Kakara Ibi

Izvor: Wikipedija
Dodaj infookvir "monarh".
(Primjeri uporabe predloška)

Kakara Ibi je bio egipatski faraon osme dinastije. Njegovo kraljevsko, vladarsko ime znači "snažna je Raova duša". Ibi je jednostavno ime.

Njegova se piramida nalazi u Sakari.

Spomenut je na Abidskom i Torinskom popisu kraljeva.

Vladao je dvije godine, jedan mjesec i jedan dan.