Rizični faktor

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Rizični faktor je u medicini varijabla koja ukazuje na povećani rizik od obolijevanja ili zaraze. Rizični faktori se mogu dovesti u korelacijsku, ali se ne mogu nužno dovesti i u uzročno-posljedičnu svezu. Tako se primjerice ne može reći da niska životna dob uzrokuje ospice, ali je zato vjerojatno da mlađa osoba razvije imunost na tu bolest tijekom života.

 
rizik = \frac {\mbox{broj oboljelih ili zaraženih}} {\mbox{broj izloženih rizičnom faktoru}}

Potencijalni rizični faktori se vrednuju usporedbom rizika izloženih rizičnom faktoru s rizikom neizloženih.

Najranija poznata uporaba faktora rizika seže još u doba Aviceninog Medicinskog kanona (1020-ih). No samu je sintagmu "rizični faktor" 1961. g. prvi skovao kardiolog Thomas Dawber u svom kapitalnom djelu o povezanosti bolesti srca s krvnim tlakom, kolesterolom i pušenjem.