Olovov(II) hidroksid

Izvor: Wikipedija

Olovov(II) hidroksid (Pb(OH)2) nastaje kao bijel talog kompleksnog sastava Pb2O(OH)2 dodatkom lužine otopinama olovnih soli.

Osobine[uredi | uredi kôd]

Ima amfotermni karakter s jače izraženim alkalnim svojstvima.
Odstranjivanjem vode pri temperaturi 100 °C prelazi u crveni olovov oksid, a kod niže temperature nastaje žuti olovov oksid.

Zbog slabo izraženog kiselog karaktera, olovov(II) hidroksid se otapa i u koncentriranim lužinama:

S jakom lužinom (NaOH, KOH) taloži bijeli želatinozni Pb(OH)2 koji je topljiv u suvišku reagensa, zbog amfoternog karaktera:

Pb2+ + 2 OH- --> Pb(OH)2

Pb(OH)2 + OH- --> Pb(OH)3- --> HPbO2- + H2O

Sa slabom lužinom (NH3) taloži bijeli talog Pb(OH)2 koji se ne otapa u suvišku reagensa.

U vodi se slabo otapa, a lako se otapa u kiselinama dajući soli:

Pb(OH)2 + 2H+ --> Pb2+ + 2 H2O

Oksidacijom pomoću H2O2 ili NaOCl talog Pb(OH)2 prelazi u smeđi PbO2:

Pb(OH)2 + H2O2 --> PbO2 + 2 H2O Pb(OH)2 + NaOCl --> PbO2 + H2O + NaCl[1]

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. Hrvatska enciklopedija (LZMK); broj 8 (O-Pre), str. 81. Za izdavača: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2006.g. ISBN 953-6036-38-X