Miroslav Jilek

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Miroslav Jilek (Gornji Daruvar, 7. svibnja 1945. - Zagreb, 27. prosinca 2005.), hrvatski sociolog i kulturni djelatnik češke manjine u Hrvatskoj, lokalni dužnosnik, vrsni erudit, polihistor[1]

Životopis[uredi VE | uredi]

Rodio se 1945. godine u Gornjem Daruvaru. Diplomirao je sociologiju i filozofiju u Zagrebu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1969. godine. Od 1971. pa sve do smrti Jilek radio je na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta na Katedri za metodologiju znanstveno-istraživačkog rada. Godine 1974. magistrirao je na Arhitektonskom fakultetu, na studiju iz područja urbanih i prostornih znanosti.Doktorirao je 1997. godine na Filozofskom fakultet.Cijeli radni vijek dr.sc Miroslava Jileka bio je posvecen testiranju i objelodanjivanju novih znanstvenih dosega u svim podrucjima koja je kao sociolog doticao, kao i otvorenoj i kvalitenoj komunikaciji sa studentima uz koje je proveo 35 godina.

Nastavni rad

Na Katedri za metodologiju dr. sc. Miroslav Jilek izvodio je sve programe, od asistiranja na predmetu Statistika II, preko samostalnog izvođenja nastave na kolegijima Kompleksna metodologija i Posebne metode, do izvođenja nastave iz Metoda istraživanja, Sociologije hrvatskoga društva, Praktikuma iz Metoda istraživanja i Sociologije turizma. Na prvoj godini Studija sociologije i antropologije izvodio je nastavu iz Metoda istraživanja I. U okviru predmeta Hrvatsko društvo izvodio je nastavu iz kolegija Hrvatsko društvo II. za studente druge godine studija. U tome je kolegiju formulirao novi program i znanstveno-istraživački projekt: Civilno društvo u Hrvatskoj. Na trećoj godini izvodio je nastavu iz Praktikuma III. Metoda istraživanja. Na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu izvodio je nastavu iz Sociologije turizma. Tijekom svojega nastavnoga djelovanja, u kontinuiranome kontaktu sa svojim studentima, osobito stoga što i nastavni kolegiji zahtijevaju suradnju i ustrajnost pri izvršavanju istraživačkih zadataka, Jilek je pripadao onoj grupi nastavnika Odsjeka za sociologiju kod kojega su studenti iznimno često birali diplomske radove. Kako se nije precizno vodila evidencija do unatrag nekoliko posljednjih godina, proizlazi da je, što kao mentor, što kao član povjerenstva za obranu, sudjelovao u obrani mnogih diplomskih radova, jednoga magisterija i jednog doktorata. Miroslav Jilek je napisa0 76 znanstvenih radova i znastveno istraživačkih projekata i studija, te drugih stručnih i esejističkih radova. Velika je šteta što mnogi, danas vrlo aktualni rani radovi i eseji nisu objavljeni.

Znanstveni rad

M. Jilek je što samostalno, što u koautorstvu objavio brojne eseje, znanstveno-istraživačke i stručne članke i znanstveno-istraživačka izvješća. Od toga se 4l objavljeni tekst temelji na empirijskim analizama i istraživanjima. Radovi su usmjereni na područje sociologije grada i prostora, sociologije kulture, sociologije mladeži, sociologije masovnih komunikacija, sociologije slobodnog vremena i turizma, sociologije životnih stilova, sociologije religije i dakako, metodologije znanstveno-istraživačkoga rada u području društvenih znanosti. Kako je Jilek među prvima, sociološki obrazovanim istraživačima, organizirao i suorganizirao prve empirijske analize i istraživanja nekih područja društvenoga života, to je najčešće sam formulirao konceptualno metodologijska polazišta i instrumente empirijskih istraživanja. Rijetki su istraživači u svojoj istraživačkoj praksi uspjeli primijeniti gotovo sve metode istraživanja, od nestrukturiranog sudjelujućeg promatranja, preko intervjua, anketa, analiza sadržaja, pa do akcijskog eksperimentiranja i kompleksne metodologije istraživanja, što je Miroslavu Jileku uspjelo. Objavljeni radovi, kako u domaćim, tako i u inozemnim znanstvenim i stručnim časopisima i drugoj periodici, te knjige, bilo da su samostalne ili u koautorstvu, zaokružuju znanstveno-stručni opus karakterističan za izvornoga znanstvenika, znanstvenika koji je, uvijek, i znalački i iskustveno pristupao proučavanju i analizama područja društvenoga života koja su bila aktualna i urgentna. U analitičko-teorijskom obzoru uvijek je postavljao pitanje o korisnosti i upotrebljivosti raznih teorijskih i znanstveno-istraživačkih aktivnosti, a u svrhu povećanja kvalitete života stanovništva. Osim sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima Zavoda za sociologiju M. Jilek je sudjelovao od 1983. do 1988., kao član hrvatske znanstveno-istraživačke grupe, u međunarodnom komparativnom istraživanju Bečkoga centra na temu: Turizam u svome sociokulturnome kontekstu kao činitelj promjene (Tourism in Its Socio-Cultural Context as a Factor of Change, European Coordination Centre for Research and Documentation in Social Sciences). Na konferenciji u Varšavi, u koautorstvu, Jilek je postavio teorijski koncept istraživanja, na konferenciji u Birminghamu (U.K.) osnove metodologijske koncepcije, a na konferenciji u Llangollenu (Wales, U.K.) osnovu statističke obrade rečenoga projekta. Sudjelovao je, također, na međunarodnom internet simpoziju o metodologiji u društvenim znanostima i pedagogiji 2005. godine. (Simpozij je organiziran u suradnji Ljubljanskog sveučilišta, Sveucilista u Varšavi i iz Los Angelesa, a postao je redovito sastajalište znanstvenika i mjesto razmjene znanja i iskustva).

Profesionalna i građanska aktivnost

Dr. sc. Miroslav Jilek sudjelovao je, gotovo redovito i to sa saopćenjima na sociološkim ljetnim školama i Danima Rudija Supeka. Bio je inicijatorom i suosnivačem Sekcije za menagement i poduzetništvo pri Hrvatskome sociološkome društvu. Članom toga društva bio je od njegova utemeljenja. Od 1990. do 1993. bio je i članom uredništva Revije za Sociologiju. Pored toga, M. Jilek je bio suosnivač i sudionik u radu četiri udruge civilnoga društva, od kojih i Hrvatsko-češkog društva. (mj) Aktivan u hrvatskoj češkoj zajednici. Bio je jedan od članova inicijativnog odbora za osnutak Hrvatsko-češkog društva 1992., čiji je bio čelnik Sekcije za društvene tijekove. Jedan od mozgova Hrvatsko-češkog društva. Član Češke besede Zagreb i Vijeća češke nacionalne manjine Grada Zagreba. Danas Hrvatsko-češko društvo dodjeljuje Nagradu Miroslav Jilek za doprinos hrvatsko-češkim vezama na području društvenih znanosti. Marom Vlatke Banek i njene obitelji, snimljen je polusatni dokumentarni film o zaslužnim djelatnicima Hrvatsko-češkog društva Božidara Grubišića i Miroslava Jilka.[1]

Miroslav Jilek je proveo u braku s Marijom Jilek 33 godine iz kojega ima sina Jana Jilek, nomimiranog od The Lisbon Council think tank for the 21st century te izabranog od europskih institucija 2015 godine medju 100 Europljana, pokretača promjena za bolju Europu svih njenih gradjana. (www.ne100.org/challenger/jan-jilek,56533cdf3e27f42a7cc1b084)

== Izvori ==1.http://hcdzg.hr/podaci/podaci02-6.htm

  1. 1,0 1,1 Hrvatsko-češko društvo Zagreb Hrvatsko-češko društvo prisjetilo se Božidara Grubišića i Miroslava Jileka (pristupljeno 26. listopada 2016.)

2.(www.ne100.org/challenger/jan-jilek,56533cdf3e27f42a7cc1b084)