Modul:Popis stanovništva/KAŽ

Izvor: Wikipedija


local p = {}
local opcina = {}
local grad = {}

opcina['Q338035'] = {
	ime = 'Barilović',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3095',
	popis2011 = '2990',
	popis2021 = '2673',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Barilović') or nil,
}
opcina['Q1070458'] = {
	ime = 'Bosiljevo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1486',
	popis2011 = '1284',
	popis2021 = '1040',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Bosiljevo') or nil
}
opcina['Q262362'] = {
	ime = 'Cetingrad',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2746',
	popis2011 = '2027',
	popis2021 = '1491',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Cetingrad') or nil
}
opcina['Q83000'] = {
	ime = 'Draganić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2950',
	popis2011 = '2741',
	popis2021 = '2541',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Draganić') or nil
}
opcina['Q221086'] = {
	ime = 'Generalski Stol',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3199',
	popis2011 = '2642',
	popis2021 = '2171',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Generalski Stol') or nil
}
opcina['Q1173323'] = {
	ime = 'Josipdol',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3987',
	popis2011 = '3773',
	popis2021 = '3419',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Josipdol') or nil
}
opcina['Q390277'] = {
	ime = 'Kamanje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '891',
	popis2021 = '827',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Kamanje') or nil
}
opcina['Q559446'] = {
	ime = 'Krnjak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2164',
	popis2011 = '1985',
	popis2021 = '1332',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Krnjak') or nil
}
opcina['Q1128157'] = {
	ime = 'Lasinja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1938',
	popis2011 = '1624',
	popis2021 = '1322',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Lasinja') or nil
}
opcina['Q969794'] = {
	ime = 'Netretić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3333',
	popis2011 = '2862',
	popis2021 = '2439',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Netretić') or nil
}
opcina['Q1852675'] = {
	ime = 'Plaški',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2292',
	popis2011 = '2090',
	popis2021 = '1650',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Plaški') or nil
}
opcina['Q1277213'] = {
	ime = 'Rakovica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2623',
	popis2011 = '2387',
	popis2021 = '2230',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Rakovica') or nil
}
opcina['Q943551'] = {
	ime = 'Ribnik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '583',
	popis2011 = '475',
	popis2021 = '362',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Ribnik') or nil
}
opcina['Q1284414'] = {
	ime = 'Saborsko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '860',
	popis2011 = '632',
	popis2021 = '466',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Saborsko') or nil
}
opcina['Q1284376'] = {
	ime = 'Tounj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1252',
	popis2011 = '1150',
	popis2021 = '1002',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Tounj') or nil
}
opcina['Q615197'] = {
	ime = 'Vojnić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '5495',
	popis2011 = '4764',
	popis2021 = '3602',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Vojnić') or nil
}
opcina['Q393337'] = {
	ime = 'Žakanje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3193',
	popis2011 = '1889',
	popis2021 = '1732',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Žakanje') or nil
}


grad['Q396482'] = {
	ime = 'Duga Resa',
	povrsina = '',
	popis2001 = '12114',
	popis2011 = '11180',
	popis2021 = '10212',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Duga Resa') or nil
}
grad['Q3617'] = {
	ime = 'Karlovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '59395',
	popis2011 = '55705',
	popis2021 = '49377',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Karlovac') or nil
}
grad['Q397372'] = {
	ime = 'Ogulin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '15054',
	popis2011 = '13915',
	popis2021 = '12246',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Ogulin') or nil
}
grad['Q396518'] = {
	ime = 'Ozalj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '7932',
	popis2011 = '6817',
	popis2021 = '5837',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Ozalj') or nil
}
grad['Q397733'] = {
	ime = 'Slunj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '6096',
	popis2011 = '5076',
	popis2021 = '4224',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Slunj') or nil
}

return {
	grad = grad, 
	opcina = opcina,
	ime = "Karlovačka",
	kratica = "KAŽ"
	}