Korab

Izvor: Wikipedija
Korab
Korab

Planina Korab je najviša planina u Makedoniji i u Albaniji. Korab je granična planina između ove dvije države i nastavak je Šar-planine.

Planina ima nekoliko vrhova s preko 2000 metara nadmorske visine. Najznačajniji su:

  • Veliki Korab (makedonski: Golem Korab ili Kobilino Pole, albanski: Maja e Korabit ili Mali i Korabit ); po starim podacima 2753 m, a po novijim 2764 m.
  • Kepi Bar (2595 m)
  • Mala Korapska Vrata (2425 m; stariji podaci)
  • Kabaš (2395 m)
  • Ciganski Premin (2295 m)
  • Ploča (2235 m)
  • Visoka Karpa (2090 m).

Državna granica prelazi preko najvišeg vrha, Velikog Koraba.

Svake godine početkom rujna planinarski klub "Korab" iz Skoplja organizire Međunarodno penjanje na vrh.