Predložak:Doprinosi suradnika

From Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Predložak je namijenjen pregledu doprinosa suradnika u opsegu definiranom brojem uređivanja, koji se dodatno može ograničiti na neki imenski prostor.

{{subst:Doprinosi suradnika|ime suradnika|imenski prostor|broj uređivanja|komentar}}

ili

{{subst:Doprinosi suradnika|ime suradnika|imenski prostor|broj uređivanja|komentar|godina|mjesec|datum|sat|minute}}

Parametri predloška

Predložak je realiziran preko neimenovanih parametara, što znači da se navode samo vrijednosti u zadanom redoslijedu:

  • Ime suradnika - ime suradnika, bez vodećeg "Suradnik:"
  • imenski prostor - brojevna oznaka imenskog prostora; ako se ostavi prazno, prikazuju se svi imenski prostori.
  • broj uređivanja - ukupan broj uređivanja koji će se prikazati; ako se ostavi prazno, prikazat će se svi doprinosi.
  • komentar - opis poveznice; ako se izostavi, prikazat će se tekst "poveznica".

Sve je parametre moguće izostaviti, tako da će {{subst:Doprinosi suradnika}} imati isti učinak kao da ste kliknuli na poveznicu "Doprinosi suradnika" lijevo u izborniku "pomagala". Ako se ne navede suradničko ime, prikazat će se naziv stranice na kojoj je predložak postavljen, što može biti besmisleno ako predložak nije postavljen na suradničku stranicu.

Oznake imenskih prostora:

oznaka imenski prostor
0 (glavni imenski prostor, za wikipedijine članke)
1 Razgovor (stranice za razgovor uz wikipedijine članke)
2 Suradnik
3 Razgovor sa suradnikom
4 Wikipedija
5 Razgovor Wikipedija
6 Datoteka
7 Razgovor o datoteci
8 MediaWiki
9 MediaWiki razgovor
10 Predložak
11 Razgovor o predlošku
12 Pomoć
13 Razgovor o pomoći
14 Kategorija
15 Razgovor o kategoriji
100 Portal
101 Razgovor o portalu
102 Dodatak
103 Razgovor o dodatku

Sličan predložak: Doprinos suradnika po opsegu koji ima neke dodatne parametre.