Pogreška u kraćenju

From Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Pogreška u kraćenju (eng. truncation error) odnosno pogreška odsijecanja[1] je pogreška koja se javlja, a nije ovisna o sklopovlju, kojemu je svojstvena pogreška zaokruživanja (eng. round-off error, razlikovati od pojma pogreške aproksimacije (eng. approximation error, nje. Fehlerschranke, fra. Erreur d'approximation).[2]). Pogreška u kraćenju je u svezi s programskom opremom.

Korijeni ove pogreške su u procesu diskretizacije kod kojeg se kontinuirane veličine zaokružuju skupom diskretnih točaka. Ova se pogrješka javlja, primjerice, kod numeričke integracije, numeričkog rješavanja diferencijalnih jednadžba ili kod kraćenja beskonačnih nizova.

S obzirom na to da je ova pogrješka u svezi s programima, a ne sa sklopovljem, programer ovdje može mnogo više napraviti da se ova pogrješka ne pojavljuje odnosno da se ovom pogrješkom može upravljati, nadzirati njenu pojavu. Za rješavanje ovog problema razvila se cijela matematička grana - numerička analiza.

Vidi[edit | edit source]

Bilješke i referencije[edit | edit source]

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 FER Tipovi pogrešaka u numeričkoj analizi
  2. [http://hrcak.srce.hr/file/41642 Nikola ČERNE – Nino STOJKOVIĆ – Miroslav VRANKIĆ: UKLANJANJE NEŽELJENOG SIGNALA IZ DIGITALNOG AUDIO ZAPISA REMOVAL OF OBSTRUCTIVE SIGNAL FROM DIGITAL AUDIO RECORDING, Eng. Rev. 27-1 (2007), 75-83
  3. Fakultet strojarstva i brodogradnje Tamara Krajna: Booleove funkcije (Boolean logic)

Literatura[edit | edit source]