Kvazi-rat

Izvor: Wikipedija
Kvazi-rat

Dvoboj USS Constellationa i L'Insurgente
Vrijeme 28. svibanj 1798. - 30. rujna 1800.
Lokacija Atlantski ocean, Karipsko more, Indijski ocean, Sredozemno more
Ishod • pobjeda Sjedinjenih Američkih Država
• prestanak sporazuma o savezu s Francuskom
• osigurana neutralonst SAD-a u Napoleonskim ratovima
Casus belli • Odbijanje vraćanja dugova proizašlih iz saveza Francuske i Sjedinjenih Američkih Država
• Trgovanje SAD-a s Velikom Britanijom za vrijeme Revolucionarnih ratova
Sukobljeni
Sjedinjene Američke Države
Savezinci:
Kraljevstvo Velike Britanije
Prva Francuska Republika
Savezinci:
Kraljevina Španjolska
Vođe
John Adams
George Washington
Alexander Hamilton
Benjamin Stoddert
Paul Barras
Napoléon Bonaparte
Edme Desfourneaux
Victor Hugues
André Rigaud
Vojne snage
Flota od 54 broda:
•18 fregata
• 4 šalupe
• 2 brika
• 3 škune
5,700 mornara i marinaca
365 gusara
Nepoznati brojčani sastav flote
Nepoznati broj mornara i marinaca
Posljedice
Američke:
Do uključenja američke vojske u sukob:
• 28 poginulih
• 42 ranjenih
• uhićeno 22 gusara
• zarobljeno više od 2000 trgovčkog brodovlja
Nakon uključenja američke vojske u sukob:
• 1 zarobljen vojni brod (kasnije ponovno oslobođen)
• 54+ poginulih
• 43+ ranjenih
Britanske:
• Nepoznato
Francuske:
• Nepoznati broj broj ubijenih, ranjenih i zarobljenih mornara s gusarskih brodova
• 120 poginulih, 517 zarobljenih i 202 zarobljena moranra s vojnih brodova
• 1 zarobljena fregata
• 2 zarobljene korvete
• 1 zarobljeni brik
• 7 potopljenih gusarskih brodova
• 111 zarobljenih gusarskih brodova

Kvazi-rat (fra. Quasi-guerre) ili Američko-francuski pomorski rat 1798.1801., ratni sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Prve Francuske Republike.

Tijekom Napoleonovih ratova, francuski gusari preplavili su mora i radili prepade na britanski trgovački promet. Kako diplomatski pregovori s Francuskom nisu urodili plodom, Kongres je 28. svibnja 1798. odlučio da bez objave rata otpočne vojna djelovanja protiv francuskih gusara, a ta je odredba nakon 9. srpnja iste godine proširena i na francuske ratne brodove. Kako ovaj pomorski rat nije formalno objavljen ni kasnije, iz toga ga razloga Amerikanci nazivaju i quasi-war.

Tijek oružanog sukoba[uredi | uredi kôd]

Ratna mornarica SAD-a raspolagala je početkom rata s 3 fregate i većim brojem naoružanih trgovačkih brodova (do kraja rata preko 1000 različitih vrsta brodovlja). Njezino djelovanje olakšavalo je suradnja s britanskim ratnim brodovima. Francuska ratna mornarica imala je u vodama Zapadne Indije samo nekoliko ratnih, ali mnogo gusarskih brodova. Glavno ratište bilo je Karipsko more. Krajem 1798. ratna mornarica SAD-a u vodama Zapadne Indije raspolagala je već znatnim snagama organiziranima u 4 grupe, ojačane dijelom i naoružanim trgovačkim brodovima.

Bitka između američke fregate Constellation i francuske fregate L'Insurgente 9. veljače 1799. bio je jedan od najznačajnijih sukoba u ratu. Boljom taktikom i preciznijom vatrom Amerikanci su uspeli da pobijediti u ovom prvom vatrenom krštenju i te su i zarobili protivničku fregatu. Fregata Constellation se ubrzo ponovo istakla u noćnom dvoboju s francuskom fregatom Vengeance. U oba sukoba istaknuo se komodor Thomas Truxtun kao jedna od najboljih pomorskih zapovjednika mornarice SAD-a.

Rat je dosegao svoj vrhunac 1800., kada se proširio i na vode Dalekog istoka. Sve u svemu u stotinjak manjih ili većih okršaja, Amerikanci su zarobili ili uništili oko 85 francuskih. brodova. Gubici američke trgovačke flote, koji su samo u posljednjoj godini prije početka sukoba iznosili oko 300 brodova, naglo su se smanjili i u toku rata postali neznatni. Američka ratna mornarica izgubila je u borbenim djelovanjima svega 1 naoružanu škunu. Pri kraju rata američka mornarica brojala je oko 50 ratnih brodova.

Mirovni ugovor potpisan je 30. rujna 1800. u Mortefontaineu u Francuskoj, a Kongres ga je ratificirao 3. veljače 1801. Ovaj sukob ukazao je kako Sjedinjene Američke Države moraju ojačati svoju ratnu mornaricu radi zaštite prekomorskog prometa. Također je ovaj sukob poslužio i afirmaciji SAD-a na moru.

Literatura[uredi | uredi kôd]

  • ”Američko-francuski pomorski rat 1798. – 1801.”, U: Vojna enciklopedija, sv. 1., Beograd: Izdanje redakcije Vojne enciklopedije, 1970., str. 125.
  • G. W. Allen, Our Naval War with France, Boston, 1909.
  • Naval Documents Related to the Quasi War between the US and France, Naval Operations, I — VII t., izd. Državnog sekretarijata za ratnu mornaricu, Washington, 1935. – 38.
  • A. De Conde, The Quasi War, New York, 1967.
  • Hickey, Donald R. (2008). The Quasi-War: America's First Limited War, 1798–1801. The Northern Mariner/le marin du nord, XVIII Nos. 3 – 4, July – October 2008.
  • Lieutenant Colonel Gregory E. Fehlings, "America’s First Limited War", Naval War College Review, Volume 53, Number 3, Summer 2018