Planckova konstanta

Izvor: Wikipedija

Planckova konstanta jedna je od osnovnih fizikalnih konstanti, koja se ne pojavljuje u okviru klasične fizike, ali se kao veličina često pojavljuje u kvantnoj mehanici. Planckova konstanta iznosi:

Dana 16. studenog 2018. je na 26. sastanku Opće konferencije za mjere i utege donesena odluka[1] kojom je Planckova konstanta određena da iznosi točno 6,62607015⋅10−34 J⋅s,[2] i ta definicija stupa na snagu 20. svibnja 2019. godine. Time je ujedno redefinirana jedinica kilogram koja je ovime postala izvedenica Plankove konstante, sekunde i metra.

U mnogim slučajevima pogodno je uvesti veličnu reducirane Planckove konstante (ponekad se naziva Diracova konstanta), koja je definirana kao:

Dimenzija Planckove konstante je (N·m·s), što je također dimenzija fizikalne veličine poznate kao akcija.

Planckovu konstantu prvi puta je uveo Max Planck u okviru tumačenja zračenja crnog tijela, što je predstavljalo početak stvaranja kvantne mehanike.

Simbol u hrvatskom se jeziku najčešće čita kao "h precrtano", iako se koristi i engleska formulacija "h bar". Ovakav simbol postoji u ćirilici kao ћ (ć). Stoga poneki fizičar u Hrvatskoj čita simbol za reduciranu Planckovu konstantu kao: "će".

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. New York Times, 16.11.2018.: The Latest: Landmark Change to Kilogram Approved
  2. Međunarodni ured za utege i mjere, Radni tekst A za 26. sastanak (2018., na engleskom jeziku): „On the revision of the International System of units (SI)” (PDF). Inačica izvorne stranice (PDF) arhivirana 29. travnja 2018. Pristupljeno 16. studenoga 2018.