisu potkrijepljeni literaturom mogu se obilježiti predloškom {{Izvor}} uz obrazloženje na stranici za razgovor.
  • Članci u kojima dijelovi teksta zahtijevaju dodatna objašnjenja ili navođenje izvora za neke podatke mogu se obilježiti predloškom {{Nedostaje izvor}} uz obavezno obrazloženje na stranici za razgovor.