Predložak:AlphanumericTOC

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Sadržaj: 0–9 A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
Na vrh straniceVidi jošIzvoriVanjske poveznice


Namjena[uredi kôd]

Ovaj predložak za sadržaj (engl. Table Of Contents) zamišljen je kao zamjena za niz "kompaktnih" predložaka. Umjesto niza stilova, poželjno je imati jedan predložak koji će suradnik moći prilagoditi prema svojoj želji.

Uporaba[uredi kôd]

Ubacite {{AlphanumericTOC}} na mjesto u članku gdje biste željeli da se pojavi sadržaj.

U slučaju dužeg popisa, mnogim je suradnicima zgodno predložak staviti i na početak i na kraj, a ponegdje i usred popisa. Parametri predloška u takvim slučajevima mogu biti različiti. Na primjer, ako je predložak na vrhu stranice, suvišna je sekcija "Na vrh stranice" i obratno, ako je na dnu, nepotrebne su poveznice koje vode na naslove neposredno ispod ("Vidi još" ili "Izvori").

Parametri[uredi kôd]

Opći oblik predloška s parametrima je

{{AlphanumericTOC|parametar=vrijednost}}

Par parametar=vrijednost može se javiti više puta u predlošku. Zbog preglednosti (kao što je rađeno u navedenim primjerima), parovi se mogu pisati u više redaka. Ovi su primjeri ekvivalentni:

(primjer: izbacivanje slova A, B i C i sekcije s brojevima iz sadržaja)

 {{AlphanumericTOC
   |a=
   |b=
   |c=
   |numbers=}}

 {{AlphanumericTOC|a=|b=|c=|numbers=}}

Izbor stila i isključivanje elemenata koje ne treba prikazati vrši se dodavanjem parametara koji imaju null vrijednost, odnosno nemaju vrijednost (u obliku |parametar=). Ovo je kratak popis parametara koji su obrađeni u nastavku teksta:

 • format prikazivanja, u bloku ili inline (= u liniji): multiline, nobreak
 • ravnanje tablice: align
 • dodavanje prefiksa poveznicama: prefixLink, prefixDesc
 • potiskivanje automatskog sadržaja: notoc
 • poveznice (slova i sekcije) se selektivno mogu uklanjati
 • dodavanje novih sekcija (do 5): sec1

Blok i inline format[uredi kôd]

Kad se predložak koristi bez ikakvih parametara, prikazuje se kao:

Sadržaj: 0–9 A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
Na vrh straniceVidi jošIzvoriVanjske poveznice

Prikaz je u bloku, sličan kao u predlošku {{CompactTOC4}}. Predlošci {{CompactTOC}}, {{CompactTOC2}}, {{CompactTOCnoNOTOC}} prikazuju tekst u jednom redu (inline).

Da bi se sadržaj prikazao u drugačijem blok formatu, kao što je {{CompactTOC4}}, dodajte parametar multiline:

 {{AlphanumericTOC
   |multiline=}}
Sadržaj 0–9 A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž Na vrh straniceVidi jošIzvoriVanjske poveznice


Da biste dobili prikaz u jednom redu, u predložak dodajte parametar nobreak:

 {{AlphanumericTOC
   |nobreak=}}
Sadržaj: 0–9 A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V W X Y Z ŽNa vrh straniceVidi jošIzvoriVanjske poveznice


Napomena: Ako se ovi parametri koriste u kombinaciji, parametar multiline ima prednost i poništiće učinak parametra nobreak.

Ravnanje sadržaja[uredi kôd]

Sadržaj se zadano prikazuje uz lijevu ivicu stranice, bez ravnanja. Sadržaj se može prikazati centrirano (center) ili uz desnu (right) ivicu stranice. Neki od postojećih sadržaja, kao što su {{CompactTOC3}} i {{Index}}, centrirani su na strani. To se može postići dodavanjem parametra align s vrijednošću 'center':

 {{AlphanumericTOC
   |align=center}}
Sadržaj: 0–9 A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
Na vrh straniceVidi jošIzvoriVanjske poveznice


Sadržaj može biti i lebdjeći na lijevoj ili desnoj strani (tekst članka ide oko njega), ali pokretni se sadržaji u principu ne preporučuju.

Dodavanje prefiksa i opisa poveznica[uredi kôd]

Ovaj predložak ima mogućnost dodavanja prefiksa poveznicama sa ili bez prikazivanja prefiksa u sadržaju. To se postiže dodavanjem parametara prefixLink i prefixDesc; prvi parametar dodaje prefiks poveznici, a drugi dodaje prefiks tekstu koji se ispisuje na stranici. Primjeri:

Obratiti pažnju da prefiksi u sljedećem primjeru nisu vidljivi ali su primijenjeni na poveznicama, tj. piše samo "A", a vodi na "1.A":

 {{AlphanumericTOC
   |prefixLink=1.}}
Sadržaj: 0–9 A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
Na vrh straniceVidi jošIzvoriVanjske poveznice


U ovom primjeru prefiks ima jedan oblik, a opis sasvim drugi - piše "vidljivoA" a vodi na "skrivenoA" :

 {{AlphanumericTOC
   |prefixLink=skriveno
   |prefixDesc=vidljivo}}
Sadržaj: vidljivo0–9 vidljivoA vidljivoB vidljivoC vidljivoČ vidljivoĆ vidljivoD vidljivoDž vidljivoĐ vidljivoE vidljivoF vidljivoG vidljivoH vidljivoI vidljivoJ vidljivoK vidljivoL vidljivoLj vidljivoM vidljivoN vidljivoNj vidljivoO vidljivoP vidljivoQ vidljivoR vidljivoS vidljivoŠ vidljivoT vidljivoU vidljivoV vidljivoW vidljivoX vidljivoY vidljivoZ vidljivoŽ
Na vrh straniceVidi jošIzvoriVanjske poveznice


Ovo je primjer s razdvajanjem:

 {{AlphanumericTOC
   |prefixDesc=• }}
Sadržaj: • 0–9 • A • B • C • Č • Ć • D • Dž • Đ • E • F • G • H • I • J • K • L • Lj • M • N • Nj • O • P • Q • R • S • Š • T • U • V • W • X • Y • Z • Ž
Na vrh straniceVidi jošIzvoriVanjske poveznice


Potiskivanje normalnog sadržaja[uredi kôd]

Ovaj predložak sprečava generiranje normalnog sadržaja, jer se pretpostavlja da se neće koristiti istovremeno s ovim predloškom. Međutim, u određenim situacijama može se pojaviti potreba za prikazivanjem običnog sadržaja uz alphanumericTOC, na primjer gdje se alphanumericTOC odnosi samo na dio članka. Ako želite onemogućiti potiskivanje sadržaja i dozvoliti da software generira sadržaj na uobičajeni način, upotrijebite parametar notoc:

 {{AlphanumericTOC
   |notoc=}}

Drugi predlošci za sadržaj neovisni su o ovom predlošku i uvijek se prikazuju (kao što je {{TOC desno}} na ovoj stranici).

Selektivno uklanjanje poveznica[uredi kôd]

Ovaj predložak ima mogućnost selektivnog uklanjanja poveznica. Ima parametar za uklanjanje svake poveznice pojedinačno. Redoslijed parametara nije bitan. Parametri su:

 • numbers: uklanja poveznicu na brojeve
 • a, b, itd. (upisivati mala slova): uklanja poveznicu na pojedino slovo; alternativno, može se koristiti za kreiranje nepovezanih slova (vidjeti donje primjere)
 • sections: uklanja sve poveznice iza slova (sve sekcije)
 • top: uklanja poveznicu na sekciju 'Na vrh strane'
 • seealso: uklanja poveznicu na sekciju 'Vidi još'
 • references: uklanja poveznicu na sekciju 'Izvori'
 • externallinks: uklanja poveznicu na sekciju 'Vanjske poveznice'

Primjeri:

 • Uklonjeni brojevi i sve sekcije
 {{AlphanumericTOC
   |numbers=
   |sections=}}
Sadržaj: A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž


 • Uklonjeni brojevi, slova I, N, X, Z i sekcija "izvori"
 {{AlphanumericTOC
   |numbers=
   |i=    <!-- prazna definicija izbacuje prikazivanje slova -->
   |n=
   |x=
   |z=
   |references=}}
Sadržaj: A B C Č Ć D Đ E F G H J K L Lj M Nj O P Q R S Š T U V W Y Ž
Na vrh straniceVidi jošVanjske poveznice


 • Uklonjeni brojevi, uklonjena sekcija "Na vrh strane", uključeno prikazivanje u jednom redu, slova G, J, V, X nisu poveznice
 {{AlphanumericTOC
   |numbers=
   |g='''G'''    <!-- slovo se prikazuje, ali nema poveznicu -->
   |j='''J'''    <!-- zbog preglednosti primjera su ova slova podebljana -->
   |v='''V'''
   |x='''X'''
   |nobreak=
   |top=}}
Sadržaj: A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V W X Y Z ŽVidi jošIzvoriVanjske poveznice


 • Uključeno prikazivanje u bloku, centrirano, uklonjeno slovo G, uklonjene sekcije "Vidi još" i "Vanjske poveznice"
 {{AlphanumericTOC
   |multiline=
   |align=center
   |g=
   |seealso=
   |externallinks=}}
Sadržaj 0–9 A B C Č Ć D Đ E F H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž Na vrh straniceIzvori


 • Primjer za dvoslovne poveznice s uklonjenim nacionalnim slovima i svim sekcijama:
 {{AlphanumericTOC
   |prefixLink=A
   |prefixDesc=A
   |numbers=
   |č=
   |ć=
   |dž=
   |đ=
   |lj=
   |nj=
   |š=
   |ž=
   |sections=}}
Sadržaj: AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ


Korisnički definirane sekcije[uredi kôd]

Opconalne sekcije se mogu definirati uporabom parametara sec1, sec2, sec3, sec4 i sec5, kao na primjeru:

 {{AlphanumericTOC
   |numbers=
   |seealso=
   |externallinks=
   |sec1=Dodatna sekcija
   |sec2=Još jedna}}
Sadržaj: A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
Na vrh straniceDodatna sekcijaJoš jednaIzvori


Promjena naslova "Sadržaj"[uredi kôd]

Predefinirana riječ "Sadržaj" može se promijeniti navođenjem izraza u parametar sadržaj=.

{{AlphanumericTOC
|sadržaj=Popis dvoslova na A:
|prefixLink=A
|prefixDesc=A
|numbers=           <!-- izbačeni brojevi 0–9    -->
|q=|w=|x=|y=         <!-- izbačena slova Q, W, X i Y -->
|sections=          <!-- izbačene sekcije      -->
}}
Popis dvoslova na A: AA AB AC AD ADž AE AF AG AH AI AJ AK AL ALj AM AN ANj AO AP AR AS AT AU AV AZ


Više nezavisnih sadržaja[uredi kôd]

Ovim se predloškom uz pomoć parametra prefixLink na jednoj stranici može postaviti više neovisnih sadržaja, koji će voditi na odgovarajuće dijelove stranice.

Izrađeni primjer uporabe dva sadržaja možete vidjeti na stranici Dodatak:Popis pseudonima.

U slijedećem primjeru prikazana su tri neovisna sadržaja. Da se primjer ne bi pokazao u sadržaju na vrhu stranice, primjer je dan samo u kôdu, koji možete kopirati i probati na SZV.

<!-- uobičajeno definiranje preko wikisintake -->
<!-- ako se rabi ovaj oblik, mora biti na počeku prije drugih sadržaja -->
== Osnovni sadržaj ==
{{AlphanumericTOC
|sadržaj=Osnovni sadržaj:
|nobreak=
|numbers=
|top=
|seealso=
|externallinks=
|references=
|č=|ć=|d=|dž=|đ=|e=|f=|g=|h=|i=|j=|k=|l=|lj=|m=
|n=|nj=|o=|p=|q=|r=|s=|š=|t=|u=|v=|w=|x=|y=|z=|ž=
|sec1=Sekcija 1
|sec2=Sekcija 2
}}
== A ==
== B ==
== C ==

<!-- definiranje sekcije 1, preko HTML-a -->
<h2 id="Sekcija 1"> Sekcija 1 </h2>
{{AlphanumericTOC
|sadržaj=Sadržaj sekcije 1:
|nobreak=
|numbers=
|top=
|seealso=
|externallinks=
|references=
|č=|ć=|d=|dž=|đ=|e=|f=|g=|h=|i=|j=|k=|l=|lj=|m=
|n=|nj=|o=|p=|q=|r=|s=|š=|t=|u=|v=|w=|x=|y=|z=|ž=
|sec1=Osnovni sadržaj
|sec2=Sekcija 2
|prefixLink=1     <!-- prefiks za prvu sekciju -->
}}

<h2 id="1A"> A </h2>
<h2 id="1B"> B </h2>
<h2 id="1C"> C </h2>

<!-- definiranje sekcije 2, preko HTML-a -->
<h2 id="Sekcija 2"> Sekcija 2 </h2>
{{AlphanumericTOC
|sadržaj=Sadržaj sekcije 2:
|nobreak=
|numbers=
|top=
|seealso=
|externallinks=
|references=
|č=|ć=|d=|dž=|đ=|e=|f=|g=|h=|i=|j=|k=|l=|lj=|m=
|n=|nj=|o=|p=|q=|r=|s=|š=|t=|u=|v=|w=|x=|y=|z=|ž=
|sec1=Osnovni sadržaj
|sec2=Sekcija 1
|prefixLink=2     <!-- prefiks za drugu sekciju -->
}}
<h2 id="2A"> A </h2>
<h2 id="2B"> B </h2>
<h2 id="2C"> C </h2>

Za novu stranicu[uredi kôd]

Za članak koji nema već pripremljenu abecedu možete kopirati sljedeći kôd (slijeva) koji sadržava slova hrvatske i međunarodne abecede. Kôd zdesna možete koristiti za drugi neovisni sadržaj (ili više njih, samo treba promijeniti prefiks "p", na primjer u "w" prefixLink=w i u svim pojavljivanjima id="w_").

{{AlphanumericTOC}}
== 0–9 ==
== A ==
== B ==
== C ==
== Č ==
== Ć ==
== D ==
== Dž ==
== Đ ==
== E ==
== F ==
== G ==
== H ==
== I ==
== J ==
== K ==
== L ==
== Lj ==
== M ==
== N ==
== Nj ==
== O ==
== P ==
== Q ==
== R ==
== S ==
== Š ==
== T ==
== U ==
== V ==
== W ==
== X ==
== Y ==
== Z ==
== Ž ==
{{AlphanumericTOC|prefixLink=p}}
<h2 id="p0–9"> 0–9 </h2>
<h2 id="pA"> A </h2>
<h2 id="pB"> B </h2>
<h2 id="pC"> C </h2>
<h2 id="pČ"> Č </h2>
<h2 id="pĆ"> Ć </h2>
<h2 id="pD"> D </h2>
<h2 id="pDž"> Dž </h2>
<h2 id="pĐ"> Đ </h2>
<h2 id="pE"> E </h2>
<h2 id="pF"> F </h2>
<h2 id="pG"> G </h2>
<h2 id="pH"> H </h2>
<h2 id="pI"> I </h2>
<h2 id="pJ"> J </h2>
<h2 id="pK"> K </h2>
<h2 id="pL"> L </h2>
<h2 id="pLj"> Lj </h2>
<h2 id="pM"> M </h2>
<h2 id="pN"> N </h2>
<h2 id="pNj"> Nj </h2>
<h2 id="pO"> O </h2>
<h2 id="pP"> P </h2>
<h2 id="pQ"> Q </h2>
<h2 id="pR"> R </h2>
<h2 id="pS"> S </h2>
<h2 id="pŠ"> Š </h2>
<h2 id="pT"> T </h2>
<h2 id="pU"> U </h2>
<h2 id="pV"> V </h2>
<h2 id="pW"> W </h2>
<h2 id="pX"> X </h2>
<h2 id="py"> Y </h2>
<h2 id="pZ"> Z </h2>
<h2 id="pŽ"> Ž </h2>