Kreacionizam

Izvor: Wikipedija

Кreacionizam ili kreacijska teologija je vjerovanje da je vrhovno biće ili božanstvo kreiralo čovjeka, Zemlju i Svemir. Sam događaj se može promatrati ili kao čin kreacije, stvaranja ('ex nihilo') ili nastajanje iz prethodnog kaosa ('demiurg'). Iako ovo vjerovanje može biti doslovno interpretirano (kao fizikalna teorija), religiozna rasprava se obično ograničava na duhovna značenja. Ponekad neki kreacionisti ističu duhovnu narav ljudskih bića, tvrdeći da je duhovna narav osnova cijele prirode, i proglašavajući ostala gledišta materijalističkim ili ignorantnim prema duhovnim konceptima.

Mnogi koji vjeruju u Postanak drže da je takvo vjerovanje dio religije, i stoga u skladu s znanstvenim pogledima, ili nedirnuto njima; drugi drže da su znanstveni dokazi u skladu s kreacionizmom. Oni koji podržavaju evolucijski kreacionizam mogu tvrditi da razumiju znanstvene mehanizme kao jednostavne aspekte vrhovne kreacije. Osim toga, neki znanstveno-orijentirani vjernici shvaćaju Postanak opisano u svetim knjigama jednostavno kao metaforu.

Oni koji vjeruju u doslovno stvaranje često odbacuju neke znanstvene poglede i posebno neke teorije. Najčešće je odbacivanje teorije evolucije, preciznije makroevolucije i njenih posljedica na suvremenu evolucijsku biologiju. Iako opća ideja prirodnog odabira može biti u skladu s pojedinim gledištima, evolucijski koncept zajedničkog porijekla - da su ljudi "potekli od nižih bića" - je neprihvatljiv većini kreacionista. Neki kreacionisti također odbacuju neke trenutno važeće znanstvene teorije o postanku Zemlje, Sunčevog sustava i nastanka Svemira.

Najveći udio i aktivnost kreacionista u zapadnome svijetu je trenutno u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kreacionisti stavljaju materijalistički svjetoznazor, čiji je nosivi stup evolucija, u religijsku domenu. Po njima, ne radi se o sukobu znanosti i religije, već o sukobu dvije religije.