Prijeđi na sadržaj

Svojstvo (CSS)

Izvor: Wikipedija

Svojstvo (en. property) u jeziku CSS definira način (stil) prikazivanja nekog elementa oznakovnih jezika (markup language), kao što su HTML ili wikitekst.

Svojstvo se definira u deklaracijskom bloku parom svojstvo : vrijednost, gdje je svojstvo predefinirano ime svojstva kome se pridružuje jedna ili više vrijednosti u odgovarajućim jedinicama. Vrijednost, ovisno o svojstvu, može biti proizvoljna (100, 200...) ili predefinirana (left, right...). Preglednik treba imati mehanizam za obradu neispravno unijetih vrijednosti i najčešće će to biti vraćanje na zadanu (default) vrijednost.

Deklaracijski blok

[uredi | uredi kôd]

Deklaracijski blok za neki element (<font>, <div>...) koji se definira u zaglavlju dokumenta ili vanjskoj CSS datoteci vezuje se za jedan ili više selektora (.zaglavlje, #valuta, a:visited...) i vrijedi za svako pojavljivanje tog elementa u čitavom dokumentu.[1] Deklaracijski blok u samom elementu (inline, slično atributima u HTML-u) je lokalni i definira svojstvo samo za to jedno pojavljivanje elementa. Lokalnom deklaracijom može se prevazići opća deklaracija elementa ili samo pojedinačno svojstvo elementa. Deklaracijski blok može sadržavati više definicija svojstava.

opći deklaracijski blok selektora lokalni daklaracijski blok elementa
p { display: block; margin: 2em }  <p style="display: block; margin: 1em;">
stil pasusa za čitav dokument promijenjeno svojstvo margin za pasus u kome se nalazi definicija

Standardi

[uredi | uredi kôd]

Organizacije W3C (World Wide Web Consortium) definira web standarde, između ostalih i za CSS. Do sada su za CSS objavljena 3 standarda:

 • CSS 1 (Cascading Style Sheets, level 1), preporuka 17. prosinca 1996., revizija 11. siječnja 1999.[2]
 • CSS 2 (Cascading Style Sheets, level 2), preporuka 12. svibnja 1998., revizija 11. travnja 2008.[3]
 • CSS 2.1 (Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1), preporuka 7 lipnja 2011., uređivanje 17. prosinca 2014.[4]

Sva tri objavljena standarda su u obliku jednog skupnog dokumenta (po jedan za svaki standard). CSS 3 uvodi novi način specifikacije po grupama svojstava, u posebnim dokumentima, takozvanim modulima (tekst, tablice, animacije...). Do sada je objavljeno preko 50 modula. Moduli su u raznim stadijima razvoja[5] i mogu imati neki od sljedećih statusa:

 • Nacrti urednika (Editor's draft, ED)
 • Radni nacrt (Working Draft, WD)
 • Kandidat za preporuku (Candidate Recommendation, CR)
 • Predložena preporuka (Proposed Recommendation, PR)
 • W3C preporuka (W3C Recommendation, REC)
 • Napomene radnoj ili interesnoj grupi (Working Group Note, Interest Group Note, NOTE)
 • Opozvana preporuka (Rescinded Recommendation, RR)

Sve inačice su unatrag kompatibilne, tako da CSS 3, osim definiranja novih svojstava, obuhvaća svojstva iz standarda CSS 2.1, ali ih u nekim slučajevima dopunjava ili opoziva (zbog kompatibilnosti ih ne ukida, već samo ne preporuča uporabu).

(Navedene oznake statusa rabe se u donjoj tablici; ✓označava usvojenu preporuku, odnsono da nema izmjena u odnosu na prethodne standarde.)

Pregled

[uredi | uredi kôd]

Ova tablica sadržava pregled svojstava (properties) iz jezika CSS. [6] [3] [4] [7] [8] [9]


Sadržaj: A B C D E F H I J L M N O P Q R S T U V W Z
Svojstvo Vrijednosti Kratak opis Stanje svojstva
Sintaksa Zadano CSS 1 CSS 2 CSS 2.1 CSS 3
align-content stretch | center | flex-start | flex-end | space-between | space-around | initial | inherit stretch podešavanje svojstva flex-wrap wd
align-items stretch | center | flex-start | flex-end | baseline | initial | inherit stretch ravnanje fleksibilnog sadržaja wd
align-self auto | stretch | center | flex-start | flex-end | baseline | initial | inherit auto ravnanje fleksibilnog sadržaja wd
alignment-adjust <postotak> | <dužina> | auto | baseline | before-edge | text-before-edge | middle | central | after-edge | text-after-edge | ideographic | alphabetic | hanging | mathematical auto ravnanje elemenata ed
alignment-baseline baseline | use-script | before-edge | text-before-edge | after-edge | text-after-edge | central | middle | ideographic | alphabetic | hanging | mathematical baseline ravnanje osnovne linije (umjesto ovog svojstva preporuča se uporaba <vertical-align>) ed
all initial | inherit | unset ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo, resetira ostala svojstva cr
animation <animation-name> || <vrijeme> || <animation-timing-function> || <animation-delay> || <animation-iteration-count> || <animation-direction> || <animation-fill-mode> || <animation-play-state> ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno definiranje 8 svojstava za animaciju wd
animation-delay <vrijeme> | initial | inherit 0 odlaganje početka animacije wd
animation-direction normal | reverse | alternate | alternate-reverse | initial | inherit normal smjer animacije wd
animation-duration <vrijeme> | initial | inherit 0 vrijeme jednog ciklusa animacije wd
animation-fill-mode none | forwards | backwards | both | initial | inherit none stil popune animacije za vrijeme pauze wd
animation-iteration-count <broj> | infinite | initial | inherit 1 broj ponavljanja animacije wd
animation-name <identifikator> | none | initial | inherit none ime za @keyframes animacije wd
animation-play-state paused | running | initial | inherit running definiranje stanja animacije wd
animation-timing-function linear | ease | ease-in | ease-out | ease-in-out | step-start | step-end | steps(int,start|end) | cubic-bezier(n,n,n,n) | initial | inherit ease definiranje krivulje brzine animacije wd
azimuth <kut> | [[ left-side | far-left | left | center-left | center | center-right | right | far-right | right-side ] || behind ] | leftwards | rightwards | inherit center azimut (vodoravna ravnina) smjera zvuka
backface-visibility visible | hidden | initial | inherit visible vidljivost pozadinskog elementa wd
background [ [<background-image> || <background-position> [ / <background-size> ]? || <background-repeat> || <background-attachment> || [border-box | padding-box | content-box] || [border-box | padding-box | content-box] ], ]* [<background-image> || <background-position> [ / <background-size> ]? || <background-repeat> || <background-attachment> || [border-box | padding-box | content-box] || [border-box | padding-box | content-box] || <background-color>] ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo pozadine cr
background-attachment scroll | fixed | inherit scroll način prikazivanja slike pozadine cr
background-clip border-box | padding-box | content-box | initial | inherit border-box definiranje područja bojenja pozadine cr
background-color <boja> | transparent | inherit transparent boja pozadine cr
background-image <uri> | none | inherit none izvor slike pozadine cr
background-origin padding-box | border-box | content-box | initial | inherit padding-box definiranje mjesta slike pozadine cr
background-position [ [ <postotak> | <dužina> | left | center | right ] [ <postotak> | <dužina> | top | center | bottom ]? ] | [ [ left | center | right ] || [ top | center | bottom ] ] | inherit 0% 0% početni položaj slike pozadine cr
background-repeat repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat | inherit repeat ponavljanje slike pozadine cr
background-size <dužina> | <postotak> | auto | cover | contain | initial | inherit auto veličina slike pozadine cr
baseline-shift <dužina> | <postotak> | sub | super baseline pomak od osnovne linije (umjesto ovog svojstva preporuča se uporaba <vertical-align>) ed
binding none | <uri> none povezivanje dokumenta note
bleed auto | <dužina> 6pt margina za odsijecanje kod tiskanih stranica ed
bookmark-label <string-set> | none none naziv oznake (bookmark) wd
bookmark-level none | <cijeli_broj> none razina oznake wd
bookmark-state open | closed open prikazivanje oznake wd
border [ <dužina> || <border-style> || border-top-color ] | inherit ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo okvira cr
border-bottom [ <border-width> || <border-style> || <border-color> ] | inherit ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo donje ivice okvira cr
border-bottom-color <boja> | transparent | inherit currentColor boja donje ivice okvira cr
border-bottom-left-radius [ <dužina> | <postotak> ]{1,2} 0 polumjer donjeg lijevog kuta okvira cr
border-bottom-right-radius [ <dužina> | <postotak> ]{1,2} 0 polumjer donjeg desnog kuta okvira cr
border-bottom-style none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset none stil donje ivice okvira cr
border-bottom-width <dužina> | medium | thin | thick | initial | inherit medium debljina donje ivice okvira cr
border-collapse separate | collapse | initial | inherit separate spajanje/razdvajanje okvira
border-color [ <boja> | transparent ]{1,4} | inherit ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo boje okvira cr
border-image <border-image-source> || <border-image-slice> [ / <border-image-width> | / <border-image-width>? / <border-image-outset> ]? || <border-image-repeat> none skupno svojstvo za sliku umjesto ivice okvira cr
border-image-outset [ <dužina> | <broj> ]{1,4} 0 margina slike cr
border-image-repeat [ stretch | repeat | round | space ]{1,2} stretch ponavljanje slike cr
border-image-slice [<broj> | <postotak>]{1,4} && fill? 100% odsječak slike cr
border-image-source none | <slika> none izvor slike cr
border-image-width [ <dužina> | <postotak> | <broj> | auto ]{1,4} 1 debljina okvira cr
border-left [ <border-width> || <border-style> || <border-color> ] | inherit ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo lijeve ivice okvira cr
border-left-color <boja> | transparent | inherit currentColor boja lijeve ivice okvira cr
border-left-style none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset none stil lijeve ivice okvira cr
border-left-width <dužina> | medium | thin | thick | initial | inherit medium debljina lijeve ivice okvira cr
border-radius [ <dužina> | <postotak> ]{1,4} [ / [ <length> | <percentage> ]{1,4} ]? 0 skupno svojstvo okrugline kutova okvira cr
border-right [ <border-width> || <border-style> || <border-color> ] | inherit ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo desne ivice okvira cr
border-right-color <boja> | transparent | inherit currentColor boja desne ivice okvira cr
border-right-style none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset none stil desne ivice okvira cr
border-right-width <dužina> | medium | thin | thick | initial | inherit medium debljina desne ivice okvira cr
border-spacing <dužina> <dužina>? | inherit 0 razmak okvira susjednih polja
border-style [ none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset ]{1,4} | inherit ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo stila okvira cr
border-top [ <border-width> || <border-style> || <border-color> ] | inherit ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo gornje ivice okvira cr
border-top-color <boja> | transparent | inherit currentColor boja gornje ivice okvira cr
border-top-left-radius [ <dužina> | <postotak> ]{1,2} 0 polumjer gornjeg lijevog kuta okvira cr
border-top-right-radius [ <dužina> | <postotak> ]{1,2} 0 polumjer gornjeg desnog kuta okvira cr
border-top-style none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset none stil gornje ivice okvira cr
border-top-width <dužina> | medium | thin | thick | initial | inherit medium debljina gornje ivice okvira cr
border-width [ <dužina> | thin | medium | thick]{1,4} ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo debljine okvira cr
bottom <dužina> | <postotak> | auto | inherit auto razmak pozicioniranog elementa od donje ivice
box-decoration-break slice | clone slice ponašanje bloka kod prijeloma stranice, linije... cr
box-shadow none | inset? && <dužina>{2,4} && <boja>? [ , inset? && <dužina>{2,4} && <boja>? ]* none jedna ili više sjena bloka cr
box-sizing content-box | border-box content-box odabir svojstva čija se veličina (visina i širina) mijenja cr
box-snap none | block-start | block-end | center | first-baseline | last-baseline none vezivanje bloka uz liniju rešetke wd
box-suppress show | discard | hide show način prikazivanja bloka wd
break-after auto | always | avoid | left | right | page | column | region | avoid-page | avoid-column | avoid-region auto ponašanje prijeloma stranice, stupca ili područja iza bloka wd
break-before auto | always | avoid | left | right | page | column | region | avoid-page | avoid-column | avoid-region auto ponašanje prijeloma stranice, stupca ili područja prije bloka cr
break-inside auto | avoid | avoid-page | avoid-column | avoid-region auto ponašanje prijeloma stranice, stupca ili područja u bloku cr
caption-side top | bottom | inherit top položaj naslova tablice
chains none | <identifikator>+ [ , <identifikator>+ ]* none povezivanje elemenata rastera note
clear none | left | right | both | inherit none prostiranje lebdjećih elemenata wd
clip <rect()> | auto auto odsijecanje pravokutnog dijela elementa; opozvano, preporuča se <clip-path> rr
clip-path <clip-source> | [ <basic-shape> || <geometry-box> ] | none none zatvorena vektorska putanja za odsijecanje elementa cr
clip-rule nonzero | evenodd nonzero algoritam odsijecanja za <clip-path> cr
color <boja> | inherit ovisi o pregledniku boja teksta i posredno definiranje currentColor u nekim svojstvima
color-interpolation-filters auto | sRGB | linearRGB auto raspon boja na kome se primijenjuju filtri wd
columns <column-width> || <column-count> ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo stupaca cr
column-count <cijeli_broj> | auto | initial | inherit auto definiranje broja stupaca cr
column-fill auto | balance balance način popunjavanja stupaca cr
column-gap normal razmak među stupcima cr
column-rule <column-rule-width> || <column-rule-style> || [ <column-rule-color> | transparent ] ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo linije među stupcima cr
column-rule-color <boja> ovisi o pregledniku boja linije među stupcima cr
column-rule-style none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | initial | inherit medium stil linije među stupcima cr
column-rule-width <dužina> | medium | thin | thick | initial | inherit medium debljina linije među stupcima cr
column-span none | all none na koliko stupaca se pruža element cr
column-width <dužina> | auto auto širina stupca cr
contain none | strict | [ layout || style || paint ] none definiranje sadržaja neovisnog od ostatka dokumenta ed
content normal | none | [ <niz> | <uri> | <brojač> | attr(<identifikator>) | open-quote | close-quote | no-open-quote | no-close-quote ]+ | inherit normal ubacivanje generiranog sadržaja wd
counter-increment [ <identifikator> <cijeli_broj>? ]+ | none | inherit none uvećanje vrijednosti postojećeg brojača wd
counter-reset [ <identifikator> <cijeli_broj>? ]+ | none | inherit none kreiranje novog brojača wd
counter-set [ <identifikator> <cijeli_broj>? ]+ | none | inherit none zadavanje početne vrijednosti postojećeg brojača wd
crop <rect()> | <inset-rect()> | auto auto za zamijenjene elemente pravokutno područje umjesto cijelog elementa wd
cue <cue-before> <cue-after>? ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo redoslijeda reprodukcije zvuka cr
cue-after <uri> <decibel>? | none none reprodukcija zvuka iza elementa cr
cue-before <uri> <decibel>? | none none reprodukcija zvuka prije elementa cr
cursor [ [<url> [<dužina_x> <dužina_y>]?,]* [ auto | default | none | context-menu | help | pointer | progress | wait | cell | crosshair | text | vertical-text | alias | copy | move | no-drop | not-allowed | grab | grabbing | e-resize | n-resize | ne-resize | nw-resize | s-resize | se-resize | sw-resize | w-resize | ew-resize | ns-resize | nesw-resize | nwse-resize | col-resize | row-resize | all-scroll | zoom-in | zoom-out ] ] auto mijenja tip kurzora cr
direction ltr | rtl | inherit ltr smjer pisanja teksta
display inline | block | list-item | inline-block | table | inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group | table-row | table-column-group | table-column | table-cell | table-caption | none | inherit inline tip bloka za prikazivanje teksta
dominant-baseline auto | text-bottom | alphabetic | central | mathematical | hanging | text-top auto dominantna osnovna linija za ravnanje ed
elevation <kut> | below | level | above | higher | lower | inherit level elevacija (okomita ravnina) smjera zvuka
empty-cells show | hide | inherit show kako se prikazuju prazna polja tablice
filter [ [<blur(<dužina>)> | <brightness(<broj> | <postotak>)> | <contrast(<broj> | <postotak>)> | <drop-shadow(<dužina>{2,3} <boja>?)> | <grayscale(<broj> | <postotak>)> | <hue-rotate(<kut>)> | <invert(<broj> | <postotak>)> | <opacity(<broj> | <postotak>)> | <sepia(<broj> | <postotak>)> | <saturate(<broj> | <postotak>)>] | <url> ]+ none vizualni efekti na nekom nelementu (najčešće slikama) wd
flex none | [ <flex-grow> <flex-shrink>? || <flex-basis> ] ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo za flex elemente cr
flex-basis <dužina> | auto | initial | inherit auto definira početnu dužinu flex elementa cr
flex-direction row | row-reverse | column | column-reverse row smjer flex elementa cr
flex-flow <flex-direction> || <flex-wrap> ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo pružanja flex elemenata cr
flex-grow <broj> 0 porast u odnosu na ostale sadržane elemete cr
flex-shrink <broj> 1 sažimanje u odnosu na ostale sadržane elemete cr
flex-wrap nowrap | wrap | wrap-reverse nowrap definiranje prijeloma reda cr
float left | right | none | inherit none pozicioniranje lebdjećeg elementa wd
float-offset <dužina> | <postotak> 0 definiranje suprotnog smjera straničnog lebdjećeg elementa ed
flood-color <boja> black boja popunjavanja wd
flood-opacity <dužina> | <postotak> 1 prozirnost popunjavanja wd
flow-from <identifikator> | none | inherit none povezivanje: iz elementa wd
flow-into none | <identifikator> [element|content]? none povezivanje: u element wd
font [ [ <font-style> || <font-variant> || <font-weight> ]? <font-size> [ / <line-height> ]? <font-family> ] | caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar | inherit ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo fonta cr
font-family [[ <ime_obitelji> | [serif || sans-serif || cursive ||fantasy || monospace] ] [, <ime_obitelji>| [serif || sans-serif || cursive ||fantasy || monospace] ]* ] | inherit ovisi o pregledniku tip fonta cr
font-feature-settings normal | [ <niz> [ <cijeli_broj> | on | off ]? ] normal dodatne osobine fonta cr
font-kerning auto | normal | none auto način prikazivanja kerninga cr
font-language-override normal | <niz> normal definiranje jezika fonta cr
font-size [ xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large ] | [ larger | smaller ] | <dužina> | <postotak> medium definiranje veličine (visine) fonta cr
font-size-adjust none | <broj> none podešavanje veličine pri zamjeni fonta cr
font-stretch normal | ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded normal povećanje ili smanjivanje širine teksta cr
font-style normal | italic | oblique | inherit normal stil fonta cr
font-synthesis none | [ weight || style ] weight style sinteza kurzivnih i masnih slova cr
font-variant normal | small-caps | inherit normal mala slova u verzalnom obliku cr
font-weight normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | inherit normal debljina fonta cr
hanging-punctuation none | [ first || [ force-end | allow-end ] || last ] none ponašanje razgodaka u prijelomu wd
height <dužina> | <postotak> | auto auto definiranje visine elementa wd
hyphens none | manual | auto manual dijeljenje riječi na kraju reda wd
image-orientation <kut> 0 rotacija slike cr
image-resolution [from-image || <rezolucija> ] && snap? normal rezolucija slike cr
justify-content flex-start | flex-end | center | space-between | space-around auto vodoravno raspoređivanje sadržaja cr
left <dužina> | <postotak> | auto | inherit auto razmak pozicioniranog elementa od lijeve ivice
letter-spacing normal | <dužina> normal razmak između slova wd
lighting-color <boja> white boja izvora svjetla wd
line-break auto | loose | normal | strict auto prijelom reda u odnosu na razgotke wd
line-height normal | <broj> | <dužina> | <postotak> | inherit normal visina linije teksta
line-snap none | baseline | contain none vezivanje linije teksta uz liniju rešetke wd
list-style <list-style-type> || <list-style-position> || <list-style-image> ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo stila popisa wd
list-style-image <uri> | none | inherit none slika umjesto markera u popisu wd
list-style-position inside | outside outside položaj markera u popisu wd
list-style-type <niz> | disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-latin | upper-latin | armenian | georgian | lower-alpha | upper-alpha | none | inherit disc tip markera u popisu wd
margin [ <dužina> | <postotak> | auto ]{1,4} ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo margina wd
margin-bottom <dužina> | <postotak> | auto 0 donja margina wd
margin-left <dužina> | <postotak> | auto 0 lijeva margina wd
margin-right <dužina> | <postotak> | auto 0 desna margina wd
margin-top <dužina> | <postotak> | auto 0 gornja margina wd
marker-offset <dužina> | auto | inherit auto razmak od ivice okvira
marker-side list-item | list-container list-item položaj markera wd
marks none | [ crop || cross ] none oznake za tiskane stranice ed
max-height <dužina> | <postotak> | none none najveća visina wd
max-lines none | <cijeli_broj> none definiranje visine preko najvećeg broja redaka wd
max-width <dužina> | <postotak> | none none najveća širina wd
min-height <dužina> | <postotak> | none 0 wd
min-width <dužina> | <postotak> | none 0 wd
move-to normal | here | <identifikator> normal premještanje elementa na kasnije mjesto u dokumentu wd
nav-down auto | <identifikator> [ current | root | <niz> ]? auto učinak tipke "dolje" s tipkovnice cr
nav-index <number> | auto | inherit auto redoslijed tabulatora; opozvano wd
nav-left auto | <identifikator> [ current | root | <niz> ]? auto učinak tipke "lijevo" s tipkovnice cr
nav-right auto | <identifikator> [ current | root | <niz> ]? auto učinak tipke "desno" s tipkovnice cr
nav-up auto | <identifikator> [ current | root | <niz> ]? auto učinak tipke "gore" s tipkovnice cr
object-fit fill | contain | cover | none | scale-down fill način prilagođenja sadržaja veličini elementa u kome se nalazi cr
object-position <background-position> 50% 50% ravnanje sadržaja unutar elementa u kome se nalazi cr
opacity <broj> | inherit 1 prozirnost (0.0 = potpuno prozirno, 1 = potpuno neprozirno)
order <cijeli_broj> 0 redoslijed elemenata cr
orphans <cijeli_broj> 2 min. broj linija na dnu stranice kod prijeloma cr
outline [ <outline-color> || <outline-style> || <outline-width> ] ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo obrisa (granične linije elementa) cr
outline-color <boja> | invert invert boja linije obrisa cr
outline-offset <dužina> 0 položaj obrisa u odnosu na ivicu okvira cr
outline-style auto | <border-style> none stil linije obrisa cr
outline-width <border-width> medium debljina linije obrisa cr
overflow visible | hidden | scroll | auto | paged-x | paged-y | paged-x-controls | paged-y-controls | fragments ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo za prekoračenje veličine sadržaja wd
overflow-wrap normal | break-word normal prebacivanje prevelikog sadržaja u novi red wd
overflow-x visible | hidden | scroll | auto | paged-x | paged-y | paged-x-controls | paged-y-controls | fragments visible način prikazivanja vodoravnog prevelikog sadržaja wd
overflow-y visible | hidden | scroll | auto | paged-x | paged-y | paged-x-controls | paged-y-controls | fragments visible način prikazivanja okomitog prevelikog sadržaja wd
padding [ <dužina> | <postotak> ]{1,4} ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo za unutarnje margine wd
padding-bottom [ <dužina> | <postotak> ] 0 donja unutarnja margina wd
padding-left [ <dužina> | <postotak> ] 0 lijeva unutarnja margina wd
padding-right [ <dužina> | <postotak> ] 0 desna unutarnja margina wd
padding-top [ <dužina> | <postotak> ] 0 gornja unutarnja margina wd
page auto | <identifikator> auto definiranje određene stranice na kojoj se element mora nalaziti wd
page-break-after auto | always | avoid | left | right | inherit auto nova stranica iza elementa
page-break-before auto | always | avoid | left | right | inherit auto nova stranica ispred elementa
page-break-inside avoid | auto | inherit auto nova stranica usred elementa
page-policy start | first | last start način uporabe brojača ili niza na stranici wd
pause <pause-before> <pause-after>? ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo za pauzu u reprodukciji (tišine) cr
pause-after <vrijeme> | none | x-weak | weak | medium | strong | x-strong none pauza nakon reprodukcije cr
pause-before <vrijeme> | none | x-weak | weak | medium | strong | x-strong none pauza prije reprodukcije cr
perspective none | <dužina> none dodavanje perspektive wd
perspective-origin [ left | center | right | top | bottom | <postotak> | <dužina> ] | [ left | center | right | <postotak> | <dužina> ] [ top | center | bottom | <postotak> | <dužina> ] | [ center | [ left | right ] ] && [ center | [ top | bottom ] ] 50% 50% podešavanje ishodišta prespektive wd
pitch <frekvencija> | x-low | low | medium | high | x-high | inherit medium prosječna visina tona; opozvano
pitch-range <broj> | inherit 50 odstupanje od prosječne visine tona; opozvano
play-during <uri> [ mix || repeat ]? | auto | none | inherit auto reprodukcija u pozadini; opozvano
position static | relative | absolute | sticky | center | page | fixed static tip pozicioniranja elementa wd
presentation-level <cijeli_broj> | same | increment 0 razina (dubina) prikazivanja note
quotes none | [ <niz> <niz> ]+ text definiranje navodnika wd
region-fragment auto | break auto prijelom posljednjeg fragmenta područja wd
resize none | both | horizontal | vertical none promjena veličine elementa cr
rest <rest-before> <rest-after>? ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo za pauzu u reprodukciji (za razliku od <pause>, smješta se između sadržaja i <cue-before> ili <cue-after>) cr
rest-after <vrijeme> | none | x-weak | weak | medium | strong | x-strong none pauza nakon reprodukcije cr
rest-before <vrijeme> | none | x-weak | weak | medium | strong | x-strong none pauza prije reprodukcije cr
richness <broj> | inherit 50 jasnoća zvuka; opozvano
right <dužina> | <postotak> | auto | inherit auto razmak pozicioniranog elementa od desne ivice
rotation <kut> 0 rotiranje elementa oko točke definirane u <rotation-point> wd
rotation-point <background-position> 50% 50% točka oko koje element rotira wd
shape-image-threshold <broj> 0.0 prag za ekstrakciju alfa kanala cr
shape-margin <dužina> | <postotak> 0 dodavanje margine za svojstvo <shape-outside> cr
shape-outside none | [ "<basic-shape>" || "<shape-box>" ] | "<image>" none definiranje oblika cr
size <dužina>{1,2} | auto | [ <page-size> || [ portrait | landscape] ] auto veličina i orijentacija bloka wd
speak auto | none | normal auto konverzija teksta u zvuk cr
speak-as normal | spell-out || digits || [ literal-punctuation | no-punctuation normal način konverzije teksta u zvuk cr
speak-header once | always | inherit once ponavljanje; opozvano
speak-numeral digits | continuous | inherit continuous način izgovaranja brojeva; opozvano
speak-punctuation code | none | inherit none način izgovaranja razgodaka; opozvano
speech-rate <broj> | x-slow | slow | medium | fast | x-fast | faster | slower | inherit medium brzina izgovora; opozvano
stress <broj> | inherit 50 naglasak; opozvano
string-set [[ <identifikator> "<content-list>"] [, <identifikator> "<content-list>"]* ] | none none način konstrukcije imenovanog popisa wd
tab-size <broj> | <postotak> 8 veličina tabulatora wd
table-layout auto | fixed | inherit auto način prikazivanja tablice
text-align start | end | left | right | center | justify | match-parent | start end start vodoravno ravnanje sadržaja wd
text-align-last auto | start | end | left | right | center | justify auto ravnanje posljednje linije sadržaja wd
text-combine-upright none | all | [ digits <cijeli_broj>? ] none okomito kombiniranje teksta cr
text-decoration none | [ <text-decoration-line> || <text-decoration-style> || <text-decoration-color> ] none skupno svosjtvo podcrtavanja teksta cr
text-decoration-color <boja> currentColor boja crte za podcrtavanja teksta cr
text-decoration-line none | [ underline || overline || line-through || blink ] none mjesto crte za podcrtavanje teksta cr
text-decoration-skip none | [ objects || spaces || ink || edges || box-decoration ] objects kontinualnost crte za podvlačenje teksta cr
text-decoration-style solid | double | dotted | dashed | wavy solid izgled crte za podcrtavanje teksta cr
text-indent [ <dužina> | <postotak> ] && hanging? && each-line? 0 uvlačenje reda wd
text-justify auto | none | inter-word | distribute auto način ravnanja desne ivice teksta (ako je u <text-align> odabrano justify) wd
text-orientation mixed | upright | sideways mixed orijentacija teksta cr
text-overflow [ clip | ellipsis | <niz> ]{1,2} clip postupak s preširokim tekstom (ako svojstvo <overflow> nije visible) cr
text-shadow none | [ <dužina>{2,3} && <boja>? ]# none sjena teksta cr
text-space-collapse collapse | discard | preserve | preserve-auto | preserve-trim | preserve-breaks | preserve-spaces collapse sažimanje bjelina ed
text-transform none | capitalize | uppercase | lowercase | full-width none transformacija teksta wd
text-underline-position auto | [ under || [ left | right ] ] auto položaj crte za podvlačenje teksta cr
top <dužina> | <postotak> | auto | inherit auto razmak pozicioniranog elementa od gornje ivice
transform "<transform-function>"+ none 2D i 3D transformacija elementa wd
transform-origin [ left | center | right | top | bottom | <postotak> | <dužina> ] | [ left | center | right | <postotak> | <dužina> ] [ top | center | bottom | <percentage> | <length> ] <length>? | [ center | [ left | right ] ] && [ center | [ top | bottom ] ] <length>? 50% 50% 0 referentna točka za transformaciju wd
transform-style flat | preserve-3d flat način transformacije wd
transition [ [ none | <single-transition-property> ] || <vrijeme> || <single-transition-timing-function> || <vrijeme>] [ ',' [ [ none | <single-transition-property> ] || <vrijeme> || <single-transition-timing-function> || <vrijeme>] ]* ovisi o pojedinačnim svojstvima skupno svojstvo tranzicije elementa (pretvaranja iz jednog oblika u drugi) wd
transition-delay <vrijeme> [, <vrijeme>]* 0s odlaganje početka tranzicije wd
transition-duration <vrijeme> [, <vrijeme>]* 0s trajanje tranzicije wd
transition-property none | [all | <identifikator>] [ ',' [all | <identifikator>] ]* all ime svojstva na koji se tranzicija odnosi wd
transition-timing-function [ ease | linear | ease-in | ease-out | ease-in-out | step-start | step-end | steps(<cijeli_broj>[, [ start | end ] ]?) | cubic-bezier(<broj>, <broj>, <broj>, <broj>)] [ ',' [ ease | linear | ease-in | ease-out | ease-in-out | step-start | step-end | steps(<cijeli_broj>[, [ start | end ] ]?) | cubic-bezier(<broj>, <broj>, <broj>, <broj>)] ]* ease međuvrijednosti u tranziciji wd
unicode-bidi normal | embed | isolate | bidi-override | isolate-override | plaintext normal skupa s <direction> omogućava više jezika u istom dokumentu cr
vertical-align <baseline-shift> || <alignment-baseline> baseline okomito ravnanje (preporuča se uporaba ovog svojstva umjesto pojedinačnih <baseline-shift> i <alignment-baseline>) ed
visibility visible | hidden | collapse visible vidljivost elementa wd
voice-balance <broj> | left | center | right | leftwards | rightwards center balans zvuka cr
voice-duration auto | <vrijeme> auto trajanje zvuka cr
voice-family [ [<niz> | [ [child | young | old]? [male | female | neutral] <cijeli_broj>?] ],]* [<niz> | [ [child | young | old]? [male | female | neutral] <cijeli_broj>?] ] | preserve ovisi o pregledniku parametri sinteze zvuka cr
voice-pitch <frekvencija> && absolute | [[x-low | low | medium | high | x-high] || [<frekvencija> | <semitones> | <postotak> ]] medium osnovna visina tona cr
voice-range <frekvencija> && absolute | [[x-low | low | medium | high | x-high] || [<frekvencija> | <semitones> | <postotak>]] medium odstupanje od osnovne visine tona cr
voice-rate [normal | x-slow | slow | medium | fast | x-fast] || <postotak> normal brzina govora cr
voice-stress normal | strong | moderate | none | reduced normal jačina naglaska cr
voice-volume silent | [[x-soft | soft | medium | loud | x-loud] || <decibel>] medium jačina zvuka cr
volume <broj> | <postotak> | silent | x-soft | soft | medium | loud | x-loud | inherit medium jačina zvuka; opozvano
white-space normal | pre | nowrap | pre-wrap | pre-line normal sažimanje i prijelom blelina wd
widows <cijeli_broj> 2 min. broj linija na vrhu stranice kod prijeloma cr
width <dužina> | <postotak> | auto auto širina elementa (uključuje sadržaj, unutarnju marginu i okvir) wd
word-break normal | keep-all | break-all normal prijelom (usred) riječi wd
word-spacing [ normal | <dužina> | <postotak>] normal razmak između riječi wd
word-wrap normal | break-word normal prijelom dugih riječi (isto što i <overflow-wrap>) wd
wrap-flow auto | both | start | end | minimum | maximum | clear auto tok sadržaja oko elementa ed
writing-mode horizontal-tb | vertical-rl | vertical-lr | sideways-rl | sideways-lr horizontal-tb pružanje linija teksta (vodoravno/okomito, smjer) cr
z-index auto | <cijeli_broj> | inherit auto redoslijed elemeta po "dubini" (ispred/iza)
Svojstvo Sintaksa Zadano Kratak opis CSS 1 CSS 2 CSS 2.1 CSS 3
Vrijednosti Stanje svojstva
Sadržaj: A B C D E F H I J L M N O P Q R S T U V W Z


Napomene:

 • Objašnjenje sintakse u stupcu "Sintaksa"
<vrijednost>

<vrijednost>

Vrijednost (napisana hrvatskim jezikom u kurzivu, npr. <postotak>, <dužina>, <boja>...) navodi se u odgovarajućoj jedinici (vidjeti donju tablicu);

Kod grupnih svojstava (napisanih engleskim jezikom) preuzima se odgovarajuća vrijednost pojedinačnog pod-svojstva (npr. vrijednost <animation-direction> svojstva animation može imati neku od vrijednosti svojstva <animation-direction>, odnosno normal, reverse itd).

vrijednost Vrijednost (ili grupa vrijednosti) koja se mora doslovno napisati (ignorira se veličina slova), uključujući i razgotke.
"<vrijednost>" Označava tip podatka koji sadržava nove tipove i/ili vrijednosti, te je preopširno za ubacivanje u tablicu (iako se u tablici nalaze razrađeni tipovi, npr. "<tip>" kao postotak|left|right).
A B C Vrijednost se mora navesti, i upravo tim redoslijedom.
A && B Moraju se javiti A i B, u bilo kom redoslijedu.
A | B Mora se navesti A ili B.
A || B Mora se javiti A ili B ili oba, u bilo kom redoslijedu.
[ vrijednost ] Zagrade grupiraju vrijednosti.
vrijednost* Vrijednost se ponavlja nula (može se izostaviti) ili više puta.
vrijednost+ Vrijednost se ponavlja jednom ili više puta.
vrijednost? Vrijednost je opciona.
vrijednost{A,B}   Vrijednost se mora javiti najmanje A puta i najviše B puta.
vrijednost# Vrijednost se ponavlja jednom ili više puta, razdvajaju se zarezima i opciono preciziraju s {A,B} (npr. <dužina>#{1,4}).
vrijednost! Uskličnik iza grupe označava da je grupa obvezna i da mora proizvesti najmanje jednu vrijednost.
 • Jedinice za <vrijednost> iz gornje tablice
 • Vrijednost Primjer jedinice Napomena
  postotak 60% , 130%
  dužina 2em , 120px , 5cm
  boja gray , purple , #CD375F , rgb(29,101,209), rgb(80%,30%,40%), hsl(80%,30%,40%) engleski nazivi ili brojna oznaka za boje
  vrijeme 10s , -20ms
  uri (url) url("http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Smiley.svg"), url(/audio/zvuk1.wav) , url('zvuk2.wav') apsolutna ili relativna putanja; navodnici su opcioni
  kut 90deg , 100grad , '1.570796326794897rad' u primjeru je naveden isti (pravi) kut u stupnjevima, gradima i radijanima
  frekvencija 512Hz (ili 512hz), 1.5kHz
  niz "hr", "HRV", "abc", 'abc' niz znakova (proizvoljan ili predefiniran), između (računalnih) navodnika (") ili polunavodnika (')
  broj 123 , 567.89 , -3.21 bilo koji broj
  cijeli_broj 8, -32, 1234 samo cijeli brojevi
  identifikator id="vrijednost", id="A1234" identifikacija određenog objekta; prvi primjer vodi na naslov iznad ove tablice
  ime_obitelji font-family: Helvetica, Verdana, sans-serif naziv fonta; u primjeru sans-serif ne spada u <ime_obitelji> već je predefinirano <generičko_ime>
  rezolucija 96dpi, 38dpcm, 2dppx točka po inču, centimetru ili pikselu
  • oznake jedinica pišu se neposredno uz vrijednost (bez razmaka po hrvatskom pravopisu)
  • decimalni brojevi pišu se po engleskom pravilu pisanja, s decimalnom točkom umjesto decimalnog zareza
  • ako je neka vrijednost 0 (nula), oznaka jedinice može se izostavtiti (npr. 10% 0 0 10%), osim kod vrijednosti boja gdje se mora navesti, npr. hsl(50% 0% 30%).

  Izvori

  [uredi | uredi kôd]