Sehrimnir

Izvor: Wikipedija

Sehrimnir (staronordijski Sæhrímnir) ime je vepra u nordijskoj mitologiji kojeg svakoga dana kuha kuhar Andhrimnir i poslužuje borcima, einherjarima, u Valhali.

Andhrimnir kuha Sehrimnira svakoga dana u kotlu Eldhrimniru, a navečer on ponovno oživi.

Tako se kaže u Grímnismálu, pjesmi iz Starije edde:

(Grímnismál, 18) (Grímnismál, 18)
Andhrímnir lætr Andhrimnir kuha
í Eldhrímni u Eldhrimniru
Sæhrímni soðinn, Sehrimnira,
fleska bazt, izvrsnu svinjetinu,
en þat fáir vitu ali rijetki znaju
við hvat Einheriar alaz. čime se pali ratnici hrane.
(prevela Dora Maček)


Njegovo ime znači »jama za kuhanje«.