Populacijska politika

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Populacijska politika je politika koju provodi neka država, s ciljem usklađivanja demografske slike (broj, strukturu i razmještaj stanovništva).

Populacijsku politiku podrazumijeva skup akcija i mjera.

Tipovi p.p. :

 • Ekspanzivna (pronatalitetna) populacijska politika.
  Cilj ove vrste politike je povećanje broja stanovništva, a provodi se u razvijenim zemljama. (npr. Švedska, Njemačka)
 • Restriktivna (antinatalitetna) populacijska politika.
  Ova politika se provodi najčešće u slabije razvijenim zemljama, a cilj joj je smanjenje broja stanovništva, odnosno spriječavanje daljnjeg porasta broja stanovnika. (npr. Kina)
 • Redistributivna (razmještajna) populacijska politika.
  Svrha provođenja redistributivne politike je da se osigura povoljniji razmještaj stanovništva. Često to uključuje i proces litoralizacije (naseljavanja stanovništva na obale). Ovu politiku provodi Francuska.
 • Eugenička populacijska politika.
  Eugeničkom politikom potiče se razvoj određenih ljudi, u biološkom smislu. Ova politika se danas više ne provodi, no Hrvatska je ovu politiku provodila za vrijeme NDH.