Planckova konstanta

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Planckova konstanta jedna je od osnovnih fizikalnih konstanti, koja se ne pojavljuje u okviru klasične fizike, ali se kao veličina često pojavljuje u kvantnoj mehanici. Planckova konstanta iznosi:

U mnogim slučajevima pogodno je uvesti veličnu reducirane Planckove konstante (ponekad se naziva Diracova konstanta), koja je definirana kao:

Dimenzija Planckove konstante je (N·m·s), što je također dimenzija fizikalne veličine poznate kao akcija.

Planckovu konstantu prvi puta je uveo Max Planck u okviru tumačenja zračenja crnog tijela, što je predstavljalo početak stvaranja kvantne mehanike.

Simbol u hrvatskom se jeziku najčešće čita kao "h precrtano", mada se koristi i engleska formulacija "h bar". Ovakav simbol postoji u ćirilici kao ћ (ć). Stoga poneki fizičar u Hrvatskoj, ponešto u šaljivom smislu, čita simbol za reduciranu Planckovu konstantu kao: "će".