Hidrotehničke melioracije

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno s Melioracija)
Dijagrami prikazuju udio melioracijskih površina u Republici Hrvatskoj od ukupne površine tla i stupanj njihovog uređenja.

Hidrotehničke melioracije su skup hidrotehničkih i (agrotehničkih) mjera, aktivnosti i građevina kojima se ostvaruju optimalni uvjeti za razvoj biljaka.

 • Hidrotehničke melioracije sastoje se od:
  • obrane od visokih voda,
  • površinske odvodnje,
  • podzemne odvodnje,
  • navodnjavanja.

Površine koje su uređene uređajima za odvodnju ili uređajima za odvodnju i navodnjavanje, nazivamo melioracijskim površinama.

Najpoznatije su melioracije u Hrvatskoj obavljene kod Vranskog jezera (kraj Biograda na Moru), na delti Neretve, na zapadu Čepićkog polja.

Povijesni razvoj hidromelioracijskih sustava[uredi | uredi kôd]

Slika prikazuje kopiju karte iz 1884. godine. Na slici se može vidjeti poplavno područje rijeke Vuke. Autor originalne karte - Joseph A. Knobloch civil ingenieur.
 • 1876. god. “Društvo za regulaciju rijeke Vuke” osnovano u Osijeku
 • 1881. god. “Društvo za regulaciju rijeke Karašice” osnovano u Donjem Miholjcu
 • 1891. god. Zakon o vodnom pravu
 • 1903. god. Prvi projekt podzemne odvodnje

Podloge za melioracijska istraživanja i radove[uredi | uredi kôd]

 • Geodetske podloge
  • Geodetske podloge imaju obilježja visinske konfiguracije terena na kojima mogu biti vidljive postojeće građevine, infrastruktura, granice posjeda, korištenje zemljišta, vododjelnice.

Za melioracijske svrhe mogu biti korištena sljedeća mjerila 1:1.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:100.000.

 • Hidrološke podloge
  • Iz hidroloških podloga su potrebne količine Oborina za promatrano područje. Količine služe kao osnovni ulazni parametar mjerodavne količine vode za odvodnju. Za dimenzioniranje melioracijskih sustava potrebno je poznavati Povratna razdoblja s ITP krivulje.

Iz hidroloških podloga za melioracijska istraživanja potrebna je i Bilanca vode.

 • Pedološke podloge
  • hidropedološke karakteristike tla
  • hidraulička provodljivost tla
  • infiltracija
 • Geomehaničke podloge
  • Za potrebe temeljenja građevina
  • Za potrebe uređenja dna i pokosa
 • Ekonomske podloge
  • Elaborat ekonomske opravdanosti

Meliorativna pedologija[uredi | uredi kôd]

Pedologija je znanost koja se bavi izučavanjem tla kao poljoprivredno-proizvodnog prostora, a meliorativna pedologija je dio pedologije koji se bavi pitanjima temeljite izmjene i poboljšanja tla vodeći računa o individualnosti svakog područja – ukazuje na problem i daje potrebne parametre vezane uz tlo. Dani problemi s potrebitim parametrima imaju visoko značenje za melioracijska istraživanja.

Geneza tla je traženih podataka, a pokazuje uzroke i zakonitosti određenih pojava u tlu. Dok su pedogenetski faktori (klima, reljef, matični supstrat, živi organizmi i vrijeme) potrebiti za određivanje pedogenetskih procesa.

Pedogenetske procese možemo razvrstati u 4 osnovne grupe procesa, a to su:

Klasifikacija tla[uredi | uredi kôd]

Pedološka klasifikacija prema, načinu vlaženja i kemijskom sastavu vode predstavlja važan segment pedoloških podloga. Tlo se dijeli na osnovne tipove i podtipove. Ovdje ću spomenuti samo osnovne tipove tla, a to su:

 • Automorfna tla - nastaju u uvjetima deficitarnog i normalnog vlaženja oborinskom vodom koja se slobodno procjeđuje unutar profila (Aluvij).
 • Hidromorfna tla - nastaju zbog prekomjernog vlaženja oborinskom vodom ili stranim vodama različitog podrijetla (kapilarne, poplavne, visoke podzemne vode, cijedne vode).
 • Halomorfna tla – obuhvaćaju slana i alkalizirana tla nastala pod utjecajem nepovoljnih stranih voda.
 • Suphidratična tla – nastaju u priobalnim područjima jezera i mora.

Potrebe za površinskom odvodnjom[uredi | uredi kôd]

U sljedećim slučajevima se javlja potreba za površinskom odvodnjom:

 • kada imamo prirodne depresije bez mogućnosti gravitacijske odvodnje,
 • kada imamo površine koje su često ili povremeno pod utjecajem stagnirajuće oborinske vode ili nereguliranih vodotoka,
 • kada imamo površine pod utjecajem pritjecanja podzemnih voda,
 • kada imamo površine slabo propusnog zemljišta,
 • kada imamo učestalost intenzivnih oborina.

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]