Reagens

Izvor: Wikipedija

Reagens je tvar ili otopina koja u kemijskoj reakciji služi za dokazivanje, mjerenje ili ispitivanje neke druge tvari. To može biti neki kemijski spoj (npr. škrob) ili smjesa (npr. Fehlingov reagens). Reagensi se čuvaju u reagens bocama (s prozirnim ili tamnim staklom ako je reagens osjetljiv na svjetlost). Reagensi kojima dokazujemo prisutnost druge tvari najčešće mijenjaju boju u doticaju s tom tvari, što je slučaj kod bakrova (II) sulfata (u doticaju s vodom promijeni boju iz bijele plavu):

CuSO4+5H2O → CuSO4·5H2O


Postoje reagensi različite čistoće:

NAZIV OZNAKA OPIS
Tehnički tehn. Za tehničke svrhe.
Purum pur. Čisto.
Purissimum puriss. Naročito čisto.
Pro-analysi P.a. Za analitičke svrhe.

Tako se u analitičkoj kemiji koriste reagensi s oznakom p.a. (Pro-analysi) koja označuje da količina nečistoće sadržana u reagensu neće utjecati na rezultate kemijske analize.

S reagensima uvijek treba rukovati oprezno.