Planckova konstanta

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Planckova konstanta jedna je od osnovnih fizikalnih konstanti, koja se ne pojavljuje u okviru klasične fizike, ali se kao veličina često pojavljuje u kvantnoj mehanici. Planckova konstanta iznosi:

h =\,\,\, 6,626\ 0693 \cdot 10^{-34}\ \mbox{J}\cdot\mbox{s} \,\,\, = \,\,\,  4,135\ 667\ 43 \cdot 10^{-15}\ \mbox{eV}\cdot\mbox{s}

U mnogim slučajevima pogodno je uvesti veličnu reducirane Planckove konstante (ponekad se naziva Diracova konstanta), koja je definirana kao:

\hbar\equiv\frac{h}{2\pi} = \,\,\, 1,054\ 571\ 68\cdot10^{-34}\ \mbox{J}\cdot\mbox{s} \,\,\, = \,\,\, 6,582\ 119\ 15 \cdot10^{-16}\ \mbox{eV}\cdot\mbox{s}

Dimenzija Planckove konstante je (N·m·s), što je također dimenzija fizikalne veličine poznate kao akcija.

Planckova konstanta prvi je puta uvedena u okviru tumačenja zračenja crnog tijela od strane Maxa Plancka, što je predstavljalo početak stvaranja kvantne mehanike.

Simbol \hbar u Hrvatskom se jeziku najčešće čita kao "h precrtano", mada se koristi i engleska formulacija "h bar". Ovakav simbol postoji u ćirilici kao ћ (ć). Stoga poneki fizičar u Hrvatskoj, ponešto u šaljivom smislu, čita simbol za reduciranu Planckovu konstantu kao: "će".