SSL

Izvor: Wikipedija

SSL skraćenica je od eng. složenice Secure Sockets Layer, ili slobodno prevedeno sigurnosni sloj utikača i ime je za transportni protokol unutar TCP/IP stoga. SSL omogućava sigurnu komunikaciju preko interneta za razne aplikacije: e-pošta, web preglednik, trenutne komunikacije (instant messaging) te za druge aplikacije koje koriste TCP/IP stog.