Mesdžid

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Mesdžid (od tur. mescid, iz ar. mäsǧid) je islamska bogomolja koja nema minaret. Obično je to neka prostorija ili neka građevina kojoj je prvotna namjena bila sasvim druga, a ne da bude džamija.

Primjer mesdžida je Hrvatski islamski centar u Torontu. Hrvatski, kanadski i američki biomedicinski fizičar i hrvatski pjesnik i esejist rodom iz BiH, derviš halvetijevskog reda, šeih sufia Asaf Duraković sudjelovao je u svim aktivnostima kod osnivanja svih mesdžida i džamija u Kanadi.