Oksidans

Izvor: Wikipedija

Oksidans je tvar koja prima elektrone i time oksidira druge tvari. Oksidans se uvijek reducira u reakciji.

Najpoznatiji oksidansi[uredi | uredi kôd]

Reakcije oksidansa[uredi | uredi kôd]

Manganov dioksid oksidira klorovodičnu kiselinu na elementarni klor i vodu a sebe reducira na mangan. Primjer:

  • MnO2(s) + 2 CI- + 4 H+ → Mn2+ + CI2(g) + 2 H2O
  • Mn2+ + 10 Cl- + 16 H+ → 2 Mn + 5 Cl2(g) + 8 H2O