Rimljani

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Rimljanin je naziv za sve ljude koji su bili građani grada Rima sve od vremena nastanka toga grada pa do pada Zapadnog Rimskog Carstva.

U vremenu nastanka Rim je bio država, pa se ujedno taj termin odnosio kao i nacionalnost neke osobe koja je živjela u tome gradu. Kasnije kada je Rim kao kraljevstvo, republika te kao carstvo osvojilo veći dio Europe i sjeverne Afrike te dijelove Azije termin Rimljanin odnosio se ujedno na sve građane koji su živjeli unutar granica te države.

U današnje vrijeme taj termin se koristi samo kao naziv za građane grada kao samoga koji su od doba nastanka grada pa do pada Zapadno Rimskog Carstva živjeli u tome gradu.