Logistika nabave

Izvor: Wikipedija
Logistika
Volvo FH12-Meulman (NL)-2004.jpg

Podjela
Makrologistika
Mikrologistika

Logistički sustavi
Megalogistika
Globalna logistika
Metalogistika
Interlogistika
Intralogistika
Servisna logistika
Informacijska logistika
Management logistika
Logistika održivog razvoja

Poslovna logistika
Logistika nabave
Logistika proizvodnje
Logistika prodaje i distribucije

Logističke aktivnosti
Izvršavanje narudžbi
Upravljanje zalihama
Skladištenje
Pakiranje
Transport

Logistika nabave je dio mikrologistike koji se bavi koordinacijom svih kretanja i stanja materijala i robe od tržišta nabave do proizvodnje / prodaje.

Ciljevi[uredi | uredi kôd]

Glavni cilj logistike nabave je opskrba poduzeća :

 • s pravim materijalima (robom)
 • u potrebnoj količini
 • na pravome mjestu
 • uz što veću ekonomičnost

Zadaci[uredi | uredi kôd]

 • upravljanje protokom robe izborom odgovarajućih sustava nabave
 • izbor lokacije i vrste skladišta
 • zadaci u svezi s pakiranjem
 • korištenje određenog oblika transporta
 • primjena pomoćnih transportnih sredstava
 • kontrola kvalitete
 • upravljanje zalihama
 • upravljanje utovarom, pretovarom i istovarom

Izbor logističkih kanala nabave[uredi | uredi kôd]

Za proizvođača je jako važno ispravan odabir logističkih kanala nabave koji mogu zadovoljiti zahtjeve ekonomičnosti, sigurnosti i kontrole kanala.

Što sve utječe na izbor kanala nabave (determinante):

 • karakteristike materijala (robe)
  → svaki proizvod ima različita obilježja (pokvarljivost, standardiziranost, jedinična cijena, svrha uporabe).
 • stupanj razvijenosti tržišta
  → razvijenije tržište znači više različitih sudionika u prometu, a s time i veći broj usluga.
 • karakteristike poduzeća
  → financijska snaga, veličina skladišnog i proizvodnog kapaciteta, stalnost i širina proizvodnog asortimana.
 • društveno - ekonomski odnosi

Planiranje logistike nabave[uredi | uredi kôd]

Da bi logistika bila funkcionalna i efikasna važno je napraviti ekonomsko - tehnički proračun poslovanja logistike nabave u određenom vremenskom razdoblju. Bitno je odrediti :

 • sadržaj i obujam poslovanja logistike nabave
 • troškove poslovanja logistike nabave
 • potrebno osoblje
 • visinu potrebnih financijskih sredstava

Organizacija logistike nabave[uredi | uredi kôd]

Činitelji :

 1. objektivni
  • vanjskitržište nabave, institucionalni uvjeti, razvoj znanosti i tehnologije, integracijski procesi, promet, prirodni uvjeti.
  • unutarnji → djelatnost, veličina i smještaj poduzeća, tehnološki proces i način proizvodnje, potrebna sredstva za proizvodnju i usluge, financijska snaga i stabilnost poduzeća, sredstva za rad i skladišni prostor.
 2. subjektivni → uprava poduzeća, management logistike nabave, izvršitelji nabave, neformalne grupe.

Unutarnja organizacija logistike nabave ovisi o :

 • predmetima nabave
 • funkcijama
 • gotovim proizvodima
 • zemljopisnim područjima
 • isporučiteljima
 • projektima

Kontrola nabave[uredi | uredi kôd]

Svrha kontrole je da povisi transparentnost poslovanja, da utječe na ciljnu djelatnost i da omogući dokazivanje uspjeha. Glavni zadatak je opskrbiti nositelje strateških i operativnih odluka potrebnim informacijama za uspješno upravljanje nabavom. Kontrola se služi sljedećim instrumentima :

 • u užem smislu → pokazatelji
 • u širem smislu → budžetiranje, izračunavanje troškova i rezultata

Mentalna mapa[uredi | uredi kôd]

Mentalna mapa : Logistika nabave