Predložak:Ugljikovodici

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
U G LJ I K O V O D I C I
aciklički ciklički
ZASIĆENI NEZASIĆENI KARBOCIKLIČKI HETEROCIKLIČKI
alkani alkeni
alkini
zasićeni nezasićeni aromatski
cikloalkani cikloalkeni areni