Predložak:Taksokvir

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži


O ovom predlošku[uredi]

Ovaj predložak postavlja taksokvir (hrvatsku inačicu Taxoboxa). Iako je implementacija složen postupak, predložak je jednostavan za upotrebu. Za objašnjenje vidi članak o uređivanju taksokvira.

Podaci o predlošku:
Taksokvir
(primjeri uporabe)
Koristi se u kategoriji Živi svijet
Vrijedi za podkategorije? DA (za iznimke, vidi upute za od. predl.)
Upute Wikipedija:Korištenje taksokviraSažeti taksokvir.

'''Za biljke'''

{{Taksokvir
| boja     =
| naziv    =
| slika    = imedatoteke.jpg
| slika_širina = 200px
| slika_opis  =
| status    = (vidi IUCN-ov crveni popis za kratice)
| regnum    =[[Plantae]]
| divisio   =
| classis   =
| ordo     =
| familia   =
| genus    =
| species   =
| subspecies  =
| dvoimeno   =
| dvoimeno_autorstvo =
| karta_raspon =
}}

Za životinje

{{Taksokvir
| boja     =
| naziv    =
| slika    = imedatoteke.jpg
| slika_širina = 200px
| slika_opis  =
| status    =
| regnum    =[[Animalia]]
| phylum    =
| classis   =
| ordo     =
| familia   =
| genus    =
| species   =
| dvoimeno   =
| dvoimeno_autorstvo =
| karta_raspon =
}}


Dodaje taksokvir

Parametri predloška

Ovaj predložak ima prilagođeno oblikovanje.

Parametar Opis Vrsta Stanje
Boja boja

Animalia:pink; Plantae:lightgreen; Fungi:lightblue; Protista:khaki; Bacteria:lightgrey; Archaea:darkgray; virus:violet

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato obvezno
Naziv naziv

Najčešće ime u široj upotrebi na hrvatskom jeziku; ako ne postoji adekvatno, koristi se znanstveni naziv

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato obvezno
Slika slika

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
slika.jpg
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Slika_širina slika_širina

Slike obično trebaju biti šire od 200px, budući da je to prethodno zadana širina taksokvira (preporučeno je 240px i 250px). Treba izbjegavati uže slike jer ostavljaju bijeli obrub.

Zadano
prazno
Primjer
240px
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Slika_opis slika_opis

Ako članak govori o vrsti, a slika je tipični prikaz jedinke te vrste, nema potrebe za opisom, osim ako ne želite navesti spol jedinke s fotografije, mjesto na kojem je pronađena, autora ili izdanje. Ako članak govori o višem taksonu, navedite opće i znanstveno ime vrste na slici.

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Slika2 slika2

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Slika2_širina slika2_širina

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Slika2_opis slika2_opis

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Status status

sigurni; odomaćeni; LR (najmanji rizik); LC (najmanja zabrinutost); NT (bliska opasnost); LR/cd (zavisna zaštita); VU (osjetljivi); EN (ugroženi); CR (kritično ugroženi); EW (izumrli u prirodi); EX (izumrli); DD (nema podataka); NE (neodređen); fosil; pra (prapovijesni); tekst (vidi u tekstu)

Zadano
prazno
Primjer
NT
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
godina izumiranja izumrli

samo od statusa EX

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Status_bilj status_bilj

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Raspon starosti slojeva raspon_fosila

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
[[Kambrij]] - [[Perm]]
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Skupina_virusa skupina_virusa

skupina virusa (I- VII) ovisno o nukleinskoj kiselini koju sadrže

Zadano
prazno
Primjer
IV
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Domena domena

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Domena_autorstvo domena_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Superregnum superregnum

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Superregnum_autorstvo superregnum_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Regnum (carstvo) regnum

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Regnum_autorstvo regnum_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subregnum subregnum

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subregnum_autorstvo subregnum_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Infraregnum infraregnum

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Nesvrstani_phylum nesvrstani_phylum

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Nesvrstani_phylum_autorstvo nesvrstani_phylum_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Superdivisio superdivisio

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Superdivisio_autorstvo superdivisio_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Superphylum superphylum

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Superphylum_autorstvo superphylum_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Nesvrstani_divisio nesvrstani_divisio

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Nesvrstani_divisio_autorstvo nesvrstani_divisio_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Divisio divisio

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Divisio_autorstvo divisio_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subdivisio subdivisio

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subdivisio_autorstvo subdivisio_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Phylum (koljeno) phylum

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Phylum_autorstvo phylum_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subphylum subphylum

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subphylum_autorstvo subphylum_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Infraphylum infraphylum

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Infraphylum_autorstvo infraphylum_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Microphylum microphylum

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Microphylum_autorstvo microphylum_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Nanophylum nanophylum

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Nanophylum_autorstvo nanophylum_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Nesvrstani_classis nesvrstani_classis

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Nesvrstani_classis_autorstvo nesvrstani_classis_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Superclassis superclassis

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Superclassis_autorstvo superclassis_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Classis (razred) classis

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Classis_autorstvo classis_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subclassis subclassis

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subclassis_autorstvo subclassis_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Infraclassis infraclassis

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Infraclassis_autorstvo infraclassis_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Nesvrstani_ordo nesvrstani_ordo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Nesvrstani_ordo_autorstvo nesvrstani_ordo_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Magnordo magnordo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Magnordo_autorstvo magnordo_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Superordo superordo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Superordo_autorstvo superordo_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Ordo (red) ordo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Ordo_autorstvo ordo_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subordo subordo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subordo_autorstvo subordo_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Infraordo infraordo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Infraordo_autorstvo infraordo_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Parvordo parvordo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Parvordo_autorstvo parvordo_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Zoodivisio zoodivisio

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Zoodivisio_autorstvo zoodivisio_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Zoosectio zoosectio

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Zoosectio_autorstvo zoosectio_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Zoosubsectio zoosubsectio

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Zoosubsectio_autorstvo zoosubsectio_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Superfamilia superfamilia

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Superfamilia_autorstvo superfamilia_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Nesvrstani_familia nesvrstani_familia

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Nesvrstani_familia_autorstvo nesvrstani_familia_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Familia (porodica) familia

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Familia_autorstvo familia_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Nesvrstani_subfamilia nesvrstani_subfamilia

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Nesvrstani_subfamilia_autorstvo nesvrstani_subfamilia_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subfamilia subfamilia

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subfamilia_autorstvo subfamilia_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Supertribus supertribus

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Supertribus_autorstvo supertribus_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Tribus tribus

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Tribus_autorstvo tribus_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subtribus subtribus

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subtribus_autorstvo subtribus_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Srodstvo srodstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Alliance alliance

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Srodstvo_autorstvo srodstvo_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Genus (rod) genus

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Genus_autorstvo genus_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Genus2 genus2

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Genus2_autorstvo genus2_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subgenus subgenus

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subgenus_autorstvo subgenus_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Supersectio supersectio

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Supersectio_autorstvo supersectio_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Sectio sectio

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Sectio_autorstvo sectio_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subsectio subsectio

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subsectio_autorstvo subsectio_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Niz niz

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Niz_autorstvo niz_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Species_skupina species_skupina

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Species_skupina_autorstvo species_skupina_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Species_podskupina species_podskupina

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Species_podskupina_autorstvo species_podskupina_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Species_skup species_skup

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Species_skup_autorstvo species_skup_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Species (vrsta) species

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Species_autorstvo species_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Subspecies (podvrsta) subspecies

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Subspecies_autorstvo subspecies_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Raznolikost raznolikost

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Raznolikost_poveznica raznolikost_poveznica

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Dvoimeno dvoimeno

Rod vrsta (veliko slovo roda!)

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Dvoimeno_autorstvo dvoimeno_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Troimeno troimeno

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Troimeno_autorstvo troimeno_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Tip_genus tip_genus

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Type_genus_autorstvo type_genus_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Tip_species tip_species

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Tip_species_autorstvo tip_species_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Karta_raspon karta_raspon

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Karta_raspon_širina karta_raspon_širina

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Karta_raspon_opis karta_raspon_opis

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Dvoimeno2 dvoimeno2

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Dvoimeno2_autorstvo dvoimeno2_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Troimeno2 troimeno2

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Troimeno2_autorstvo troimeno2_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Karta_raspon2 karta_raspon2

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Karta_raspon2_širina karta_raspon2_širina

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Karta_raspon2_opis karta_raspon2_opis

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Dvoimeno3 dvoimeno3

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Dvoimeno3_autorstvo dvoimeno3_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Troimeno3 troimeno3

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Troimeno3_autorstvo troimeno3_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Karta_raspon3 karta_raspon3

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Karta_raspon3_širina karta_raspon3_širina

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Karta_raspon3_opis karta_raspon3_opis

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Dvoimeno4 dvoimeno4

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Dvoimeno4_autorstvo dvoimeno4_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Troimeno4 troimeno4

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Troimeno4_autorstvo troimeno4_autorstvo

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Karta_raspon4 karta_raspon4

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Karta_raspon4_širina karta_raspon4_širina

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Karta_raspon4_opis karta_raspon4_opis

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Razdioba razdioba

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Razdioba_stupanj razdioba_stupanj

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Sinonimi sinonimi

popis istoznačnica odvojenih znakom <br/>

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno