Razgovor:Stilska sredstva

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ovo je stranica za razgovor za raspravu o poboljšanjima na članku Stilska sredstva.
Rad na člancima


Natuknice se pišu na stranici za razgovor, pa se postepeno prebacuju, nakon što ih se preuredi u smislen teskt

(opet natuknice)

 • lat. stilus- štapić kojim se pisalo na tablicama
 • Stil je način pisanja ili govorenja, ili stil svojstven nekoj epohi, djelu, piscu, on se shvaća kao dobar način pisanja
  • stilistika- proučava stilove
 • retorika
  • nastala u Grčkoj
  • učenje o govorništvu
  • grč. Demosten, rim. Ciceron
 • poetika
  • govori o ukrašenom govoru i pisanju
  • dijeli se na nekoliko grupa, figura
 • figure
  • dikcije
  • riječi (tropi
  • konstrukcije
  • misli


 • dikcije (lat. dictio- govor, izgovor),zvučne figure, njihovo djelovanje se zasniva na učinku određenih glasova u govoru **asonanca «O monotona zvona, bona»
  • aliteracija (lat. k slovu) «Vijavica. Vjetar vije. Čovjeka ni vuka nema» **onomatopeja «žubori, cvrkuće, mumlja»
  • lirski paralelizmi- anafora «I nema oca, ni majke / I nema drage, ni druga»
   • epifora «Čujem u snu. / Vidim u snu»
   • siploka «Donijet ću ti nebo naše krvi / Donijet ću ti cvijeće naše krvi» ***anadiploza «Vrati mi moje krpice / Moje krpice od čistoga sna»
 • riječi (tropi) (grč. tropos- obrat)
  • metafora, prijenos misli na osnovi sličnosti
  • metonimija, zamjena imena «čitam roman Ranka Marinkovića, Kiklop» «čitam Marinkovića»
  • sinegdoha, zajedno uzimam (dio za cjelinu) «Neću da maknem ni malim prstom; «Dušmanske će ruke ugrabiti sreću»
  • personifikacija, poosobljavanje «Proplakat će zora»
  • eufemizam, ublažavanje «umro» «otišao»
  • epitet, svaki dodatak imenici
  • alegorija, drukčije govorim - produžena metafora, pravi se smisao otkriva u cjelini
  • simbol, znak (grč. simbolon- znak), amblem, emblem – zamjenjimanje riječi njegovom alegorijom
 • konstrukcije
  • sintaktičke figure- rasporeda riječi u rečenici
  • inverzija
  • retoričko pitanje – ne očekuje se odgovor
  • elipsa (grč. elipsis- izostavljanje)
  • asindeton – nizanje riječi bez njihova gram. Povezivanja «topovi, bombe, plemići…»
  • polisindeton – nabrajanje uz pomoć veznika
 • misli
  • poredba, komparacija (lat. comparatio- uspoređivanje), nastaje kada nešto uspoređujemo na osnovi sličnosti, te koristimo kao. Neki je shvaćaju kao podvrstu metafore.
  • antiteza (grč. antitesis- suprotnost), nastaje na oprekama. Na suprotstavljanju riječi ili rečenica «sit, gladnu ne vjeruje», U slav. pjesmama posebna vrsta antiteze – slav. antiteza (Hasanaginica)
  • hiperbola (preuveličavanje), vrsta poredbe radi naglašavanja emocionalnog strava
  • litota (grč. litotis- umanjivanje), suprotna hiperboli «tamo ti loše biti neće»
  • gradacija, stupnjevanje (lat. gradatio), nastaje takvim izborom riječi kojima se izaziva postepeno pojačavanje ili slabljenje od početne predodžbe. Najveći stupanj – klimaks, a najmanji – antiklimaks
  • ironija (grč. eironeia- pretjerivanje), misli se obrnuto od onoga što se kaže, ponekad čini pravu maniru izražavanja
  • paradoks (grč. paradokson- neočekivano), protuslovna misao od općeg mišljenja Sokrat:»Znam, da ništa ne znam»
  • oksimoron (grč. oksis- oštro, moros- lud), oštroumna ludost, posebna vrsta antiteze u kojoj se spajaju dva suprotna pojma « pošteni lopov, crno-bijelo u boji»— Prethodni nepotpisani komentar napisao je Argo Navis (razgovordoprinosi)