Prijeđi na sadržaj

Osmanski pohod na Perast 1624.

Izvor: Wikipedija
Dodaj infookvir "bitka".
(Primjeri uporabe predloška)

Osmanski pohod na Perast 1624. bio je najteži poraz koji je doživio grad Perast u ratovima s Turcima.[1]

Tijekom 17. st. Peraštani su zaokupljeni borbama protiv Turaka i gusara (ulcinjskih i berberskih, tj. sjevernoafričkih).[1][2]

1624. godine Osmanlije su poduzele pohod na Perast. Turska je flota opljačkala grad i odvela u roblje više od 400 Peraštana, što je onda bilo više od četvrtine stanovništva grada.[1]

Antun Milošević je pisao i o ulozi sjevernoafričkih gusara u napadu na Perast 1624. godine.,[3] kao i Miloš Milošević koji se bavio i mletačkim pisanjima o ovoj pohari,[4] a Cvito Fisković o borbama Peraštana s gusarima u 17. i 18. stoljeću.[5][6]

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. a b c Hrvatska revija 1, 2005.Arhivirana inačica izvorne stranice od 26. lipnja 2015. (Wayback Machine) Goran Denis Tomašković, Mijo Igor Ostojić: Na vječnoj straži zaljeva
  2. (crnogorski) Bokabay Palate
  3. Milošević, Antun; Navala afričkih gusara na Perast 1624. godine., Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, 4(1955)(1956!) str. 36.
  4. Milošević, Miloš: Mletački izvori o pohari Perasta 1624. godine i organizacija sjevernoafričke piraterije. Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru,  ; 25(1977) str. 50–51.
  5. Fisković, Cvito; Borbe Peraštana s gusarima u XVII i XVIII stoljeću. Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, 21(1973) str. 11, 15, 17–21, 28, 44.
  6. Radauš, Tatjana (1989); Hrvatski biografski leksikon, LZMK, Bujović