Modul:Popis stanovništva/KAŽ/Ogulin

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Desmerice',
	povrsina = '',
	popis2001 = '278',
	popis2011 = '262',
	popis2021 = '234',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Donje Dubrave',
	povrsina = '',
	popis2001 = '249',
	popis2011 = '199',
	popis2021 = '158',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Donje Zagorje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '252',
	popis2011 = '230',
	popis2021 = '199',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Drežnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '729',
	popis2011 = '516',
	popis2021 = '359',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Dujmić Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '126',
	popis2011 = '142',
	popis2021 = '114',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Gornje Dubrave',
	povrsina = '',
	popis2001 = '119',
	popis2011 = '90',
	popis2021 = '63',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Gornje Zagorje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '304',
	popis2011 = '297',
	popis2021 = '272',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Hreljin Ogulinski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '595',
	popis2011 = '549',
	popis2021 = '447',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Jasenak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '301',
	popis2011 = '226',
	popis2021 = '172',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Marković Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '58',
	popis2011 = '56',
	popis2021 = '58',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Ogulin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '8712',
	popis2011 = '8216',
	popis2021 = '7389',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Otok Oštarijski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '446',
	popis2011 = '381',
	popis2021 = '342',
}

naselje['QB12'] = {
	ime = 'Ponikve',
	povrsina = '',
	popis2001 = '159',
	popis2011 = '98',
	popis2021 = '57',
}

naselje['QB13'] = {
	ime = 'Popovo Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '58',
	popis2011 = '46',
	popis2021 = '42',
}

naselje['QB14'] = {
	ime = 'Potok Musulinski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '126',
	popis2011 = '91',
	popis2021 = '84',
}

naselje['QB15'] = {
	ime = 'Puškarići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '392',
	popis2011 = '439',
	popis2021 = '429',
}

naselje['QB16'] = {
	ime = 'Ribarići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '312',
	popis2011 = '337',
	popis2021 = '286',
}

naselje['QB17'] = {
	ime = 'Sabljak Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '241',
	popis2011 = '254',
	popis2021 = '252',
}

naselje['QB18'] = {
	ime = 'Salopek Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '290',
	popis2011 = '246',
	popis2021 = '222',
}

naselje['QB19'] = {
	ime = 'Sveti Petar',
	povrsina = '',
	popis2001 = '633',
	popis2011 = '651',
	popis2021 = '608',
}

naselje['QB20'] = {
	ime = 'Trošmarija',
	povrsina = '',
	popis2001 = '130',
	popis2011 = '127',
	popis2021 = '87',
}

naselje['QB21'] = {
	ime = 'Turkovići Ogulinski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '255',
	popis2011 = '249',
	popis2021 = '203',
}

naselje['QB22'] = {
	ime = 'Vitunj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '141',
	popis2011 = '98',
	popis2021 = '76',
}

naselje['QB23'] = {
	ime = 'Zagorje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '127',
	popis2011 = '115',
	popis2021 = '102',
}

return naselje