Prijeđi na sadržaj

Jukagiri

Izvor: Wikipedija

Jukagiri (ruski: Юкагиры; jukagirski: одул, čitaj: odul, ili деткиль, čitaj: detkilj) su narod koji živi u istočnom Sibiru. Živi u porječju rijeke Kolime.

Prema popisu iz 2002., ima 1509 pripadnika ovog naroda.

Postoji više skupina Jukagira.

Jukagiri iz tundre žive uz dolnji tok rijeke Kolime u Jakutskoj.

Jukagiri iz tajge žive uz gornji tok rijeke Kolime u Jakutskoj i Srednjekanskom okrugu u Magadanskoj oblasti.

Do vremena kad se dogodilo veliko rusko naseljavanje Sibira u 17. stoljeću, Jukagirske plemenske skupine Čuvani, Hodini, Anauli i ini su nastanjavali ozemlje od rijeke Lene do ušća rijeke Anadira.

Jukagirima se broj smanjio između 17. i 19. stoljeća zbog epidemija, ratova i carske kolonijalne politike. Neki od Jukagira su se asimilirali u Jakute, Evenke i Ruse.

Jukagiri govore neklasificiranim jukagirskim jezikom.