Mostarska kotlina

From Wikipedija
Jump to navigation Jump to search
Mostarska kotlina s Veleža

Mostarska kotlina je kotlina Neretve u njenom srednjem toku, u Hercegovini.

Sjeverno od Mostarske kotline je Bijelo polje, a na jugu je Bišće polje. Najpoznatija brda oko mostarske kotline su: Hum, Brkanovo brdo, Galac, Orlovac, Mikuljača, Žovnica, Planinica i Fortica. U Mostarskoj kotlini pronađeni su tragovi glacijalnih i periglacijalnih procesa.[1]

U kotlini je smješten grad Mostar i većina zapadnih prigradskih naselja.

Izvori[edit | edit source]

  1. S. Bakaršić: Tragovi glacijalnih i periglacijalnih procesa u Mostarskoj kotlini, Geografski pregled br. XI-XII, 1967.