Sinonim

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Semantički odnos
Sinonim
Antonim
Homonim
Paronim
Meronim
Holonim
Hiponim
Hiperonim

Sinonimi (grč. synóymos) su leksemi koji pripadaju istoj vrsti riječi, imaju različite izraze, a sadržaj im se potpuno ili djelomično podudara. Dva leksema čiji se sadržaj djelomično ili potpuno semantički podudara, nazivamo sinonimskim parom, a ako je leksema više, govorimo o sinonimskom nizu.

Istoznačnice

Istoznačnice su sinonimi koji su međusobno zamjenjivi u svim kontekstima. To su dva različita denotativna izraza koja imaju isti sadržaj. Potpunih je istoznačnica vrlo malo, a većinom se radi o posuđenici i odgovarajućem hrvatskome parnjaku, pri čemu prednost uvijek imaju hrvatski parnjaci.

 • ljekarna - apoteka
 • sustav - sistem
 • jezikoslovlje - lingvistika
 • računalo - kompjutor
 • težnja - tendencija
 • tuga - žalost

Bliskoznačnice

Bliskoznačnice su sinonimi koji su međusobno zamjenjivi samo u nekim kontekstima, a naziva ih se i djelomičnim sinonimima. Dva su sinonima također bliskonačnice ako im je opseg sadržaja različit.

 • muž; suprug
 • žena; supruga
 • sistem; sustav

Kontaktni sinonimi jesu od kojih jedan ne pripada standardnome jeziku, nego žargonu, slengu, narječju, dijalektu ili kolokvijalnom govoru.

 • rajčica - paradajz, pomidora
 • magarac - osel, kenjac, tovar
 • jastuk - vanjkuš, kušin
 • zaimača, kutlača - šeflja, kacijola, grabilica, paljak
 • jedinica - kolac, komad, kulja, kec, sulja, (žargon)

Raširenost sinonima

Općejezični (samostalni) sinonimi oni su sinonimi koji su poznati većini govornika.

Individualni (kontekstualni) sinonimi oni su sinonimi koji postoje samo u određenome kontekstu te su najčešće dio stvaralaštva nekog pisca.

Zanimljivosti

 • Jedna od riječi, koja ima najviše sinonima u hrvatskom jeziku je oklasak (klip kukuruza). Tako su nazivi za oklasak: ajdamak, bat, batakljuša, bataljika, batučak, batuček, batuk, baturak, baturice, čepina, čokotinja, ćuka, kic, klas, klasina, klasinec, klasovina, klasovinje, kočanj, kocen, komaljika, komušina, kukuruzina, kumina, kureljica, kuruška, oklipak, okoma, okomak, okomina, okrunica, orušek, otučak, paćika, patura, paturica, rucelj, rucl, rulina, šapurika, ščavina, šepurina, štruk, tekun, tulina, tulinek i dr.