Sud Europske unije

Izvor: Wikipedija

Sud Europske unije (engl. Court of Justice of the European Union) institucija je Europske unije koja obuhvaća:

  • Sud (Court of Justice) - često se naziva Europski sud;sadrži 28 sudaca iz svake države članice, te 11 nezavisnih odvjetnika; 6 stalnih (VB, Njemačka, Francuska, Italija, Španjolska, te od 2013. i Poljska), a ostala rotacijska.

Mandat trajanje: 6 godina (i sudaca i nezavisnih odvjetnika)

  • Opći sud (General Court) - raniji naziv Sud prvog stupnja(ovaj naziv sud prvostupanjski sud je imao od 1989. do 2009., osnovan 1989. godine radi rasterećivanja Suda, a pravni temelj mu je Jedinstveni europski akt 1986;

Broj članova odnosno sudaca iznosi kao i broj država članica (čl. 19.st. 1. UEU, točan broj određen Statutom (č.48)): v. REFORMA OPĆEG SUDA.

Nema nezavisnih odvjetnika; jedino iznimno, svaki član može se pozvati obavljati zadaće nezavisnih odvjetnika (čl. 49. st. 1. Statuta Suda EU)

Mandat sudaca je 6 godina; osobe koje „posjeduju sposobnosti koje se zahtijevaju za obavljanje visoke sudačke dužnosti”; imenuju ih vlade država članica suglasno (nakon savjetovanja sa sedmeročlanim Odborom za izbor sudaca)

  • specijalizirane sudove - danas postoji Službenički sud (Civil Service Tribunal), osnovan 2004. godine., oni se pridružuju općem sudu radi provođenja postupaka u određenim vrstama predmeta ili u određenom području

Službenički sud je jedini specializirani sud, koji je počeo s djelovanjem od 2005. godine, a djelovao je do 2016. godine,a reformom Općeg suda, taj je sud i preuzeo njegove ovlasti i nadležnosti. Imao je 7 sudaca, a sudio je u prvom stupnju u službeničkim sporovima, između zaposlenika i Unije.

Reformom općeg suda je Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća je od 16.12.2015. došlo do izmjene Protokola br. 3. o Statutu Suda Europske unije. Po čl. 48. Statuta: Opći sud sastoji se od: (a) 40 sudaca od 25. prosinca 2015.; (b) 47 sudaca od 1. rujna 2016.; (NB: pripajanje Službeničkog suda!) (c) po dva suca iz svake države članice od 1. rujna 2019.

Sud EU osigurava poštovanje prava pri tumačenju i primjeni Osnivačkih ugovora. Sjedište Suda je u Luxembourgu, a njegova organizacija uređena je Ugovorom o Europskoj uniji (Treaty on European Union, TEU; UEU), Ugovor o funkcioniranju Europske unije (Treaty on Functioning of the Eeropean Union, TFEU; UFEU, do Lisabonskog ugovora - Ugovor o EZ), Statutom Suda te Pravilima postupka.

Najvažnije nadležnosti Suda EU: 1) Postupci zbog povrede obveza na temelju Ugovorâ (tj. prava Unije): čl. 258. – 260. UFEU 2) Postupci za poništenje akta: čl. 263. – 264. UFEU 3) Postupci zbog propuštanja djelovanja: čl. 265. – 266. UFEU 4) Postupci po zahtjevu za prethodnu odluku (tzv. prethodni postupak ili postupak za donošenje odluke o prethodnom pitanju): čl. 267. UFEU 5) Postupci za naknadu štete (izvanugovorna odgovornost Unije i njenih službenika): čl. 340. UFEU

Ostale nadležnosti Suda EU: Nadležnost na temelju sporazuma stranaka: arbitražna klauzula u javnopravnom ili privatnopravnom ugovoru sklopljenom od strane Unije ili u njeno ime (čl. 272. UFEU); ili u sporu između država članica koji se odnosi na predmet Ugovorâ, temeljem sporazuma između njih (čl. 273. UFEU) Davanje mišljenja o usklađenosti međunarodnog sporazuma s Ugovorima (čl. 288. st. 11. UFEU) – prije sklapanja sporazuma Nadležnosti u vezi s Europskom investicijskom bankom i Europskom središnjom bankom (čl. 271. UFEU)

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]