Wikipedija:Korištenje taksokvira

Izvor: Wikipedija

Ovaj vodič pojašnjava način izrade taksokvira, tablice u kojoj je izložena taksonomija skupine živih bića, korištenjem Predloška:Taksokvir. Osnovni obrazac čini:

{{Taksokvir | boja = ...
| naziv = ...
| regnum = ...
| phylum = ...
| classis = ...
| ordo = ...
| familia = ...
| genus = ...
| species = ...
}}

Jedini neophodni argumenti jesu naziv i boja.

 • Naziv je najčešće ime u široj upotrebi na hrvatskom jeziku; ako ne postoji adekvatno, koristi se znanstveni naziv.
 • Boju se bira ovisno o carstvu kojem skupina pripada.
 • Nužno je uključiti samo svrsishodne stupnjeve za pojedinu skupinu. Tako će se, primjerice, u slučaju razreda navesti regnum i classis, ali ne i ordo i species.

Dodatni argumenti su proizvoljni. Za vrstu taksokvir može sadržavati dio u kojem se navodi potpuni dvojni naziv i autorstvo. Za to se koriste argumenti dvoimeno i dvoimeno_autorstvo. Za podvrste se slično postiže korištenjem argumenata troimeno i troimeno_autorstvo.

| dvoimeno = '''''Rod vrsta'''''
| dvoimeno_autorstvo = Autor, datum

Skupine iznad stupnja vrste trebaju sadržavati popis podskupina. Za stvaranje popisa se koristi argument razdioba, koji se odvaja znakom <br/>, i razdioba_stupanj, koji kazuje kojeg su podskupine stupnja. Primjerice, za porodice će to biti redosljed:

| razdioba_stupanj = Porodice
| razdioba = [[Porodica1]]<br/>
[[Porodica2]]<br/>
[[Porodica3]]

Kada je klasifikacija nestabilna ili prekratka da bi se ukazala potreba za sažetkom, popis treba zamijeniti komentarom (vidi tekst) ili potpuno ispustiti. U slučajevima kada bi popis nepotrebno produžio taksokvir, razdiobu navodimo unutar samog članka (za više od 20 podskupina), odnosno pišemo u zaseban članak (za više od 100 podskupina).

Isticanje zadebljanjem i kurzivom[uredi kôd]

Ukošavanje teksta se vrši ručno. Samo se rod, vrsta, i podvrsta pri svakoj upotrebi moraju pisati u kurzivu, jer se radi o biološkom standardu! (Npr. govorimo o rodu Homo, vrsti Homo sapiens, i podvrsti Homo sapiens sapiens.)

 • U botanici je važno uključiti stupanj taksona niži od vrste. Taj stupanj se ne piše u kurzivu, npr. Rod vrsta subsp. podvrsta var. varijetet.
 • Neke opisane bakterije koje još uvijek nisu službeno imenovane nose naziv Candidatus. Umjesto uobičajenog ukošavanja bi se trebale pisati u obliku Candidatus Rod vrsta.

Viši taksoni poput porodica se mogu ukošavati, no to se nastoji izbjeći, osim u slučaju virusa i drugih zaraznih čestica.

Zadebljanje se obvezno koristi pri isticanju subjekta članka – posljednjeg taksona koji se navodi – i svih viših skupina koje sadrže samo taj takson. Argumenti naziv, dvoimeno, i troimeno se automatski zadebljavaju. U tijelu članka, naziv skupine valja istaknuti samo ako se nalazi u zaglavlju.

Argument boja se dodjeljuje ovisno o carstvu i mora se izraziti na engleskom jeziku:

Animalia pink
Plantae lightgreen
Fungi lightblue
Protista khaki
Bacteria lightgrey
Archaea darkgray
virus violet

Redom su istaknute ružičasta, svjetlozelena, svjetloplava, oker, svjetlosiva i tamnosiva boja. Za carstvo ili domenu eukariota se koristi boja "#e0d0b0". Virusi ne pripadaju niti jednom carstvu, pa se za njih koristi boja "violet" (ljubičasta).

Status zaštite[uredi kôd]

Status zaštite se može uključiti po izboru; za brojne ga je vrste potrebno potražiti u IUCN–ovoj bazi ugroženih vrsta. Sadržan je pod argumentom status, koji označava odgovarajući kôd ili ime predloška.

| status = kod
| status = EX
| izumrli = godina

Poželjno je korištenje prve navedene sintakse s točno prepisanim kôdom, osim za izumrle skupine kod kojih se prikazuje i godina izumiranja.

Dostupni su sljedeći predlošci:

Vidljivi rezultat Kôd Predložak

Status zaštite: Sigurni

sigurni {{StatusSigurni}} *
Status zaštite: Odomaćeni odomaćeni {{StatusOdomaćeni}} *

Status zaštite: Smanjeni rizik

LR {{StatusZabrinutost}} *
   

Status zaštite: Najmanja zabrinutost (lc)

LC ili LR/lc {{StatusNiskaZabrinutost}}
   

Status zaštite: Blizu ugroženosti (nt)

NT ili LR/nt {{StatusBliskaZabrinutost}}
   

Status zaštite: Smanjeni rizik (cd)

LR/cd {{StatusZaštitaZabrinutost}}

Status zaštite: Osjetljivi

VU {{StatusOsjetljivi}}

Status zaštite: Ugroženi

EN {{StatusUgroženi}}

Status zaštite: Kritično

CR {{StatusKritično}}

Status zaštite: Izumrli u prirodi

EW {{StatusIzumrliP}}

Status zaštite: Izumrli (datum)

EX {{StatusIzumrli|kada=[[datum]]}}

Status zaštite: Nedovoljno podataka

DD {{StatusPodaci}}

Status zaštite: Neodređen

NE {{StatusNeodređen}}
Status zaštite: Fosili fosil {{StatusFosili}} *
Status zaštite: Prapovijesni pra {{StatusPrapovijesni}} *
Status zaštite: Vidi tekst tekst {{StatusVidiTekst}} *

Raspon fosila[uredi kôd]

Kod skupina okamina (fosila) se unutar argumenta raspon_fosila može navesti raspon starosti slojeva. Npr. za skupinu iz Kambrija do Perma će to izgledati ovako:

{{Taksokvir | boja = ...
| naziv = ...
| raspon_fosila = [[Kambrij]] - [[Perm]]
...

Za skupine koje još uvijek postoje ili su nedavno izumrle, za drugo razdoblje treba navesti "Nedavno", a trenutni status unijeti unutar argumenta status. Za skupine koje su postojale kroz samo jedno razdoblje ne navodimo raspon.

Slike[uredi kôd]

Sliku se uvodi korištenjem argumenata slika i slika_širina, koje sadrže ime datoteke i širinu prikaza. Dodatni opis se postiže korištenjem argumenta slika_opis, koji služi kao tekst uz sliku.

| slika = Nešto.jpg
| slika_širina = 240px
| slika_opis = [[Opće ime]], , ''Znanstveni naziv''

Slike obično trebaju biti šire od 200px, budući da je to prethodno zadana širina taksokvira (preporučeno je 240px i 250px). Treba izbjegavati uže slike jer ostavljaju bijeli obrub.

Pomoću parametra slika2 unutar taksokvira možete dodati i drugu sliku, no to činite rijetko i samo u slučaju vrlo dugog članka u kojem će taj izbor biti logičan.

Ako članak govori o vrsti, a slika je tipični prikaz jedinke te vrste, nema potrebe za opisom, osim ako ne želite navesti spol jedinke s fotografije, mjesto na kojem je pronađena, autora ili izdanje. Ako članak govori o višem taksonu, navedite opće i znanstveno ime vrste na slici.

Klasifikacija virusa[uredi kôd]

Sustav virusne klasifikacije ne prihvaća taksone iznad razine reda, već razlikuje sedam skupina virusa ovisno o nukleinskoj kiselini koju sadrže. Isti se unose pomoću argumenta skupina_virusa i rimskog broja od I do VII. Upotreba tog argumenta mijenja taksokvir sa "sistematika" na "klasifikacija virusa".

| skupina_virusa = IV

Položaj[uredi kôd]

Kao što je gore navedeno, položaj taksona ima oblik:

| regnum = ...
| phylum = ...
| classis = ...
| ordo = ...
| familia = ...
| genus = ...
| species = ...

Svaka stavka odgovara sadržanoj skupini, osim posljednje, koja označava razmatranu skupinu. Zapisi taksona koriste isključivo latinske nazive! Tako gore navedeno odgovara carstvu, koljenu, razredu, redu, porodici, rodu, i vrsti. Wikipoveznice stavke prema odgovarajućim člancima je, u svakoj prilici, preporučljivo pisati hrvatskim jezikom. Međustupnjevi su mogući, tako da je između razreda i reda dozvoljeno unijeti:

Baiji
Status zaštite

Status zaštite: Kritično
Sistematika
Carstvo:Animalia
Koljeno:Chordata
Razred:Mammalia
Podrazred:Eutheria
Red:Cetacea
Podred:Odontoceti
Natporodica:Platanistoidea
Porodica:Lipotidae
Baze podataka
 • GBIF
 • Flora Croatica
| classis = ...
| subclassis = ...
| superordo = ...
| ordo = ...

No oni bi se trebali koristiti samo ukoliko su općeprihvaćeni i daju predodžbu skupine o kojoj se govori. Uzmite, primjerice, u obzir taksokvir zdesna. Većini bi čitatelja i viši stupnjevi pružili dovoljno informacija, dok bi potporodica i tribus dali uvid u odnose između različitih dupina samo onima koje to više zanima. S druge strane, dodavanje jedinica poput domene Eukaryota, potkoljena Eutheria, nadreda Odontoceti itd. treba izbjegavati, jer nisu stabilni te će, ovisno o tome koliko je čitatelj upućen u biologiju, biti posve razumljivi ili skroz nejasni. Kad god je klasifikacija nepouzdana, valja izostaviti više stupnjeve.

Nazivi vrsta i podvrsta se trebaju unijeti u obliku imenskih kratica – npr. H. sapiens, H. s. sapiens. Nije uputno koristiti samostojeće atribute.

Autorstvo[uredi kôd]

U slučaju vrsta (ili podvrsta) se u odjeljku dvojnog (ili trojnog) imena može dodijeliti i argument autorstvo. U suprotnom se autorstvo iznosi unutar odjeljka koji prikazuje taksonomski položaj. Autorstvo bi općenito valjalo navesti samo za takson o kojem se govori u članku. Ako tema članka obuhvaća i skupine više od one o kojoj se govori, treba sadržavati i popis tih autora, osim ako nisu isti. To će izgledati, redosljedom:

| ordo = ...
| ordo_autorstvo = Autor, godina

No autorstvo ne dolazi u isključivo ovom obliku. Sljedeći primjeri oslikavaju različite dogovorne nazive, datume i sintkasu kod različitih carstava.

 • Animalia
 • Plantae
  • Valjano izvorno ime: Magnolia virginiana L.
  • Reklasificirani organizam: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
 • Bacteria
  • Valjano izvorno ime: Vibrio cholerae R. Koch 1883.
  • Reklasificirani organizam: Streptococcus pneumoniae (Klein 1884.) Chester 1901.
  • Vraćeno staro ime: Salmonella enterica (prije Kauffmann i Edwards 1952) Le Minor i Popoff 1987.

Autorstvo se u znanstvenim nazivima piše u obliku kratica, a u skladu s različitim standardima koji postoje posebno za biljke i za životinje.

Razdioba[uredi kôd]

Već je spomenuto da popis podskupina omogućava argument razdioba. Njega treba pratiti argument razdioba_stupanj, koji sadrži opis podskupina o kojima se radi - "Redovi", "Porodice", "Rodovi", itd.

 • U slučajevima u kojima je klasifikacija promjenjiva, može se koristiti opis "Tipični redovi" ili "Značajni redovi".
 • U slučajevima kada stupanj nije potvrđen je poželjno korisiti opis "Podskupine" ili "Taksoni".

Ponekad je u popisu prikladno prikazati veći broj razina klasifikacije, pa se skupine nižih razina pomiču udesno pomoću prefiksalnog znaka &nbsp; ili jednostavnog popisa.

Primjer:

| razdioba_stupanj = [[Rod (biologija)|]]ovi
| razdioba = [[Prvi]]<br />
[[Drugi]]<br />
[[Treći]]<br />
[[Četvrti]]<br />

Raznolikost[uredi kôd]

Kod viših taksona, i taksona kod kojih opcija razdioba ne sadrži broj vrsta, može se koristiti argument raznolikost. Njega slijedi argument raznolikost_poveznica koji se povezuje na odgovarajuće stranice koje obično sadrže Popise... vrsta.

| raznolikost_poveznica = Popis vrsta roda Quercus
| raznolikost = 124 vrste

Karte rasprostranjenosti[uredi kôd]

Na kraj taksokvira se može postaviti karta rasprostranjenosti koju pronađete na zajedničkom poslužitelju. To činimo pomoću argumenata karta_raspon, karta_raspon_širina, i karta_raspon_opis, na isti način kao za sliku.

| karta_raspon = Karta.jpg
| karta_raspon_širina = 240px
| karta_raspon_opis = Rasprostranjenost ...

Sinonimi[uredi kôd]

Ako vrsta ima istoznačnice, može se koristiti argument sinonimi. To treba biti popis istoznačnica odvojenih znakom <br/>.

| sinonimi = 
''Rod1 vrsta1'' <small>Autorstvo1</small><br>
''Rod2 vrsta2'' <small>Autorstvo1</small>

Tipična vrsta[uredi kôd]

Kada je poznata tipična vrsta (ili veća skupina) roda, mogu se koristiti argumenti tip_species i tip_species_autorstvo. U slučaju životinja je tipična vrsta izvorno dvojno ime s poveznicom na članak, bez autorstva u zagradama.

| tip_species = 
| tip_species_autorstvo = 

Nesvrstani taksoni[uredi kôd]

Za svaki veći takson od razine porodice do koljena, u taksokviru možete dodati unos nesvrstani_X koji će se pojaviti iznad stupnja X, npr.:

| ordo = 
| nesvrstani_familia = 
| familia = 

Upotreba nesvrstanog taksona općenito označava vođenje kladističkom sistematikom. Preporuča se izbjegavanje ovog parametra nauštrb većih stupnjeva, jer se o sistematici može više reći u tijelu članka.

Divizije i sekcije[uredi kôd]

Ovi stupnjevi znače različito u zoologiji i u botanici.

Botanika:

 • Koristi divisio za diviziju (stupanj iznad razreda i ispod carstva)
 • Koristi sectio za sekciju (stupanj iznad vrste i ispod roda)

Zoologija:

 • Koristi zoodivisio za diviziju (stupanj iznad porodice i ispod reda)
 • Koristi zoosectio za sekciju (stupanj iznad porodice i ispod reda)

Baze podataka[uredi kôd]

Svi parametri[uredi kôd]

Ovaj odjeljak popisuje sve parametre redom kojim će se prikazivati u taksokviru. Nije poželjno da budu uključene sve navedene stavke!

naziv
slika_opis
slika2_opis
Status zaštite

Status zaštite: Sigurni
Raspon fosila
raspon_fosila
Klasifikacija virusa
Skupina virusa:skupina_virusa
Domena:domena
domena_autorstvo
Carstvo:regnum
regnum_autorstvo
Podcarstvo:subregnum
subregnum_autorstvo
(nesvrstani)nesvrstani_phylum
nesvrstani_phylum_autorstvo
Superdivizija:superdivisio
superdivisio_autorstvo
Natkoljeno:superphylum
superphylum_autorstvo
Divizija:divisio
divisio_autorstvo
Poddivizija:subdivisio
subdivisio_autorstvo
Koljeno:phylum
phylum_autorstvo
Potkoljeno:subphylum
subphylum_autorstvo
Infrakoljeno:infraphylum
infraphylum_autorstvo
Mikrokoljeno:microphylum
microphylum_autorstvo
Nanokoljeno:nanophylum
nanophylum_autorstvo
(nesvrstani)nesvrstani_classis
nesvrstani_classis_autorstvo
Nadrazred:superclassis
superclassis_autorstvo
Razred:classis
classis_autorstvo
Podrazred:subclassis
subclassis_autorstvo
Infrarazred:infraclassis
infraclassis_autorstvo
(nesvrstani)nesvrstani_ordo
nesvrstani_ordo_autorstvo
Velered:magnordo
magnordo_autorstvo
Nadred:superordo
superordo_autorstvo
Red:ordo
ordo_autorstvo
Podred:subordo
subordo_autorstvo
Infrared:infraordo
infraordo_autorstvo
Pared:parvordo
parvordo_autorstvo
Divizija:zoodivisio
zoodivisio_autorstvo
Sekcija:zoosectio
zoosectio_autorstvo
Podsekcija:zoosubsectio
zoosubsectio_autorstvo
Natporodica:nesvrstani_familia_autorstvo
superfamilia_autorstvo
(nesvrstani)nesvrstani_familia
nesvrstani_familia_autorstvo
Porodica:familia
familia_autorstvo
(nesvrstani)nesvrstani_subfamilia
nesvrstani_subfamilia_autorstvo
Potporodica:familia_autorstvo
subfamilia_autorstvo
Nadtribus:supertribus
supertribus_autorstvo
Tribus:tribus
tribus_autorstvo
Podtribus:subtribus
subtribus_autorstvo
Rod:genus
genus_autorstvo
Rod:genus2
genus2_autorstvo
Podrod:subgenus
subgenus_autorstvo
Sekcija:sectio
sectio_autorstvo
Skupina vrstā:species_skupina
species_skupina_autorstvo
Podskupina vrstā:species_podskupina
species_podskupina_autorstvo
Skup vrstā:species_skup_autorstvo
species_skup_autorstvo
Vrsta:species
species_autorstvo
Podvrsta:subspecies
subspecies_autorstvo
Raznolikost
raznolikost
Dvojno ime
dvoimeno
dvoimeno_autorstvo
dvoimeno2
dvoimeno2_autorstvo
Trojno ime
troimeno_autorstvo
troimeno_autorstvo
Tipična vrsta
tip_species
Rasprostranjenost

karta_raspon_opis

karta_raspon2_opis

karta_raspon3_opis

karta_raspon4_opis
razdioba_stupanj
razdioba
Sinonimi
sinonimi
Baze podataka
 • GBIF
 • Flora Croatica

{{Taksokvir
| boja
| naziv
| status
| raspon_fosila
| slika
| slika_širina
| slika_opis
| slika2
| slika2_širina
| slika2_opis
| skupina_virusa
| domena
| domena_autorstvo
| regnum
| regnum_autorstvo
| subregnum
| subregnum_autorstvo
| superdivisio
| superdivisio_autorstvo
| divisio
| divisio_autorstvo
| subdivisio
| subdivisio_autorstvo
| superphylum
| superphylum_autorstvo
| nesvrstani_phylum
| nesvrstani_phylum_autorstvo
| phylum
| phylum_autorstvo
| subphylum
| subphylum_autorstvo
| infraphylum
| infraphylum_autorstvo
| microphylum
| microphylum_autorstvo
| nanophylum
| nanophylum_autorstvo
| nesvrstani_classis
| nesvrstani_classis_autorstvo
| superclassis
| superclassis_autorstvo
| classis
| classis_autorstvo
| subclassis
| subclassis_autorstvo
| infraclassis
| infraclassis_autorstvo
| nesvrstani_ordo
| nesvrstani_ordo_autorstvo
| magnordo
| magnordo_autorstvo
| superordo
| superordo_autorstvo
| ordo
| ordo_autorstvo
| subordo
| subordo_autorstvo
| infraordo
| infraordo_autorstvo
| parvordo
| parvordo_autorstvo
| zoodivisio
| zoodivisio_autorstvo
| zoosectio
| zoosectio_autorstvo
| zoosubsectio
| zoosubsectio_autorstvo
| nesvrstani_familia
| nesvrstani_familia_autorstvo
| superfamilia
| superfamilia_autorstvo
| familia
| familia_autorstvo
| subfamilia
| subfamilia_autorstvo
| supertribus
| supertribus_autorstvo
| tribus
| tribus_autorstvo
| subtribus
| subtribus_autorstvo
| genus
| genus_autorstvo
| genus2
| genus2_autorstvo
| subgenus
| subgenus_autorstvo
| sectio
| sectio_autorstvo
| series
| series_autorstvo
| species_skupina
| species_skupina_autorstvo
| species_podskupina
| species_podskupina_autorstvo
| species_skup
| species_skup_autorstvo
| species
| species_autorstvo
| subspecies
| subspecies_autorstvo
| raznolikost
| raznolikost_poveznica
| dvoimeno
| dvoimeno_autorstvo
| troimeno
| troimeno_autorstvo
| tip_species
| tip_species_autorstvo
| karta_raspon
| karta_raspon_širina
| karta_raspon_opis
| dvoimeno2
| dvoimeno2_autorstvo
| karta_raspon2
| karta_raspon2_širina
| karta_raspon2_opis
| dvoimeno3
| dvoimeno3_autorstvo
| karta_raspon3
| karta_raspon3_širina
| karta_raspon3_opis
| dvoimeno4
| dvoimeno4_autorstvo
| karta_raspon4
| karta_raspon4_širina
| karta_raspon4_opis
| razdioba_stupanj
| razdioba
| sinonimi
| FCD
}}