Kovalentna veza

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži
U molekuli metana veze između atoma ugljika i vodika su kovalentne


Kovalentna veza je kemijska veza između dva atoma nemetala. Po jedan elektron svakog atoma udružuje se u zajednički elektronski par koji pripada obama atomima te ih povezuje[1]. Tako nastaje jednostruka kovalentna veza: zajednički elektroni nalaze se u novoj molekulskoj orbitali. Atomi koji se povezuju kovalentnom vezom tvore novu česticu koju nazivamo molekulom. Jedan atom može se kovalentnom vezom povezati s jednim ili više drugih atoma.

Model molekule metana

Kovalentna veza između dva atoma može biti:

  • jednostruka, nastaje stvaranjem jednog zajedničkog elektronskog para;
  • dvostruka, nastaje stvaranjem dva zajednička elektonska para;
  • trostruka, nastaje stvaranjem tri zajednička elektronska para.

Kovalentne veze su prostorno usmjerene, najbolji primjer za to je atom ugljika i molekula metana koja povezuje atom ugljika s četiri atoma vodika. U molekuli metana četiri zajednička elektronska para se nalaze u četiri jednake molekulske orbitale (sp3 hibridizacija) koje su udaljene jedna od druge najviše koliko je moguće. Kut između bilo koje dvije veze je dakle 109,5°. Ako sve atome vodika povežemo ravnom crtom nastaje geometrijsko tijelo tetraedar, koji je jednakostranična trostrana piramida s atomom ugljika u središtu piramide i atomima vodika na vrhovima piramide.

Pojam kovalentno zapravo dolazi od ko (u smislu udruženoga) i valentia (lat.: sposobnost vezivanja). Valencija nekog atoma u molekuli određena je brojem elektrona koje taj atom udružuje u zajedničke elektronske parove s drugim atomima: atom ugljika je četverovalentan jer udružuje četiri elektrona sa četiri atoma vodika.

U pravilu, veze su određene zajedničkom privlačnom silom koja drži molekulu zajedno. Često se dogodi da vezanjem atomi koji sudjeluju popune zadnju elektronsku ljusku. Kovalentne veze su najizraženije kod dva atoma sa sličnom elektronegativnošću.

Kovalentne veze: jednostruka (Cl2), dvostruka (O2), trostruka (N2)

Značajke kovalentne veze[uredi VE | uredi]

  • Povezuje atome nemetala
  • nastaje stvaranjem zajedničkih elektronskih parova
  • može biti jedno-, dvo- i trostruka
  • prostorno je usmjerena
  • nastaju nove čestice - molekule

Izvori[uredi VE | uredi]

  1. [1] IHIJ, Strukovno nazivlje, Kovalentna veza
  • Habuš, Tomašić, Liber: "Opća kemija 1: Udžbenik kemije za prvi razred gimnazije", 1.izd., Profil, Zagreb, 2014., ISBN 978-953-12-1434-6, str.76-80.