Kritična infrastruktura

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Kritična infrastruktura predstavlja infrastrukturu koja je vitalna za neku zemlju ili zajednicu i čije oštećenje ili gubitak vodi do gubitka isporuke neke usluge.[1]U različitim zemljama postoji različiti broj elemenata koji se smatraju kritičnom infrastrukturom.

Hrvatska[uredi VE | uredi]

Zakon o nacionalnim kritičnim infrastrukturama u ovu kategoriju ubraja sljedeće elemente[2]:

-energetika (proizvodnja, akumulacije i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju)

-komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga)

-promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putovima)

-zdravstvo  (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima)

-vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine)

-hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe)

-financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja)

-proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali)

-javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć)

-nacionalni spomenici i vrijednosti.

Izuzev spomenutih kategorija, Vlada Republike Hrvatske može odrediti kritičnu infrastrukturu i iz drugih sektora.

Sjedinjene Američke Države[uredi VE | uredi]

U Sjedinjenim Američkim Državama 16 elemenata se ubraja pod kritičnu infrastrukturu, sukladno Nacionalnom planu zaštite infrastrukture (The National Infrastructure Protection Plan [NIPP]).[3]

-kemijska infrastruktura

-trgovački objekti

-komunikacije

-kritična proizvodnja

-brane

-baza obrambene industrije

-hitne službe

-energetika

-financijske usluge

-hrana i poljoprivreda

-upravni objekti

-zdravstvo i javno zdravstvo

-informacijska tehnologija

-nuklearni reaktori, materijali i otpad

-transportni sustavi

-Vodni sustavi i sustavi otpadnih voda

Izvori[uredi VE | uredi]